Nikdo dnes nelitoval, že navštívil Nymburk

 

 Dnešní hlavní líčení proti panu Fialovi, obžalovanému podle § 213, trvalo asi půl hodiny, přesto bylo tak nabito napětím, že početná veřejnost sotva stačila sledovat běh událostí.

První podivnost začala již tím, že se na jednání dostavila jedna celá školní třída, jejíž pedagogický dozor si podle očitých svědků tykal s pí Fialovou, ke které se také hned hlásil, což vzbuzovalo dojem, že právě ona zorganizovala tuto "veřejnost". Veřejnost se tak začala členit na veřejnost I (školní třída asi gymnaziálních studentů) a veřejnost II (všichni ostatní, co je zajímal soud s p. Fialou). Takto to rozlišoval i soudce Nápravník, který školní třídě umožnil příchod do jednací síně před zahájením jednání, údajně proto, že třídu vyučoval, a i po přestávce měla tato "veřejnost I" přednost.

Možným cílem tohoto snažení mohlo být i to, aby byla jednací síň zaplněna tak, že by se tam skutečná veřejnost nevešla, což už jsme jednou zažili - cca před 4 roky - na Praze 9.

Pokud bylo původním záměrem vykolejit pana Fialu či ho zesměšnit před mladými, justice neznalými lidmi, či  znemožnit přístup obecné veřejnosti do jednací síně, pak ani jeden z těchto cílů nebyl naplněn - naopak : půlhodinové, zjevně zdůvodněné a doložené námitky p. Fialy o dementnosti soudce vyslechla takto početná veřejnost, která již ve druhé půli jednání byla zjevně na pochybách, kdo má vlastně pravdu, když argumentačně precizní zdeklasování soudce obžalovaným nemohl přehlédnout a nevnímat nikdo, kdo byl chopen logicky myslet.

I při tak krátkém jednání vycházely na světlo velmi zvláštní okolnosti případu - ve věci vydané usnesení nejvyššího soudu totiž uložilo nymburskému soudu zohlednit některé důkazy, které však zjevně nebyly provedeny v předchozím řízení a když pan Fiala požádal soudce, aby mu otevřel spis na straně, která obsahuje tyto důkazy, tak soudce odpověděl, že ve spise tyto důkazy nejsou. Na otázku obžalovaného, jak tedy chce vést důkazní řízení a vyhovět požadavkům nadřízených soudů, když se ty opírají o zjevně neexistující důkazy, magistr Nápravník nedokázal odpovědět vůbec.

Závěrem mu pan Fiala naformuloval do protokolu novou námitku podjatosti spolu s trestním oznámením na velitele justiční stráže pro šíření pomluv o údajných konfliktech s justiční stráží na krajském soudě - a jednání bylo odročeno na neurčito s tím, že spis musí být předložen odvolacímu soudu.

Ač jednání bylo oficiálně ukončeno, školní třída zůstávala v jednací síni i nadále, ba dokonce byla přímo vyzvána soudcem, aby jednací síň neopouštěla - magistr Nápravník asi využil v následujících okamžicích všech svých (mizivých) schopností, aby se pokusil rozmělnit ve studentech dojem, který po odchodu pana Fialy zjevně visel ve vzduchu - totiž že námitka demence soudce, kterou pan Fiala obsáhle zdůvodnil, vůbec nebyla od věci.

Část veřejnosti se poté odebrala k místopředsedkyni soudu sepsat stížnost, jež je přílohou tohoto článku, zatímco paní Fialová předstírala odjezd z Nymburka - aby se za chvíli objevila v kavárně, kam dorazila i podstatná část veřejnosti. Za všeobecného souhlasu byla následně polita čerstvě přinesenou kávou, aby měla na Nymburk také nějakou hezkou vzpomínku.

 Když se snažila vzbudit u přítomných pocit sounáležitosti či soustrasti, sneslo se na ni jen několik poznámek o kurvách, které mrzačí vlastní děti. Když odvětila, že je na svoje děti hrdá, jeden z pánů se jí zeptal, jestli si myslí, že ty děti jsou a mohou být hrdé také na ni. Načež rychle opustila místo svého ponížení a hnala se - politá a mokrá - k východu z kavárny.

