Probační a mediační služba ČR referuje o K 213

 

29.01.2008

Protesty sdružení K213

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, vítám vás u sledování prvních Událostí komentářů v novém týdnu. Sdružení K213, to je pojem, který během dneška vládl českým médiím. Označuje zhruba čtyři sta mužů, kteří nejsou spokojeni s přístupem české justice a státních orgánů k nim jako otcům. Tvrdí, že naši soudci a soudkyně jsou feminističtí a že ve sporech o děti rozhodují v drtivé většině ve prospěch matek. Na protest blokují vchody nejdříve brněnského Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí a od dnešního rána také vchod pražského ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že požadují hlavu ministra Petra Nečase. V Událostech komentářích dáme slovo jednak hlavním aktérům dění, ale také upřeme pozornost na podstatu věci. Jak vlastně rozhodují české soudy, pokud se rodiče neumí dohodnout na péči o své děti?

Filipa ŠEBOVÁ, redaktorka
--------------------
Sedm hodin ráno, skupina otců ze sdružení K213 se rozhodla nevpustit ministra Nečase do úřadu. Aktivisté po něm chtějí, aby odstoupil.

Jiří FIALA, mluvčí sdružení K213
--------------------
Na základě výroku pana ministra Nečase na naši adresu, že jsme hulváti, sexisti, sprosťáci.

Jiří SEZEMSKÝ, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí
--------------------
Pan ministr reagoval naopak na vulgarity pánů ze sdružení K213.

Filipa ŠEBOVÁ, redaktorka
--------------------
S aktivisty se ministr nesetkal. Ti se později přesunuli přímo před hlavní vchod. Ostatní zaměstnance úřadu ale neblokovali.

Jiří KRÁM, sdružení K213
--------------------
Ministerstvo práce a sociálních věcí zanedbává svoje povinnosti a nevěnuje se poškozeným dětem.

Luboš MESZNER, člen sdružení K213
--------------------
Co má člověk dělat po šesti letech, když se snaží slušným způsobem domoci svých práv.

Filipa ŠEBOVÁ, redaktorka
--------------------
Otců před úřad přišla necelá desítka. Celou dobu na ně dohlížela policie. Ministerstvo má vchodů několik. Jeho šéf Petr Nečas tak mohl projít jinudy, došlo i k hádce mezi mluvčím ministerstva a otci.

Jiří FIALA, mluvčí sdružení K213
--------------------
Vážený pane, já jsem byl dvakrát v kriminálu pro nic za nic, takže já mám právo vám vynadat tím nejhorším způsobem.

Filipa ŠEBOVÁ, redaktorka
--------------------
Ministerstvo považuje nátlak skupiny za nepřijatelný.

Jiří SEZEMSKÝ, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí
--------------------
My chceme jednat s těmi lidmi, kteří se chovají slušně a nevyzývají k porušování zákonů.

Filipa ŠEBOVÁ, redaktorka
--------------------
Ve sdružení K213 jsou hlavně otcové, kteří se z různých důvodů nemůžou stýkat se svými dětmi a odmítají platit alimenty.

Marie VODIČKOVÁ, předsedkyně Fondu ohrožených dětí
--------------------
To, jak se teď prezentují na veřejnosti, to myslím, svědčí pro to, že skutečně to, co děti říkají o nich i ty vlastní matky, jak chovali doma, že to bylo domácí násilí, takže asi to tomu nasvědčuje.

Filipa ŠEBOVÁ, redaktorka
--------------------
Už minulý týden blokovali vstup ředitelce Lence Pavlové do brněnského Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Skupina otců je připravena blokovat ministerstvo i v dalších dnech. Prý do té doby, dokud ministr neodstoupí.

ROZHOVOR

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Prvním hostem Událostí komentářů je předseda sdružení K213 Jiří Fiala. Dobrý večer. Pane Fialo, váš protest proti státní správě začal minulé úterý v Brně blokádou Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí a také požadavkem na rezignaci jeho nové ředitelky Lenky Pavlové. Paní Pavlová byla několik let advokátkou vaší bývalé ženy, s níž se soudíte o vašeho syna. Ptám se tedy, jestli jste ve střetu zájmů.

