Za nespravedlivé zatčení a vazbu stát neodškodňuje !

 

Dnešní soud Ing. Jiřího Fialy o odškodné za jeho druhou vazbu v květnu 2006 poskytl všem zúčastněným obraz o bezútěšném stavu české justice.

Ukázalo se, že pan Fiala byl zatčen bez zatykače (ten totiž musí vystavit soud), jen "se souhlasem státní zástupkyně Postupové", tedy osoby, která se vydávala za poškozenou v jiném trestním řízení a nešlo jí o nic jiného, nežli o osobní pomstu. Při čtení vazebních spisů člověk až tajil dech nad bizarností, která ze spisů vysvítala: Např. soudce Slunečko, který o vazbě pozitivně rozhodl, na vznesenou námitku podjatosti uvedl, že "obviněného nezná, jen ho jednou dal do vazby", dodejme že do vazby, která byla následně označena za zcela nezákonnou od samého počátku. Jako kdyby někdo řekl: "Proti dotyčnému nic nemám, jen jsem mu jednou usekl ruku".


Ještě sarkastičtější pak bylo, že tento výrok zopakoval městský soud, který nevyloučení soudce Slunečka z věci potvrdil (!!), takže každý mohl vidět, od čeho vlastně jsou u nás odvolací orgány.
A aby bizarnosti nebylo málo: Podle městského soudu nebyl Slunečko vůbec podjatý ještě 27. června, ale už 1. srpna vydal tentýž soud (jen jiný soudce) usnesení o vyloučení všech soudců Obvodního soudu pro Prahu 9, tedy i soudce Slunečka, pro podjatost vůči obviněnému. Mezi oběma rozhodnutími odvolacího (!!) soudu je tedy jediný měsíc, navíc měsíc prázdninový, kdy se žádná jednání nekonala a pan Fiala s dotčeným soudem vůbec nepřišel do styku. Jistě by si zasloužilo výklad právního odborníka, v čem pak lze podjatost spatřovat a kdy vlastně nastala.

 

Důkazní řízení nade vším pochybnost prokázalo - a ani zástupkyně ministerstva spravedlnosti se to nesnažila zpochybňovat - že se pan Fiala zjevně stal obětí vzteku a zášti soudců a státních zástupců na Praze 9, kteří masově zneužívali svoje státem svěřené pravomoci, aniž za to dodnes byli jakkoliv potrestáni a že třítýdenní vazba nikdy žádný důvod neměla.

 

Ostatně, právní vědomí státních orgánů na Praze 9 bylo tak ubohé, že dokonce do zdůvodnění zadržení napsaly, že pan Fiala "opakovaně podával urážlivá a hanlivá podání soudu", na což ani nemusíte být právním odborníkem, abyste věděli, že takováto činnost žádným vazebním důvodem není, neboť právo podávat soudu podněty (ať už jakékoliv) má samozřejmě každý občan.

 

Ještě drastičtěji pak působila obžaloba, která panu Fialovi kladla za vinu, že podal "urážlivé a hanlivé podání nazvané odpor proti trestnímu příkazu", jinými slovy byl pan Fiala obžalován za to, že se bránil zákonem předvídaným způsobem a využíval opravných prostředků, které mu zákon i trestní řád zaručují.

Protože však o zrušení vazby rozhodl prezident republiky, aniž zkoumal její důvody, a ne řádné usnesení nadřízeného soudu (ten se důvodům vazby vyhýbal jak mohl ve  všech usneseních, která ve věci vydal), které by vazbu označilo za nezákonnou od samého počátku, chyběl včerejšímu soudu zákonný podklad pro přiznání náhrady škody, ač ani soudce, ani zástupkyně ministerstva spravedlnosti nenechávali nikoho na pochybách, že jsou přesvědčeni nejen o nezákonnosti celého uvěznění, ale i o zneužívání pravomocí veřejnými činiteli na Praze 9, která dodnes nedošla trestu.

 

Jediný, kdo by takový podklad mohl pro soud opatřit, by byl ministr spravedlnosti, ten však po sérii článků skandalizujících ho za zvýšení sazby u § 213, které Ing. Jiří Fiala napsal a zveřejnil na stránkách sdružení K 213, jehož je předsedou, odmítl stížnost pro porušení zákona podat.

Náhrada škody tedy nebyla panu Fialovi v rozsudku přiznána. Veřejnost se může jen ptát, kde to vlastně žijeme, když si podivné společenství zjevných zločinců v talárech může beztrestně zavřít, na koho si ukáže.

