Další pokus stíhat našeho předsedu skončil fiaskem

 

Policie ČR (resp. její Obvodní ředitelství Praha IV) chtěla stíhat pana Fialu naprosto nesmyslně za údajné "pohrdání soudem", ač k tomu nebyl zákonný důvod a navíc usnesení o sdělení obvinění a zahájení trestního stíhání obsahovalo zjevně nepravdivé údaje (jako např. že "Pan Fiala opakovaně rušil soudní jednání", když ze záznamu bylo dobře vidět, že to není pravda).

Šlo o incident z června loňského roku na Obvodním soudě pro Prahu 8, který vyvolala porušováním zákona tamní soudkyně Šimarková. O něm i o dalším pokusu mstít se panu Fialovi a zjevně ho šikanovat naprosto nedůvodným trestním stíháním jsme již obsáhle informovali – viz např. http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1373

Tentokrát tedy vykonstruované tr. stíhaní skončilo, prakticky sotva začalo. V závěru se pak státní zástukyně zmiňuje, že by se mělo posoudit, zda se nejedná např. o přestupek, zapomněla jen upřesnit, kdo by měl ten přestupek spáchat, zda soudkyně Šimarková bezdůvodným vykázáním pana Fialy z jednací síně, anebo justiční stráž, která se - po zuby ozbrojena - začala sápat na pokojně sedící veřejnost.

Rozhodnutí občanského sdružení K 213 bylo doprovozeno osobním dopisem pana Fialy policajtovi, který usnesení o sdělení obvinění vydal, jež začínalo důvěrným oslovením "Ty vylízaný policejní prase" a v tomto duchu i pokračovalo. Možná, že právě díky těmto vřelým slovům bylo také tak rychle rozhodnuto o zastavení trestního stíhání.

Inu, s každým je totiž potřeba mluvit jeho jazykem, aby vám bylo dobře rozuměno.

 

 ________________

Daří se Vám daří. To je dobře. 
 
Zajímal mne případ protestujícího pana Bastla, a tak jsem si zajela za ním dnes osobně.
Přesvědčit se, zda svůj tichý lavičkový protest drží a proč ho vlastně drží.  Sedíme spolu s tímto protestujícím tátou na lavičce a tiše si vyprávíme. Tedy on vyprávěl - a já naslouchala. Netrvalo dlouho a z baráku najednou vyšly tři osoby. Manželka pana Bastla a její rodiče. 
Když procházeli kolem nás, paní Bastlová vztekle mimo jiné pronesla, cituji: ..."co sis to přivedl za paní? To je ze sociálky?... Už jsi se jí pochlubil, jak mi sprostě nadáváš... ? 
O malinko později, cca 10 minut, vyšel před vchod domu syn a okamžitě se do táty začal navážet vulgárními urážkami a osočováním. Inu, opravdu hustý vyjadřovací slovník. Odkud pak jej syn asi tak pochytil, blesklo mi náhle hlavou ?  I vyčkávala jsem zvědavě, kam až dokáže dvacetiletý syn pana Bastla zajít svým hrubým chováním. Vyjadřování opravdu nejhrubšího kalibru. Zřejmě nabírá synek svojí hrubostí odvahu, jak oslovit moji maličkost (?) - šlo mi hlavou. Nu, jeho labilita byla silnější - a oslovil i mne.  "A vy jste kdo, paní? A co tady chcete...?  My si to nepřejeme, abyste tady byla, běžte pryč...tady nemáte co dělat"... sypěl na mne. Zřejmě očekával, že mne vyprovokuje k něčemu, a třeba zjistí, kdo jsem a proč tam jsem... ? Odpovědí slovních, (slušných samozřejmě), které se mu ode mne dostalo, jej poněkud vykolejily. Naštván, že se nejen nedozvěděl ani kdo jsem, ani proč tam jsem, svůj vzteklý odchod od nás nakonec syn vůči svému tátovi završil tím, že po něm hodil ještě nedokouřenou hořící cigaretu !!  
Od pana Bastla jsem odcházela s opravdu smutným pocitem.
-A-
_________________
Fiasko pokusu přivodit trestní stíhání předsedy K 213 musí být
 
 
....dotaženo do konce. Jen tak se policisti naučí, že mají chránit právo
a zákon a nikoliv svévoli jiných veřejných činitelů, zneužívajících
rozsáhle své postavení. A proto vůči pokusu kriminalizace, naštěstí
nezdařenému, je namístě podat proti dotyčným politistům trestní
oznámení ve věci, na které i u nás je paragraf, a prokázat v důkazním
řízení, že obvinění bylo účelově vykponstruované: .

§ 174 Křivé obvinění
(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho
trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
Nechtěli ti policejní sluhové zla účelově přivodit trestní stíhání,
které naštěstí bylo zmařeno?
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť
závažný následek (naštěstí zde ke škodě nedošlo, protože bylo včas
zastaveno).
Samozřejmé je, že křivé obvinění (účelová kriminalizace) ze strany
policisty nese s sebou skutkovou podstatu § 158 zneužití pravomoci
veřejného činitele. Zneužití je vágní paragraf, a pokud v trestním
oznámení figuruje jen tak sám o sobě, většinou si sluhové držitelů moci
najdou výmluvu, jak trestní oznámení odložit. Jakmile pak je prokázán
veřejnému činiteli jiný úmyslný trestný čin (z nedbalostního mají šanci
ještě "vyklouznout"), pak se skutnová podstata §158 "odpárat" nedá....I
v civilizovaných zemích jsou zákony stavěny tak, že policista, který
vysloví obvinění z trestného činu, na která nepodá řádné důkazy, čelí
podobnému riziku, je to normou.

Občané: Smysl má podávat trestní oznámení na policisty, soudce a státní
zástupce vždy a všude, kde jsou na patřičné skutkové podstaty
příslušných trestných činů ze strany těchto veřejných činitelů
nezvratné (objektivní) důkazy. Moderní technika dává rozsáhlé možnosti
audio/video, ke kterým stačí věrohodní svědci, stačí pouze, aby lidé
nebyli lhostejní ke zlu páchanému kolem nás, protože zlo, které režim
páchá jinému, může zítra páchat proti Vám. Dále se mnoho z uvedených
veřejných činitelů často usvědčují vlastními dokumenty.

VL.K-
_________________