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Já bych jenom upřesnil, že nejenom o jednoho syna, ale o dva syny. A nedomnívám se, že by k nějakému střetu zájmů docházelo, protože zájmem jak K213, tak i mým je odstranit paní Lenku Pavlovou z funkce ředitelky Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A nemáte, pane Fialo, nějaký argument pro to, zda jste či nejste ve střetu zájmů? Protože jak říkám, ona je v podstatě u soudu vaší protistranou.

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Tak já si myslím, že pokud se jedná o střet zájmů, tak především u ní, protože si nedokážu představit, jakým způsobem by chránila moje děti, pokud by tu ochranu potřebovaly, jestliže zastupovala matku po celá léta. A nejenom moje děti, ale i děti ostatních otců, jejichž matky zastupovala. Takže já se domnívám, že o střet zájmů se jedná především u ní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak zástupci ministerstva práce a sociálních věcí se s vámi, pane Fialo, odmítli setkat či utkat tady ve studiu, tak si, prosím, poslechněme jejich oficiální vyjádření.

redaktor
--------------------
"Nehodláme vést dialog s předsedou sdružení, kterému jde pouze o vlastní zviditelnění a ultimativní prosazení svých požadavků. Osobní rodinné spory a individuální rozhodnutí soudů nám nepřísluší komentovat."

redaktorka
--------------------
Vysvětluje v dopise Jiří Sezemský a pokračuje:

redaktor
--------------------
"Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo vždy připraveno věcně diskutovat s těmi, kdo nevyzývají k porušování zákonů a projevují elementární lidskou slušnost. Dialog se zástupci sdružení K213, tedy i mediální, můžeme vést pouze za těchto předpokladů:"

redaktorka
--------------------
První požadavek:

redaktor
--------------------
"Veřejně se omluvit za vulgární urážky žen."

redaktorka
--------------------
Zde uvádí Jiří Sezemský konkrétní příklady výroků, které ministerstvu vadí.

redaktor
--------------------
"Socanská husa Mazuchová," na adresu poslankyně ČSSD. Termín "feministická kráva Pavlová" a konečně slova pronesená směrem k ministryni Stehlíkové. "Po rezignaci na vaši dnešní funkci si laskavě sbalte kufry a táhněte, odkud jste přišla a odkud vás sem nikdo nezval. My vás totiž tady máme plné zuby, nemluvě o skutečnosti, že pitomců máme dost vlastních."

redaktorka
--------------------
Druhý požadavek z dopisu Jiřího Sezemského zní:

redaktor
--------------------
"Stáhnout výzvu k neplacení výživného."

redaktorka
--------------------
Požadavek číslo tři:

redaktor
--------------------
"Neprodleně ukončit blokádu úřadu."

redaktorka
--------------------
A konečně čtvrtá podmínka možného dialogu.

redaktor
--------------------
"Sdružení musí upustit od militantní rétoriky."

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak znovu pokračujeme s Jiřím Fialou, předsedou sdružení K213. Jak hodláte dál postupovat? Omluvíte se za vulgární výroky, jak to požaduje ministerstvo?

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Tak my jsme k tomuto tiskovému prohlášení ministerstva práce a sociálních věcí vydali vlastní komentář, tento komentář je na našich stránkách a jednotlivě a podrobně rozebírá všechny body tiskového prohlášení ministerstva práce. Takže já bych se nerad opakoval, nicméně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Fialo, tady v Událostích komentářích se rozhodně opakovat nebudete. Ptám se jen na jednu věc, budete se omlouvat, tak jak ministerstvo požaduje?

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
My se domníváme, že omluva je především na straně pana ministra.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
O vás je známo, pane Fialo, a myslím, že už to několikrát v médiích i v České televizi zaznělo, že používáte i vůči ženám vulgární slovník, mluvíte o soudkyních, paní Pavlové či poslankyni Mazuchové, jako o krávách, o jedné státní zástupkyni jste napsal, že vypadá jako škaredá tlustá cikánka od komediantů, na jedné soudkyni jste roztrhal talár a pokousal jste justiční stráž. Podporu si navzájem vyjadřujete s extremistickou Národní stranou. Ptám se tedy, jestli nemáte pocit, že takovým vystupováním věci spíš škodíte.

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Já se vás zeptám, odkud máte například informaci, že jsem roztrhal soudkyni talár.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ta informace byla v médiích od novinářů, kteří byli přítomni veřejného soudního projednávání.