 

TASO (Tisková Agentura Svobodných Občanů), 17.4.2009

 

OS Praha 2, Francouzská 19, 17.dubna 2009

 

Hovoří Ing.Jiří Fiala I. 

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-1-170409.WMA 

Hovoří Ing.Jiří Fiala II. 

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-II-170409.WMA 

Hovoří Ing.Jiří Fiala III. 

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-III-170409.WMA 

Hovoří soudce Mgr. Vít Bičák a Ing.Jiří Fiala 

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OSP2-Fiala-soudce-170409.WMA
 

 

P.S.

Bohužel jsem nemohl vyčkat a natočit i závěrečné řeči. J.Š.

Závěr je tedy jasný : Během dvou let byl pan Fiala celkem 2x zjevně bezdůvodně uvězněn. O současném stavu a úrovni naší justice není proto soudnému člověku dalších důkazů potřeba.

______________________

Soudci si smí zavřít protiprávně koho chtějí....v normálních civilizovanách zemích je  to ošetřeno  jako "trestní stíhání osoby, která stíhána být nemá". Je to tresný čin, a pár let nepodmíněně. Nejen případ pana Fialy dokresluje stav justice. 

Občané, vidíte sami. Je čas pořizovat seznamy soudců, státních zástupců, a podobných vyšších soudních úředníků, exekutorů. Schovávejte na bezpečných místech a v kopiích dokumenty o Vašem bezpráví. Budou nutné a dobré pro případy, kdyby jednou nějaký další "kvalifikovaný kádr" typu Parkanové či komunista  propašovaný do nějakého odpovědného místa se pokusil  je pálit, neboť - než se ten Augiášův chlév podaří vymést, bude to trvat, a tihle se nikdy nevzdají. Musíme mít všichni dokonalou dokumentaci zločinů komunismu z doby i před  r. 1989 i od r. 1989 do dneška. Ústava zná institut "zákonné překážky". To jsou i překážky, které kladli sami nejvyšší státní činitelé ve vyšetřování rozsáhlé zjevně organizované trestné činnosti soudců a státních zástupců. Uvažte, že mnoho nespravedlivých rozsudků, které poškodily dnes těžko odhadnutelný počet lidí, ale je jich nemálo, lze chápat jejich okolnostmi a skutkovými podstatami za dokonané trestné činy  soudců a prokurátorů. Jednou musí nadejít čas, kdy oni sami budou muset být za tohle všechno trestáni, a ti všichni Rudí, či Nagyové vykopáni z justice tak rychle, že nebudou stačit počítat schody   justičních paláců!

Pište, udávejte nám jména  a materiály o soudcích, státních zástpucích či dalších   činitelích justice, kteří se proti Vám  dopouštěli zla!  Poslouží v žalobách na český  stát, který se dávno za jidášské peníze spojil s nepřáteli národa  usilujícími  si udělat z naší země  i třeba nástupiště k dalšímu boji proti evropské civilizaci!

VL.K. 
___________________
   
Je to opět na žalobu proti státu. Trestní stíhání  nevinné osoby je trestné ve všech civilizovaných zemích, a pokud ti, kteří trestním stíháním nevinného prokáží, že šlo o omyl, řeší se to v nejlepším  případě jako profesní selhání takového stupně, za jaký se okamžitě svléká talár a odchází z justice. I v Česku však určité zákony jsou. Vazba bez schválení soudu sama osobě je skutkovou podstatou trestného omezování osobní svobody. V dalším konání bylo tery patrné, že "justice" se snažila trestný čin přikrýt dodatečným obviněním - a zde je důvod k zahájení šetření pro další trestný čin, a to čin křivého obvinění, ktrerého se zřejmě dopustil prokurátor - a to samo osobě skutkové podstaty trestných činů, kterých se dopustí veřejný činitel, nesou s sebou souběh trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Zkrátka a dobře zavření nevinného člověka je něčí vina...Postoj ministra Pospíšila lze chápat jako schvalování těchto všech trestných činů, jejichž  stopy se snažil zahlazovat svým rozhodováním, což lze chápat  jako objektivní stránku úmyslu... Případní odložení trestního oznámení  na ministra Pospíšila pak bude lze chápat jako účast státu na trestnžch činech justice proti občanům,,,,    
VL.K.
___________________