Vedení K 213 rozhodlo o blokádě Městského soudu v Praze.

 

         Kdo činí postupné změny nemožnými, činí revoluční změny nevyhnutelnými. 

                Kdo, když ne my, kdy, když ne teď ?!!

                                             J.F. Kennedy

 K 213 rozhodlo o blokádě senátu Městského soudu v Praze (zatím jednoho) a o zbavení jeho soudkyň soudcovských  talárů  .

 Za revizi případů napadených mezinárodními rozsudky, zejména pak rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, zodpovídá příslušný krajský soud. V Praze je to pak pražský městský soud.

 Ve věci dětí Fialových byl rozsudek ESLP vydán dne 18. července 2006, a to pod č.j. 26 141/03. Justice České republiky se od té doby tváří, jakoby žádný rozsudek vydán nebyl, případně jako by se týkal někoho jiného než právě jí.

 Nejen že  sveřepě odmítá zrevidovat případ plný do očí bijících rozsudků vydaných podjatými a vyloučenými soudkyněmi z OS pro Prahu 9 , hrubě porušujících základní lidská práva jak otce dětí, tak i dětí samotných, ale dokonce má ještě tu drzost, že podle těchto rozsudků pokračuje v trestních stíháních otce podle § 213 pro údajné zanedbání vyživovací povinnosti, tedy té povinnosti, kterou p. Fiala neměl mít už od roku 2001, kdy v souladu s platným zákonem o rodině měla být zcela nevyhovující péče matky nahrazena péčí otce dětí při stanovení vyživovací povinnosti matce.

 Od samotného vydání mezinárodního rozsudku nedělal otec dětí nic jiného nežli urgoval pražský městský soud, kdy konečně zreviduje případ jeho dětí – aby se pak po roce a půl od vydání rozsudku ESLP dočkal naprosté nekompetentnosti spolu se zděšující úrovní právního vědomí soudkyň senátu č. 21 Co, pod vedením předsedkyně JUDr. Heleny Liškové.

 

 

 Jednání, které ve věci proběhlo dne 11. března 2008  a které vedl senát 21 Co ve složení JUDr. Heleny Liškové ,  JUDr. Hany Čvančarové a JUDr. Blanky Chvostové nelze označit jinak než za výsměch mezinárodnímu  právu, rozsudku ESLP, kterým je Česká republika vázána , přijatým mezinárodně právním závazkům České republiky a konečně i výsměch prosté lidské soudnosti a elementárnímu smyslu pro spravedlnost.

Tvrzení, že věc se nebude revidovat, protože se jedná o věc dětí, je natolik děsivé, až hrůzostrašné, že pod tlakem veřejnosti i na základě vlastního zralého uvážení dospělo sdružení K 213 k závěru, že nelze nechat nadále tento senát soudit. Na tomto místě poznamenává, že právě proto, že se jedná o věc nezletilých dětí, kde čas hraje naprosto zásadní roli, kde si děti odnesou právě z tohoto případu vzor pro svoje právní chování a vytváření svých právních názorů na celý život a konečně i s ohledem na skutečnost, že podle tohoto průlomového případu budou postupovat do budoucna vnitrostátní soudy v analogických případech, nelze toto zásadní pochybení pražského městského soudu přejít mlčky a bez povšimnutí. Naopak – tato věc nám stojí za to zlomit ji všemi prostředky, které máme v současnosti k dispozici, stojí za to, aby revize tohoto případu byla prosazena i silou, když všechny ostatní prostředky byly dávno bezvýsledně vyčerpány a stojí za to, aby prosazení respektu k nadnárodním závazkům republiky byly přineseny i oběti, které si tento postup vyžádá. 

 

Proto :

  • K 213 proto rozhoduje (a to s odvoláním se na čl. 23 Ústavy ČR)  o odejmutí talárů soudkyním Městského soudu v Praze JUDr. Heleně Liškové, JUDr. Haně Čvančarové  a JUDr. Blance Chvostové, a to s okamžitou platností a bez možnosti odvolání.
  • K 213 dále rozhoduje o okamžitém zablokování jednání tohoto senátu tak, aby se jeho jednání nemohla účastnit ani veřejnost, ani účastníci řízení a aby tak tato jednání pozbyla smyslu (když už o platnosti rozsudků vydaných talárů zbavených soudkyní nemůže být ani řeči). Pro případ, že by tento senát nečekaně odejel na dovolenou či služební cestu (jak jsme to zažili při výmluvách MPSV), bude zablokován kterýkoliv jiný civilní senát městského soudu, přednostně pak ten, který se podílel na vyřizování případu dětí Fialových.

Blokáda se uskuteční pod heslem : DODRŽUJTE EVROPSKÉ ROZSUDKY  !!  

K 213 konstatuje, že má všechny mírnější prostředky nápravy za dávno vyčerpané, a to zcela bez odezvy, ať už pražského městského soudu či ministerstva spravedlnosti. Rovněž konstatuje, že letité poslušné škemrání o nápravu právě skončilo.  Upozornění na děsivou úroveň soudkyň městského soudu zejména s ohledem na opatrovnické kauzy byly už desítky a odpovědí nebylo nikdy nic jiného než slaboduchá ujišťování, že je všechno v nejlepším pořádku, když jsme přitom měli denně na očích, že soudkyně a soudci městského soudu nemají k souzení opatrovnických kauz ani základní vzdělání a předpoklady.

 K 213 konstatuje, že jeho  krátkodobým  cílem  je zabránění souzení všech opatrovnických kauz celému Městskému soudu v Praze, a to do doby, než soudci tohoto soudu projdou školeními a zkouškami, které K 213 zorganizuje a také provede. Soudit pak nadále budou moci pouze soudci, kteří tyto zkoušky úspěšně složí.

 Kdo chce toto provolání považovat za počátek demokratické revoluce v opatrovnické justici, který má 20-tileté zpoždění, nechť tak svobodně učiní.

 Nedílnou součástí tohoto provolání je již zpracovaná revize případu dětí Fialových, kterou zpracovala skupina nezávislých právníků a která na toto provolání bezprostředně navazuje. Revize obsahuje i některé závěry a doporučení směrem k vnitrostátní justici, které K 213 rovněž hodlá prosazovat jako svoje požadavky.

 Městský soud nebude soudit opatrovnické kauzy, dokud  nebude schopen dobrat se k obsahově stejné revizi případu dětí Fialových a vydat ji řádným rozsudkem.

 Současně se obracíme na všechny skutečně demokratické síly, kterým leží na srdci spravedlnost u nás stejně jako hodnoty tradiční rodiny, s prosbou, aby nám v našem nerovném boji proti dosud zcela totalitní justici a státní moci všestranně pomohly, nenechávaly nás osamoceny a podle svých možností naši akci podpořily.

Za K 213

Ing. Jiří Štefek       Ing. Jiří Krám            Ing. Jiří Fiala

 V Praze a Hradci Králové, dne 7. dubna 2008