K 213 doslova rozstřílelo u NS Sváčkovu primitivní pražskou justiční mafii

 

Námitky obou obviněných shodně směřovaly především proti kvalifikaci jejich jednání jako trestného činu pohrdání soudem podle § 169b linea 1 tr. zák. Podle obviněného Ing. Jiřího Fialy. nelze tento trestný čin spáchat na chodbě, kde soud nezasedá, a tudíž ho nelze rušit ani zrušit. Obviněný Ing. Jiří Štefek, jak již bylo uvedeno, namítal, že žádné jednání soudu neprobíhalo a mohl se dopustit maximálně jeho zmaření, když však chybí znak opakovanosti. Nejvyšší soud uznal důvodnost námitek obviněných, že svým jednáním nenaplnili skutkovou podstatu trestného činu pohrdání soudem podle § 169b alinea 1 tr. zák. …... 

 

Nejvyšší soud však nepřisvědčil názoru státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství vyslovených ve vyjádřeních k dovoláním obviněných, že by jednání obviněných mělo být spíše kvalifikováno jako pohrdání soudem podle § 169b alinea 3 tr. zák. Z podstaty zjištěného jednání sice skutečně vyplývá, že jednáním obviněných došlo ke zmaření jednání soudu (konkrétně sp. zn. 21 Co 533/2007) a skutková podstata trestného činu podle § 169b tr. zák. pro takové jednání pachatele nabízí rovnocennou alternativu, spočívající ale také ve skutečnosti, kdy pachatel opakovaně jednání soudu zmaří (§ 169b linea 3 tr. zák.). Také zde musí být současně splněn znak opakovanosti protiprávního jednání, což však v dané věci nenastalo a soudy v tomto směru neučinily požadovaná skutková zjištění. Je tedy zřejmé, že jednání obviněných nenaplňuje ani skutkovou podstatu trestného činu pohrdání soudem podle § 169b alinea 3 tr. zák. Nejvyšší soud tak přisvědčil této námitce obviněného Ing. Jiřího Štefka uplatněné v jeho dovolání a považuje ji za důvodnou. ….....

Pokud jde o trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. spáchá ho ten, kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů. Trestní zákon tedy v citovaném ustanovení uvádí jen demonstrativní výčet jednání, která mají povahu hrubé neslušnosti či výtržnosti, a jejich další možné formy ponechává na výkladové praxi. Z ní je patrné, že hrubou neslušností nebo výtržností mohou být jak fyzické útoky proti osobám a věcem, tak i verbální projevy určitého charakteru, obojí pak učiněné veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném. Podle právní věty výroku o vině rozhodnutí soudu I. stupně se tohoto činu obvinění dopustili tím, že se veřejně a na místě veřejnosti přístupném dopustili výtržnosti.

Aplikují-li se tyto zásady na souzený případ, je zřejmé, že také námitka obviněných, že svým jednáním (pokojnou blokádou dveří jednací místnosti Městského soudu v Praze, kdy nikoho nenapadli) nemohli naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., je důvodná.

 

Celé usnesení NS je k dipozici na: http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=53617&searchstr=pohrd%E1n%ED+soudem

 

 

Jak se vlastně u nás v Praze (a konec konců i u KS v Českých Budějovicích, kde soudci své pražské kolegy tak hloupě a a protiprávně podrželi a prvoinstanční rozsudek nadiktovaný Sváčkem potvrdili) aplikuje právo a jakými cestmi se občané u nás vlastně neprávem odsuzují, velmi dobře také ukazuje následující videozáznam, který Sváčka plně usvědčuje:

Sváček dává instrukce policii, jak má jednání K 213 pouzovat a jak mají policisté kritiky justice Sváčkovi „správně“ naservírovat:

 

Http://ley.cz/k213/sva.avi

http://www.edisk.cz/stahni/44557/sva.avi_7.98MB.html

 

 

_______________________

Z reakcí čtenářů:

Sváčka vyhodit.

Zdraví František

______________

Kudy ? Oknem ? Nebo stačí dveřmi ?

J.

_____________

G R A T U L A C E

Blahopřejeme k velice zaslouženému a potřebnému úspěchu ve vymáhání základních lidských práv pro občany ČR a nastolení panství práva v ČR.
Honza Roub a všichni Plzeňáci

_____________

Přečetla jsem si dnes o Vašem úspěchu u NS. To je báječné. Zdraví Ch.

____________

Je to opravdu BOMBA !!!!!!

Jsem moc rád, že tomu tak jest.

Jen škoda, že se kolega Tengler toho nedočkal...

Zdraví NP

____________

Ahoj Jiri,
gratulujem k pozitivnemu posunu vo veci blokady :-)

PS: 12.01.2010 mi na pojednavani povedala zakonna sudkyna mojich deti,
ze vie o tom, ze su pojednavania deti Sabolovych zverejnovane na
internete, takze asi uz aj slovenske sudy zacinaju studovat web K 213
:-)

_____________

Děkuji za mail a congrat. !!
Ted by měla následovat odškodňovací žaloba
proti těm státním gaunerům co vám tu újmu zavinili.
Viděl bych to řádově miliony.
Jestli si s tím nevíte rady tak vám ji s radostí napíši. 
 Ing. Vladimír Mičkal
_____________
Je to vynikající zpráva. Těším se z ní a blahopřeji.
ZT
_____________
Gratuluji. Petr Hannig
_____________

 
Nazdar Jirko,
třeba Vás to zaujme...
 
Jinak se domnívám, že všechny média, která uveřejnila s velkou slávou Vaše odsouzení kvůli blokádě Městského soudu, by jste měli oslovit, aby také zveřejnily
rozsudek Nejvyššího soudu. Alespoň uvidíte ubohost naší mediální scény...
 
Zdraví Karel
________________

Jo chápu, Městský soud v Praze bude brzy odloučené pracoviště Disneylandu , kde bude figurovat Šrek a osel - na erbu soudu , třeba budou i na kulatém razítku. Naproti může být vykřičený dům, kde bude dělat "klubovou mámu" paní Šreková.
_______________

Blahopřání k vítězství SPRAVEDLNOSTI, přichází také z enklávy Bohem zapomenuté provincie této zeměTřebíče.
Kde bohužel dodnes panuje strach padesátých let z nechvalně známé historie soudů, nenávistně pronásledovaných a perzekuvaných lidí, kteří ve spravedlnost věřili.

JB - TR
_________________

No, pane Fiala, to je úspěch, to jsem šťastná jako blecha, že to takhle dopadlo. A ani už to dopadnout jinak nemohlo, protože to je hrůza, co už se dělo. Hned to pošlu Liborovi, Markétě, Petře - našim dětem. Moc vám to přeju, je to vítězný krok vašeho sdružení do roku 2010. Mám opravdu velkou radost. Jsem s vámi, Vaše M.Ostatková.
________________
Jirko,

gratuluji. Fakt čumím. M

________________

Vážení pánové z K-213,
 
sice s několikadenním zpožděním, ale i tak bych vám rád poblahopřál k vašemu  vítězství. Jsem přesvědčen, že každý byť i jen dílčí úspěch kohokoliv z rostoucí armády lidí nespokojených s rozhodováním justice v ČR je úspěchem všech. Díky.
 
 
                     S pozdravem 
 
               
                                                                            Ing. Ferdinand Němec, Slaný.
____________________

Ahoj Jiří, velmi gratuluji! Zpráva mi udělala radost...


Libor
____________________