K čemu ve skutečnosti dnes slouží azylové domy

 

Matka v létě 2002 opustila bez příčiny společnou domácnost s otcem nezl. a po několika změnách bydliště pobývá od dubna 2003 dodnes (květen 2009) v azylových domech. Bezdůvodnost odchodu matky do azylového konstatoval jak rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 7.5.2004 sp.zn. 41 P 31/2003 ve znění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22.6.2005 sp.zn. 39 Co 302/2004, tak soudní znalci:

Znalkyně PhDr. Fabíková ve své výpovědi ze dne 3.10. 2003 uvedla, že:

Ze studia spisového materiálu i z vyšetření jsem nezjistila žádné tak závažné důvody pro odchod matky do azylového domu.

... pobyt dětí v azylovém domě je nevýhodný, neboť děti jsou ve stísněných poměrech, jsou zde lidé v různých životních a existenčních problémech.“

Znalkyně MUDr. Růžičková zase uvedla, že „matka se rozhodla pro odchod do azylového domu sama“ atd.

Matka sama vypověděla, že pobývá v azylovém domě zadarmo, resp. za to, že občas převezme obnošené oblečení či bude v případě incidentu v zařízení volat polici apod.

 

Nicméně jak ze samotných internetových stránek azylového domu, tak ze zkušennosti lze odhadovat, že provozovatelé azylového domu dostávají na darech a dotacích (a převážně dotacích) minimálně od 15.000,- Kč měsíčně a výše - rozpočítáno na každého jednoho klienta.  )Ve skutečnosti tyto dotace činí často před 25.000,- Kč za měsíc na jednu klientku – pozn. Redakce).

Lze tedy také odhadovat, že právě v tomto případě mohli provozovatelé již podsttě na matku ikasovat až částku cca 2.000.000,- Kč.

V azylovém domě žijí lidé s nejrůznějšími problémy, počítá se tam v případě nepřítomnosti personálu s voláním policie, nezřídka matky s dětmi náhle mizí neznámo kam – viz. příloha číslo 2 atd.

Takže namítám, že matka v tomto případě navrhuje jako svědky lidi, kteří buď mají z jejího pobytu v azylovém domě finanční prospěch (personál) či jsou s matkou v obdobném postavení kolegiality, matka může na ně volat policii (jak sam vypověděla), vedou velmi pochybný život , jsou pod nejrůznějšími tlaky atd. (tedy chovanky v zařízení) .“