Občanská kontrola nad výkonem státní moci je samou podstatou demokracie

Rádi věříme, že se vám nechce ukazovat materiály soudců, především pak jejich psychotesty. Chápeme, že máte co skrývat - a asi bychom se nestačili divit.

OS Nymburk

JUDr. Eva Holasová

K č.j. St 9/2009

 

Paní Holasová ,

k Vašemu dopisu ze dne 4.6. 2009 Vám k bodu ad 3) sděluji :

 

  • Že Mgr. Nápravník splnil zákonem předvídané požadavky, je mi známo, jinak by asi soudcem jmenován nebyl. Problém je v tom, a o to tu jde především, že pokud tyto požadavky může bez potíží splnit i zjevně defektní osoba, jakou se Mgr. Nápravník beze sporu jeví, pak jsou ty požadavky tak minimální, že nezaručují vůbec nic, tedy ani soudnost či základní logické myšlení soudce. Jako takové je potřebí je odmítnout a konstatovat, že proces výběru soudců je sám defektní, jestliže umožňuje takovým lidem přes toto síto projít.

 

Protože soudci nesoudí soudce, nýbrž ostatní občany, nemůže být těmto jedno, že někdo vypracoval, prosadil do praxe a úspěšně provozuje zcela defektní systém, umožňující evidentním duševním mrzákům rozhodovat o druhých.

 

Občanská společnost má v takovém případě samozřejmě právo účinné kontroly a má také právo dožadovat se zjednání nápravy, a pokud se tak děje opakovaně marně, pak má i právo tuto změnu sama prosadit, a to všemi prostředky, které má k dispozici.

 

Nepochopil jsem, proč ve svém dopise podtrhujete, že soudce jmenuje prezident republiky, což by nevěděl jedině naprostý ignorant, který se nezajímá o věci veřejné. O kvalitě soudců to samozřejmě nevypovídá nic, což podtrhuji zase já.

 

Pokud ve stejném bodě uvádíte, že zákon neupravuje povinnost předsedy soudu předkládat komukoliv podklady, které vedly ke jmenování adepta do funkce soudce, pak tím jenom demonstrujete, že nevíte, v jakém společenském zřízení právě žijete, že to už není komunistická diktatura, nýbrž že je to demokratická občanská společnost, kde výkon státní moci je postaven pod veřejnou občanskou kontrolu.

 

Současně Vás musím upozornit, že nic takového zákon ani nezakazuje, a v tom je právě ten zásadní rozdíl mezi demokracií a diktaturou, který Vy jste ani po 20-ti letech nepochopila : Totiž že vše, co není zákonem zakázáno, je povoleno a principy občanské kontroly navíc vyplývají ze samotné podstaty demokracie.

 

Chápu, že osobní materiály evidentního psychopata, který na Vašem soudě pracuje a soudí, nemáte zájem zveřejňovat, natož pak jeho psychologické testy, které bychom mohli neprodleně zase my sami zveřejnit – a zjevně se není čím chlubit.

Jenže, k Vaší smůle, my máme právo tuto kontrolu vyžadovat, ať už ji nějaký předpis upravuje nebo ne, ať už se Vám líbí, nebo ne a pokud odmítáte spolupracovat s občanskou společností, nemáte na místě předsedkyně soudu v demokratickém státě co pohledávat.

 

K bodu ad 4) Vám sděluji toto :

 

Pokud nejste schopna rozeznat výtržnictví v napadení účastníka řízení, který šel otevřít okno, protože mu bylo horko, pak nemůžete posuzovat ani jakoukoliv trestnou činnost kohokoliv, protože prostě nemáte základní právní povědomí.

Závěrem Vás chci upozornit, že Váš soud, pokud se odmítá řídit základními demokratickými principy, směřuje k jedinému – blokádě, vyklizení a uzavření, jakožto místo nejen pro demokracii, ale i pro právní vědomí širokých vrstev obyvatel zvláště nebezpečné.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala