Luboš Patera zproštěn obžaloby v plném rozsahu

Teplický soudce Kras dnes zprostil obžalovaného Luboše Pateru obžaloby, vinící ho z útoku na státní orgán a pomluvy, v plném rozsahu.

Závěrečným dnem dnes skončilo jednání u teplického soudu proti obžalovanému Luboši Paterovi, kterého obžaloba vinila ze dvou trestných činů, a sice útoku na státní orgán a pomluvy, kterých se měl údajně dopustit tím, že v srpnu roku 2004 uspořádal v Ústí před krajským soudem tiskovou konferenci pod názvem "Je zločinné spolčení normou výkonu práva v Ústí nad Labem?" , na které informoval zástupce médií a veřejnosti o svých zkušenostech s výkonem práva ústeckou justicí, zejména pak ve 14 let se vlekoucím sporu o tehdy ještě nezletilého syna Lukáše, jehož matka vytrvale odmítala předávat otci a ústecká justice její protiprávní jednání mlčky, někdy i aktivně kryla.

Na programu jednání dnes byly výslechy posledních dvou svědků - bývalé soudkyně Chládkové a advokátky Marty Čihákové, obviněné v kauze konkursního soudce Berky, jinak právní zástupkyně Radky Paterové, dnes již bývalé manželky Luboše Patery, a dále listinné důkazy, závěrečné návrhy a rozsudek.

Jednání začalo s mírným zpožděním, způsobeným nedostavením se jedné ze svědkyň, Čihákové, kterou soudce Kras šel osobně sehnat, čímž dal přístup, jak v praxi může vypadat služba veřejnosti.  John Bok komentoval tento vývoj slovy : "Pane soudce, přece nemůže obžalovaný být zdržován jenom proto, že se nějaká píča nedostavila ...!" , ale v tomu už ji soudce Kras přiváděl a jednání mohlo začít.

Bývalá soudkyně Chládková si už skoro na nic nevzpomínala, zejména nedokázala specifikovat, zda ji vznikla jednáním obžalovaného nějaká újma a jaká. Ta ale je základním a nezbytným předpokladem vzniku trestného jednání při pomluvě.

Připomeňme jen na tomto místě, že dikce trestního zákona nezbytně ke spáchání trestného činu pomluvy vyžaduje dva symptomy :

1) Že se jedná o nepravdivou informaci   a

2) že jejím šířením vznikla poškozenému prokazatelná a vyčíslitelná újma.

Obě tyto podmínky musí býti splněny současně, takže pokud například vznikla újma šířením pravdivé informace, nemůže se jednat  o pomluvu, a pokud byť i šířená informace byla nepravdivá, ale újma nevznikla, nejedná se rovněž o pomluvu.

Žádná z vyslýchaných ústeckých soudkyň ale nedokázala nikdy specifikovat, v čem byly šířené informace nepravdivé, natož pak újmu, která jim měla údajně vzniknout - takže z právního hlediska byla věc zcela jasná a v tomhle bodě žádný objektivní soud nemohl obžalovaného uznat vinným.

Poněkud komplikovanější by mohla být situace u tzv. útoku na státní orgán, ovšem pokud by bylo trestné to, z čeho byl obžalován Luboš Patera, pak by nebylo prakticky legálně možné justici vůbec kritizovat. Ostatně připomeňme, že i Luboš Patera většinou nešířil názory vlastní, ale často a bohatě citoval z výroků soudům nadřízených orgánů, jako například ministra spravedlnosti či soudů vyšších stupňů - a ty se všechny shodovaly v tom, že průtahy v trestních kauzách paní Paterové, obžalované z maření úředního rozhodnutí při předávání dítěte,  byly naprosto nedůvodné, bezpředmětné a ve svých důsledcích vysoce škodlivé. Za všechny připomeňme alespoň stanovisko nejvyššího státního zástupce JUDr. Libora Grygárka, který ve svém dopise ze září 2004 konstatoval, že zcela chápe rozladění pana Patery nad tím, že ústecká justice nebyla schopna odsoudit jeho manželku ani za deset let trvání soudního případu před soudem prvního stupně a že je nepochybné, že kdyby byla bývala paní Paterová včas a účinně potrestána, s velkou jistotou by potíže s předáváním nezletilého syna ustaly zcela, nebo by se alespoň nevyvinuly do pozdějších již zcela neřešitelných rozměrů.

Připomeňme jen, že ústecká justice "potrestala" paní Paterovou třicetitisícovou pokutou až poté, co na nečinnost justice upozornil nadnárodní orgán - zde Výbor pro lidská práva OSN - , aby se hned vzápětí domluvila s paní Paterovou na splátkách po pětistovce měsíčně, čímž se trest rozmělnil a zcela minul účinkem, a aby toho nebylo málo, tak Luboši Paterovi ve stejném období bylo o tutéž pětistovku zvýšeno výživné, takže si tu pokutu vlastně platil sám.

Takový postup je samozřejmě výsměchem právu i zdravému rozumu - a to nemohli přehlédnout ani příslušní ministři spravedlnosti a vyšší justiční potentáti, zejména poté, co pan Patera uspěl u nadnárodního orgánu, ani nikdo jiný, kdo se případem nestranně a objektivně zabýval.

Třešničkou na dortu byl dozajista výslech advokátky paní Paterové, Marty Čihákové, obecně přezdívané Chřestýš, a to nejen pro svou zákeřnou a nevypočitatelnou povahu, ale zejména pro různá komediantská cingrlátka, kterými byla ověšena od hlavy k patě a když jí početné náramky padaly časem z rukou, vždy ruku zvedla a s mohutným chřestotem náramky vracela do původní polohy, což zvuk vydávaný chřestýšem připomínalo více než dokonale.

Tato paní se zjevně dusila vzteky už když pohlédla na obžalovaného a soudci začala barvitě líčit, jak ji údajně terorizuje již od roku 1991, kdy začala zastupovat jeho manželku.  Samozřejmě tím, že po celou dobu chtěl vidět a vychovávat svoje dítě, což mu jeho bývalá manželka -  za vydatné pomoci advokátky Čihákové -  léta úspěšně mařily.

Advokátka Čiháková chtěla ještě zapůsobit závěrečným proslovem, ve kterém zřejmě chtěla zdeklasovat obžalovaného, jak jen to bylo možné - leč možné to nebylo. Vývody paní Čihákové nehodlal poslouchat ani soudce Kras, který ji upozornil, že její svědectví skončilo, ani početná veřejnost, která zaplňovala celou velkou jednací místnost, a která se náhla a prudce tak rozkašlala, že nebylo slyšet ani slovo.

Paní Čiháková tedy potupena odcházela ze soudní síně a na rozloučenou si ještě neodpustila obecné zhodnocení, které asi směřovala ke všem přítomným a které vyjádřila slovem : "Hovada !!"

Po skoro hodinové přestávce se ještě četly některé listinné důkazy, jiné soudce zamítnul jako nadbytečné a následoval ještě záznam ze samotné tiskové konference, dokazující, jak se věci ve skutečnosti odehrály.

Pak už zbyl prostor jen na závěrečné návrhy a rozsudek.

Protože těm jsme již z naléhavých důvodů nemohli býti přítomni, odkazujeme v tomto směru na fonozáznamy, které zde budou v brzké době rovněž zpracovány a zveřejněny.

Luboš Patera byl tedy po skoro pěti letech zproštěn obžaloby a škody, které utrpěl, jsou především ty, které si sám způsobil a připustil - tím, že se jako většina slušných lidí pět let stresoval bezdůvodným a nesmyslným trestním stíháním - o což možná ústeckým soudkyním šlo především.

Ale jak jsme je tak viděli, řekl bych, že možná ani nešlo - ty totiž vůbec nepřemýšlely (a nebyly schopny přemýšlet) a po tiskové konferenci, která je na veřejnosti zostudila, dostaly takový vztek, že si ho prostě musely zchladit. A zchladily si ho tím, že kolektivně vymyslely a podaly trestní oznámení, o kterém i člověk, jenž právo viděl jen z rychlíku, musel od samého počátku vědět, že nemá sebemenší šanci před objektivním soudem obstát.

A tak se nakonec beze zbytku naplnilo úsloví o tom, že "kdo jinému jámu kopá, sám do ní nejčastěji padá", neboť kdyby si ústecké soudkyně daly radši v klidu panáka a nechaly si zajít vztek - konečně způsobený naprosto oprávněnou a podloženou kritikou - tak by se dnes, po pěti letech, nevytahovalo všechno znovu na svět jenom proto, aby se před početnou veřejností z celé republiky nakonec potvrdilo především to, jaké to jsou hloupé, naduté a nevzdělané husy.

Ústecká justice i její praktiky dnes naprosto zaslouženě před objektivním soudcem prohrály na celé čáře. Zbývá ještě také dovodit důsledky z křivých a nepodložených obvinění vůči konkrétním osobám a poškozenému - dnes již bývalému obžalovanému - nahradit škodu alespoň materiální, když tu morální a zdravotní už asi nikdo nenahradí a nevrátí.

Smýšlet na někoho křivá obvinění je zjevně dvojsečnou zbraní. Nebo - chcete-li - mohutným kyvadlem. Kyvadlem, které, pokud dosáhlo své jedné úvratě, se neúprosně obrací  k úvrati druhé a cestou smete vše, co by se mu v cestu stavělo.

Ode dneška máme z Teplic zase jedno platné poučení o tom, že kopat jámu druhým se nevyplácí, a to ani když jste soudkyní a máte nemalou moc. A také o tom, že máme-li pořádnou hroudu másla na hlavě, nevyplácí se příliš hlasitě křičet :"Chyťte zloděje !!"

Mohli by totiž nachytat především nás.
________________

Video ze soudu naleznete na adrese :


http://www.justicetv.eu/causy/zlospol/zlospol12.htm
_______________
 
Odkazy také na :
 
OS Teplice - vítezství práva a zdravého rozumu - 18.5.2009Výslechy poškozených - soudkyne Chládkové a advokátky Cihákové

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Chladkova-Cihakova-180509.WMA

Záverecné reci státního zástupce Norka a Lubose Patery

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-Norek-Patera-180509.WMA

Rozsudek

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Teplice-rozsudek-180509.WMA