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
No, tak pokud byli přítomni veřejného soudního projednávání, tak by měli vědět, že nic takového se nikdy nestalo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, když vytáhnu, omluvím se vám za roztrhaný talár a nechám tam ostatní věci, tak znovu trvám na té otázce, jestli věci spíš neškodíte.

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Ne, já se domnívám, že věci rozhodně neškodíme. My jsme rozvířili diskusi a dali jsme jasně najevo, že jsou jisté mantinely, za které nehodláme jít a za které také nehodláme nikoho pustit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Stáhnete, pane Fialo, výzvu k neplacení alimentů? To je jeden z požadavků ministerstva práce a sociálních věcí.

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Ne, to rozhodně neuděláme. Ta výzva byla vázána na určité podmínky zejména pro ty rodiče, kteří se nemohou stýkat se svými dětmi, ačkoli vyčerpali všechny předpoklady. Tuto možnost zákon předvídá ve svém paragrafu 96, odstavec 2 zákona o rodině, kde hovoří o rozporu s dobrými mravy, které připouštějí neplacení výživného. A my tohoto zákona hodláme důsledně a důkladně využívat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Zeptám se ještě trochu jinak, pane Fialo, hodláte vůbec udělat nějaký vstřícný krok nebo chcete vůbec jednat?

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Se současným ministrem práce a sociálních věcí jednat nechceme. Podle toho, jak se vyjádřil k našemu sdružení, jakým způsobem nás naprosto bezprecedentně a nepodloženě urazil, s ním jednat nechceme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, a zeptám se úplně lidově, co bude dál? Jak dlouho budete blokovat vstupy do ministerstva práce a sociálních věcí tady v Praze?

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Tak dokud nebudou splněny naše požadavky, tedy především na odstup ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Je to reálné, že odstoupí?

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Tak to samozřejmě záleží na tom, jaký dokážeme vyvolat společenský tlak. Pokud ten tlak bude dostatečný, tak se domnívám, že to reálné je. Koneckonců ODS si myslím, že by pro ni také bylo neudržitelné, aby měla jednoho z ministrů, který prosazuje extrémně levicové názory a dosazuje do zásadních státních funkcí extrémní levicové exponenty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to byly názory Jiřího Fialy, předsedy sdružení K213. Díky za váš čas a na shledanou.

Jiří FIALA, předseda občanského sdružení K213
--------------------
Na shledanou.

KONEC ROZHOVORU

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Posuňme se nyní o krok dál, možná k samotné podstatě věci. Jak to vlastně vypadá v prostoru mezi českými rodiči, dětmi a soudy?

redaktorka
--------------------
Rozvodovost v České republice už dlouhodobě atakuje hranici padesáti procent. Nejnižšího čísla jsme za posledních deset let dosáhli v roce 1999. Rok 2004 nebyl dobrým rokem pro společné soužití. O rozvod požádalo přes devětačtyřicet procent párů. A podobné to bylo i v dalších letech. Podle statistik sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů Spravedlnost dětem svěřují soudy dítě většinou matce. V roce 2006 tak po rozvodu či rozchodu rodičů bylo do péče matky svěřeno dvacet osm tisíc čtyři sta dětí, otci tisíc osm set osmnáct. Střídavá péče byla dohodnuta v šesti stech sedmdesáti devíti případech. V Česku bývá problém i následné placení stanoveného výživného. Minimální výše je pět set korun měsíčně. Republikový průměr se pohybuje kolem tisíc pěti set sedmdesáti korun, přičemž průměrné měsíční náklady na dítě jsou odhadovány na šest tisíc tři sta padesát korun. Jsou ale i rodiče, kteří po rozchodu dobrovolně přispívají vysoké částky. U vyšších příjmových skupin tak rodič, který přispívá na dítě, leckdy posílá i řádově desetitisíce korun.

BESEDA

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak tolik něco suchých informací. Ve studiu nyní vítám psycholožku Václavu Masákovou. Dobrý večer.

Václava MASÁKOVÁ, psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna (Praha 1, 2 a 4)
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
S ní také Andreu Kroftovou z Mediační a probační služby. Dobrý večer i vám.

