Nesnažte se vyhnusit poslech svým posluchačům ...

 

 

Vážený pan

 

Aleš Cibulka

 

redaktor Českého rozhlasu

 

 

 

 

Vážený pane redaktore,

 

protože pravidelně poslouchám Český rozhlas – zejména když jsem doma a třeba uklízím, vařím nebo žehlím – dostalo se ke mně i Vaše vysílání na Štěpána, tedy Tobogán, který asi měl zpříjemnit posluchačům druhý vánoční svátek.

 

Protože Vás považuji za talentovaného moderátora, stojí mi za to, abych Vám napsal, proč se tak nestalo a co mám k pořadu za výtky. Prakticky všechny se týkají zvaných osob, konkrétně jedné z nich, a sice osoby Petra Šmolky.

 

Přiznám se, že by mě docela zajímalo (a pokud mi to sdělíte, budete velmi laskav), jaký klíč používá Český rozhlas pro zvaní si osob a návštěv do jednotlivých pořadů – například zda se ráno probudíte a první, kdo Vás napadne, toho pozvete, případně zda Vám sami posílají seznam ti, co by chtěli být pozváni, a Vy tak postupně činíte (nebo třeba i musíte činit, pokud chcete v rozhlase zůstat) nebo zda je k tomu nějaký jiný klíč – a jaký.

 

Protože Petra Šmolku znám osobně a mám s ním bohaté – zejména odborné, ale i jiné – zkušenosti, mohu ho poměrně spolehlivě a věrohodně popsat jakožto po odborné stránce naprostou nulu, po stránce lidské pak jako povahu zákeřnou a zvrácenou, byť možná dostatečně nečitelnou na první pohled.

 

Petr Šmolka bezesporu představuje klasickou starou strukturu v tom nejvlastnějším slova smyslu a lze ho bez nadsázky označit za kapitána současného mohutně rozbujelého rozvodového průmyslu. Jako takový má na svědomí bezpočet lidských tragédií, zejména pak pokud se jedná o zmrzačená dětství nesčetných dětí, jejichž patologickou rodinnou situaci převážně sám zavinil.

 

Vzhledem k jeho prodejné povaze stal se hlavním pomocníkem rozvodové justice a na ni napojených starých struktur zejména z rozpočtové sféry, tedy nejrůznějších „znalců“, ústavů, spolků a organizací, které by bez zakázek z rozvodového průmyslu zanikly (potažmo zemřely hladem).

 

Petr Šmolka je představitelem toho rozvodového průmyslu, který vyprodukoval sociální roztříštěnost a mravní marasmus současné české společnosti, toho průmyslu, který před mezinárodními institucemi (například soudy) prohraje pokaždé, kdykoliv je před ně pohnán.

 

Petr Šmolka je také nejčastějším žadatelem o nejrůznější granty a dotace především z pražského magistrátu, kde také je – mezi stejnými strukturami jako je on sám – neobyčejně úspěšný a bez nichž by se neuživil ani jako počínající konzultant či asistent skutečných psychologů.

 

Předpokládám, že právě v souvislosti s přidělováním těchto štědrých grantů potřebuje být veřejnosti na očích, aby je jako nezajímavý nepřestal dostávat, a proto asi také tolik stojí o výstupy ve Vašich či jiných pořadech.

 

Jestli Vám za to platí (např. částí těchto grantů, většinou pocházejících z evropských peněz), anebo jestli ho tam zvete z pouhé naivity a neznalosti, ponechám Vaší ctěné odpovědi.

 

O užitečnosti jeho práce, případně jím udělovaných „rad“ nejlépe svědčí jejich dovedení do praxe, kdy na vlastním příkladu mohu dokázat, že řídíce se přesně jeho radami podařilo se mu rozdmýchat konflikt, o jehož zuřivosti a výjimečnosti dnes už pochybuje málokdo, zejména pak po všech pražských soudech, kterými již stačil projít.

 

Při své osobní zkušenosti jsem se také bohatě přesvědčil o jeho osobní záludnosti, zákeřnosti a podlosti, která vskutku není běžně ani u nás zatím k vidění a která je pro pracovníka rozpočtové organizace magistrátu, jenž má přicházet do styku s důvěrnými údaji klientů, naprosto diskvalifikujícím faktorem.

 

Platí-li tedy, že klíčem pro vystupování ve Vašem pořadu je odborná nicota a mravní zvrácenost, potažmo zvrhlost charakteru, mohu Vám obratem sestavit seznam osob tak dlouhý, že do konce Vašeho života nebudete mít o programové obsazení nouzi, aniž byste musel nad čímkoliv přemýšlet či kohokoliv hledat.

 

Otázkou ovšem je, jak dlouho to budete vysílat, než ztratíte i posledního posluchače.

 

Nebo Vám mohu naopak nabídnout velmi zajímavý pořad, kdy by Tobogán dostál svému jménu – tedy prudké jízdě s kopce – a předvést Vám i veřejnosti odborné kvality a znalosti pana Petra Šmolky v přímém přenosu – já, laik, který psychologii nikdy nestudoval. Uvidíte pak rychle splasklou nabubřelou bublinu, za kterou nic než prázdná schránka samozřejmě není.

 

Abych to nějak uzavřel :

 

Když jsem slyšel, koho jste si do pořadu pozval, nenechal jsem se otravovat dlouho, rádio jsem vypnul a pustil si radši vánoční CD s koledami – k pohodě mi přispělo rozhodně podstatně více.

 

Nicméně jsem se nezbavil pocitu, že se mi někdo pokusil letošího Štěpána vyhnusit.

 

Mohu-li Vám dát upřímně míněnou radu, pane redaktore, nesnažte se vyhnusit Vašim posluchačům poslech Vašich pořadů.

 

Mohlo by se pak totiž snadno stát, že by se čím dále více lidí snažilo vyhnusit život Vám.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Ing. Jiří Fiala

_________________________

přísloví:

"Nikdy nesoupeř s blbcem! Stáhne Tě na svoji úroveň a tam tě převálcuje svými zkušenostmi ..."

_________________________

 

 

 

 

Přeji hezký den,
jen stručně: hosty do Toboganu si vybírám já sám.
S Vaším názorem na pana doktora Šmolku nesouhlasím, naopak plně poděpisuji vámi níže uvedené přísloví.

Ať se daří, Aleš Cibulka.

_________________________

Dobrý den,

možná bych se mohl zeptat, na základě čeho jste si vlastní názor utvořil, případně jakými osobními zkušenostmi ho můžete doložit.

Veselého Silvestra !!

JF

_________________________

Pan Cibulka už kupodivu nedokáže nijak vysvětlit, na základě čeho má na křiváka Šmolku jiný - pozitivní - názor. To nasvědčuje jedinému - žádný názor ve skutečnosti nemá a dosti uboze přejímá ze svého okolí, co si myslí, že se od něj očekává. Totiž poslušně a potichu sloužit stávajícím strukturám a hlavně - neptat se a samostatně neuvažovat. Takže taková - mladá stará struktura. Někdo totiž je starou strukturou už ve dvaceti, někdo (třeba dětičky komunistických soudců) se jí  přímo narodil. 

Mít na někoho názor a nedokázat vysvětlit, proč ho mám, je buď myšlenková ubohost - anebo projev počínajícího fanatismu. 

Inu, máme nadějnou mladou generaci rozhlasáků a novinářů vůbec ... 

JF

________________________