Dopis soudkyni Nejvyššího soudu

 

Vážená paní
JUDr. Milada Šámalová
Nejvyšší soud České republiky
Burešova 20, 657 37 Brno

Vážená paní soudkyně,

při projednávání Vašeho usnesení č.j. 8 Tdo 1416/2008, vydaného Vámi dne 10. prosince 2008, se objevily takové nesrovnalosti, že považuji za svou povinnost Vás na ně upozornit.

Vypadá to totiž tak, že Vaše usnesení pracuje s důkazy, které ve spise nejsou a nebyly provedeny, přesto je ukládá soudci zohlednit.

Jedná se především o zmínky o rekonstrukci mého domu ( z čeho byla hrazena a kdy probíhala) – nikdy žádná rekonstrukce totiž neprobíhala, žádný důkaz k tomu nebyl nikdy proveden a v současnosti – na přímou otázku na soudce – zda může takový důkaz ve spise označit, odpověděl, že spis žádný takový důkaz neobsahuje.

Totéž platí pro údajnou výplatu finančních prostředků Institutem účetních poradců v lednu 2005, kterou zmiňuje jak Vaše usnesení, tak ho opakuje usnesení Krajského soudu v Praze č.j.Nt 277/2009 ze dne 18. března 2009 .

Opět : Žádné peníze mi tímto institutem nejen nebyly vyplaceny, ale nikdo k tomuto žádný důkaz nikdy neprováděl a opět na přímou otázku soudce odpověděl, že spis tento důkaz neobsahuje. Přesto mu bylo uloženo (krajským i Vaším soudem), aby tuto výplatu zohlednil.

Dovolte proto, abych se Vás zeptal :

- Odkud máte údaje o údajné rekonstrukci domu a o výplatě finačních prostředků Institutem účetních poradců, jestliže ve spise takové důkazy nejsou a nikdy nebyly provedeny ?
- Proč ukládáte soudci zohlednit důkazy, které spis neobsahuje a které zjevně neexistují ?

Možná neznám dobře procesní postupy a předpisy, ale myslím si, že by si Váš soud měl spis vyžádat zpět a odstranit z něj pokyny, které nelze provést, ač jsou přitom pro podřízený soud závazné.

Pokud by Vás zajímal můj osobní názor, tak si myslím, že je zcela vyloučeno, abyste si vycucali z prstu důkazy, které neexistují, a že prostě ve spisu byly, když jste ho vyřizovali. Tedy : Byly tam možná zmínky a domněnky soudce Nápravníka o těchto skutečnostech, které si vymyslel, aby si zdůvodnil svůj - jinak nezdůvodnitelný - rozsudek. Poté, co se usnesení dostalo do mých rukou a já jsem na krajském soudě sepsal záznam o podezření ze zmanipulování důkazního řízení a vymýšlení si neexistujících důkazů, „někdo“ ty „důkazy“ ze spisu prostě vybral a zničil. Přesto ale ve Vašich usneseních zůstaly a ve mně vyvolávají důvodné podezření z neoprávněné manipulace se spisem i s důkazním řízením.

Myslím si, že je i na nejvyšším soudu, aby se rozhodl, zda takové způsoby bude v justici trpět, anebo ne.

Jako přílohu Vám ještě přiložím text námitky podjatosti, která byla soudci Nápravníkovi vznesena včerejšího dne.

S pozdravem

Ing. Jiří FialaPříl.: - Námitka podjatosti vznesená na OS Nymburk vůči soudci Nápravníkovi dne 4.5. 2009