Dementní senát zůstal v soudní síni osamocen

 

Protože dnešní řeč našeho pana předsedy, Ing. Jiřího Fialy, na Městském soudě v Praze před senátem JUDr. Slaného vzbudila u početné přítomné veřejnosti zcela zaslouženou pozornost a uznání a již se to patrně i rozkřiklo, tak na četné žádosti příznivců v předstihu uveřejňujeme zvukový záznam z jednání. Naštěstí bylo krátké, ale o to poučnější.

Senát Dr. Slaného je dlohodobě znám neobyčejnou drzostí v pošlapávání práv občanů a základních principů spravedlnosti. Podílel se mj. i na případu dětí Fialových a spolu s  řadou dalších českých soudkyň a soudců tak zapříčinil drtivou porážku státu u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Pan Fiala se nyní domáhá náhrady nemalých škod, které na něm česká justice svou hloupostí, drzostí a zlovůlí v nedávné minulosti napáchala. A právě senát soudce Slaného z MS v Praze se na řadě z nich nepřehlédnutelně podílel. Skutečně pouze dementního soudce může napadnout, že bude rozhodovat o náhradách škod, které z významné části sám napáchal či zapříčinil, a to tváří v tvář člověku,  jemuž svou tupou zlovůlí přitom zničil život - jak to dnes předvedl právě Dr. Slaný.

Jednou z námitek, kterou pan Fiala ve svém vstupním projevu vznesl, byla demence předmětného senátu, kterou zdůvodnil pět let starým rozsudkem téhož senátu, podle kterého měl - i z vazby (!!) - platit pět tisíc výživného měsíčně na své děti. Pan Fiala správně konstatoval, že takové rozhodnutí se vymyká nejen zákonu o rodině,  ale také bohaté a ustálené judikatuře ohledně platby výživného z vazby či výkonu trestu, jedná se tedy o zjevný exces, který mohl vydat jedině dementní senát.  

Více k poslechu zde:

http://www.edisk.cz/stahni/96389/dementni_senat.wma_1.55MB.html

Nebo též na :

Přirozeně, že JUDr. Slaný se svým senátem velmi kvalitní výklad našeho pana předsedy do všech souvislostí ani nepochopili a on - jako správný dement - chtěl soudit dál. Ale to ho už nikdo neposlouchal. Jak pan Fiala, tak i početná přítomná veřejnost z jednání svorně odešli.

Veřejnost si totiž přišla vyslechnout kvalitní právní vývody našeho předsedy, nikoliv poslouchat slaboduché projevy dementního soudce Slaného.

Ať si své výlevy a výplody blábolí do prázdé síně... S konečnou platností stejně bude třeba případ rozhodnout jinde.

Pohrdání, které v soudní síni po odchodu žalobce i veřejnosti zůstalo, by se dalo krájet nožem.

Slanému dnes oběd asi moc nechutnal. Byl zjevně přesolený až hrůza.