Věra Miřacká : Sbohem - a šáteček !!!

K poslednímu lednu odchází nevážená předsedkyně Krajského soudu v Praze Věra Miřacká z funkce.

I když je pravda, že pro tuto paní včera bylo pozdě, že se na svou funkci naprosto nehodila a nestačila na ni, nikdy nic nevyřešila a před problémy se schovávala do písku (typický způsob řešení problémů ženami ve vyšších funkcích), přesto je nutno konstatovat, že stupeň arogance, chaosu a pohrdání lidskými právy na Krajském soudě v Praze nikdy nedosáhl "kvalit" Sváčkova monstra a že i dnes se tam najdou nejen soudci, ale i celé senáty, jejichž rozsudky jsou založeny nejen na zákonech, ale především na zdravém lidském smyslu pro spravedlnost.

Krajskému soudu přejeme, aby tam takových soudců přibývalo anebo aby aspoň ti, co tam dnes jsou, získávali převahu v rozhodování nad těmi, kteří se těmito kvalitami prokazovat nemohou.

Jeden z otců, postižený rozhodováním krajského soudu za éru paní Miřacké, jí napsal dopis na rozloučenou. S jeho obsahem se redakce plně ztotožňuje a dopis přebírá v plném znění :

JUDr. Věra Miřacká

- předsedkyně soudu

nám. Kinských 5

Praha 5 - SMÍCHOV

------------------------------ V Praze 16. ledna 2010

 

                     PODĚKOVÁNÍ ROZVEDENÝCH OTCŮ ZA ODCHOD

 

 

Nevážená předsedkyně špatného soudu,

 

s ulehčením jsem já, ostatní otcové i naše nevinné děti, přijali zprávu, že Vám konečně k 31.1.2010 zanikne funkce soudkyně i předsedkyně KS v Praze, který pod Vaším vedením často porušoval nejen dobré mravy , ale především Zákon o rodině. Stejně tak Váš soud nerespektoval ani rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Za všechny poškozené děti uvedu kauzy Milan Kříž nebo Patrik Pedovič.

 

Krajský soud pod Vaším vedením porušoval zákony stejným způsobem jako komunističtí soudci v 50. letech při politických procesech, kdy se také pošlapávala základní lidská práva. Média, ani ministerstvo nespravedlnosti, neuvedly,  z jakého důvodu končíte ve funkci. Jestli jdete do důchodu, jestli odcházíte na vlastní žádost - nebo prostě musíte odejít.

 

V každém případě si přeji, až budete bilancovat svůj život, abyste si uvědomila, kolika dětem jste svou nečinností zničila dětství a kolik rodičů jste připravila o vlastní děti. Stejně tak prarodiče o vlastní vnoučata.

 

Protože ČR není právním státem (v právním státě by totiž taková zvěrstva neprošla), doufám, že Vás dostihnou alespoň  Boží mlýny.

 

Přeji Vám, abyste si užívala jistě vysoký starobní důchod, který si ovšem za svou práci pro občany ČR rozhodně nezasloužíte.

Porušování lidských práv se musí trestat, ne odměňovat !

 

 

Václav Kříž

Marie Cibulkové 22

14000 Praha 4

 

 

Příloha: -  rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku z 9.1.2007

ve věci stížnosti Václava Kříže proti České republice č. 26 634/2003.

___________________

Nazdar Jiří,
 
před chvilkou jsem odeslal poděkování paní Miřacké. Myslím si, že si to za svou záslužnou činnost zaslouží. Gratuluji k poslednímu úspěchu.
 
Václav
___________________

A kdo přijde po ní ???

http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=310499

V rámci dnešního jmenování byla rovněž jmenována JUDr. Ivana Švehlová do
funkce předsedkyně Krajského soudu v Praze.


http://www.profem.cz/projekty/?x=1973275

20.listopadu 2006 proběhl v Andel's hotel Prague odborný seminář na téma
„Význam aplikace práva a úloha soudců a soudkyň při eliminaci následků
domácího násilí v opatrovnickém řízení“, který uspořádala proFem o.p.s.
pod záštitou JUDr. Pavla Kučery, místopředsedy Nejvyššího soudu ČR, a
RnDr. Jitky Seitlové, senátorky Parlamentu ČR. Semináře se zúčastnilo
kolem devadesáti soudkyň a soudců z celé republiky, mezi přednášejícími
byli mj. také JUDr. Ivana Švehlová místopředsedkyně Krajského soudu v
Praze nebo pplk.PhDr. Alena Plšková z Úřadu služby kriminální policie a
vyšetřování PP ČR.

---- no tak nevim.. F
____________________________

DOTAZ :

Kdy uspořádá K 213 seminář pod záštitou místopředsedy nejvyššího soudu, kam pozve ministryni a všechnu tu justiční bandu, hlavně pak předsedy obou pražských krajských soudů,  na téma : Sada zrušených rozsudků předsedy K 213 a výklad práva v ČR ?

Příznivec 

____________________________

___________________________