Pro všechny přítomné byl tento zážitek třešničkou na dortu, pro který nikdo nelitoval, že dnes do Nymburka přijel. Naopak - všichni odjížděli potěšeni, ba nadšeni nad tím, co dnes zažili a viděli - s tím, že do Nymburka zase vždycky rádi přijedou.

__________________________

Následují jednotlivé videozáznamy ze soudního jednání i ze situace před jednací síní.

Nymburský bývalý státní zástupce Lukáš, návštěvník dnešního soudního jednání a jediný specialista na případy pana Fialy (nikdo jiný se již léta v Nymburce neodvažuje pana Fialu žalovat před soudem)  pózoval před kamerou K 213: 

http://www.edisk.cz/stahni/80140/byvaly_zastupce.wmv_972.59KB.html

 Nebo též  (jednodušší) :
http://ley.cz/k213/Audio_1.wma
http://ley.cz/k213/Audio_2.wma

http://ley.cz/k213/byvaly_zastupce.wmv

1. část jednání (zvukový záznam):

http://www.edisk.cz/stahni/21156/Audio_1.wma_1.59MB.html

2. část jednání (zvukový záznam):

http://www.edisk.cz/stahni/33479/Audio_2.wma_4.49MB.html

__________________________

Stížnostní protokol sepsaný přítomnou veřejností u místopředsedkyně soudu :

___________________

Hvězdy nelžou !!

Tohle je dnešní horoskop p. Fialy. Posuďte sami, nakolik mu vyšel :

Lev Lev (23.7. až 22.8.)

 
Horoskop na pondělí 4. 5. 2009
Výjimečně příznivý den. Všichni nezadaní, osamělí a citově zklamaní mají šanci seznámit se s protějškem, který by se mohl brzy ukázat jako velmi perspektivní partner. I zadaní však mohou utužit a velmi vylepšit svůj dosavadní vztah. Většinu z nich čekají romantické hodiny plné malých i větších překvapení.
________________

 

Pane Fialo, 
Váš dnešní výkon u soudu si zaslouží smeknout. především proto, jak na Vás Vaše bývalá paní pod taktovkou soudce použila podpásovku. Koho pak si tak přivede příště? A nebude soudci náhodou napříště malá soudní síň? Je zcela možné, že
paní Fialová si příště přivede žáky se dvou tříd. U ní člověk nikdy neví? Alena
________________
 
goooool !!!!
 
 
Tak to je goooool. Vona si tam čarodějná madam Fialová přikouzlila ty školáky, aby heilovali: " My chceme prachy od rodičů, teda od fotrů".  A zárověň, aby v zájmu dětí, byly vpuštěny přednostně a vytlačily na chodbu skutečnou veřejnost. Tak to je fakt trefa do lejna.

Tak to bylo dobrý kino Junák. Doufám, že si děti činily poznámky a budou ve třídě přezkoušeny, zda si pamatují obsah školení profesora Ing .Jiřího Fialy. Jirka Š.
________________

Příště ať si madam vezme s sebou ze dvě společnice - a tyč, aby ještě lépe zaujala veřejnost. Já osobně doporučuji přizvat vlastní ex baba ( chaloupko, ke mně předem - a k Ivanovi zády), ta má profesní zkušenosti s bordelem, že by i ty hérečky sehnala. Jirka
_______________
Rádi budou na Tvoji " Kozinovu větu " vzpomínat. A na přednášku taťky Jirky Fialy.  Do roka a do dne zvem justici na Boží súd. :-D
_______________
P.S. jinak ten soudce je mladej, arogantni čurak.. F
_______________
 
Ted premyslim o te skolni tride..
Proboha - co to bylo za saskarnu? Od kdy si soudce zve "sve obecenstvo",
aby "znemoznil" cloveka ktereho soudi.. To je fakt na bliti..
Nastesti mel velmi silneho soupere.. a blb prohral.. :)
F
_______________

 
Bylo milé, že paní Fialová si dokáže sednout se svým bývalým manželem ke kávě a s úsměvem, příjemně a vřele komunikovat o problémech jejich společných dětí.
-JB-
______________