Andrea KROFTOVÁ, vedoucí oddělení koncepce, analýzy a metodiky, Probační a mediační služba
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A Jaromíra Jirsu, prezidenta Soudcovské unie. Dobrý večer i vám.

Jaromír JIRSA, prezident, soudce Soudcovské unie ČR
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pro mnohé ta neakceptovatelná forma protestů K213 možná může zakrývat obsah. Je tam podle vás, pane prezidente Jirso, nějaký ..., je tam nějaké zdravé jádro toho, proti čemu bojují?

Jaromír JIRSA, prezident, soudce Soudcovské unie ČR
--------------------
Nepochybně zdravé jádro lze spatřovat v tom, že absence jaksi mužského prvku v porozvodové situaci je jistě chybná a pokud nastane situace taková, že matka odmítá tedy styk dítěte ..., otci styk s dítětem, tak je to nezdravé a neprospěšné pro dítě. To ukazují zahraniční studie i naše studie, takže na tom nepochybně něco je. Nicméně já bych rád uvedl, že tento spolek, pokud má v úmyslu prosazovat zájmy otců, činí právě opak tím svým militantním vulgárním přístupem ve vztahu k soudům, k úřadům, k ministerstvům a ke všem zúčastněným osobám. Čeští otcové by si nepochybně zasloužili pozornost, zasloužili by si, aby byly slyšeny jejich názory, ale obávám se, že tato skupina způsobí pravý opak a její chování bude kontraproduktivní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dámy, vy jste obě viděly ty statistiky, které částečně pocházely z Českého statistického úřadu, částečně ze sdružení Spravedlnost dětem. Jaká, jak byste popsaly tu situaci v české justici? Jsou stále ještě děti svěřovány v případě rodinných rozepří zejména matkám? Paní Masáková.

Václava MASÁKOVÁ, psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna (Praha 1, 2 a 4)
--------------------
No, je pravdou to, že matky dostávají dítě do péče daleko častěji nežli otcové, ale určitě se z mé poradny, já pracuji v poradně psychologické, takže z té praxe mohu říct, že se tam zvyšuje počet rodičů, kteří zaprvé přijdou již před rozvodem a přijdou se poradit, jaký typ péče by byl pro to jejich vhodný. A vždycky obvykle přijdou oba a někdy dokonce to je spíš otec, který odchází od rodiny a přitom nechce ztratit své dítě a nechce se vydat napospas nějakým dalším konfliktům, takže ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A jenom pardon, aniž bych chtěl používat argumenty pana Fialy, tak ta výtka vůči českému soudnictví, že je feministické?

Václava MASÁKOVÁ, psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna (Praha 1, 2 a 4)
--------------------
No, tak je to možná také trošku síla zvyku, ale na druhou stranu většinou jsou to matky, které o ty děti pečují, a otcové spíše přijímají ..., možná je to kultura nebo kulturní tradice, kulturní vzorec, že v případě rozchodu, že to bude matka, která bude převážně pečovat o dítě. To bych řekla, že je dost obecná norma.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A je ten vzorec, teď se vás ptám, paní Kroftová, je ten vzorec spíš na straně soudců a soudkyň, ten, který paní Masáková popsala, anebo na straně rodičů?

Andrea KROFTOVÁ, vedoucí oddělení koncepce, analýzy a metodiky, Probační a mediační služba
--------------------
Tak to musím říct, že neumím posoudit, protože naše služba poskytuje mediaci, což je způsob řešení konfliktu v kauzách, které jsou trestní, ale obecně musím říci, že ty konflikty, které vznikají při rozvodech nebo po rozvodu, právě se týkají dětí, tak si myslím, stojí za větší zájem a možnost uplatnění mediace, což je způsob, jak se rodiče mohou za přítomnosti třetí osoby o těchto věcech domlouvat. A ta třetí osoba pro ně musí znamenat bezpečí, jistotu a prostředí, ve kterém mohou, byť o svých zájmech, které jsou odlišné, mluvit. A jejich asi společným zájmem by měl být zájem dítěte, který ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tedy to znamená, mediace je jakousi instancí ještě před soudem?

Andrea KROFTOVÁ, vedoucí oddělení koncepce, analýzy a metodiky, Probační a mediační služba
--------------------
Mediace může vyřešit konflikt ještě před soudem, ale myslím si, že to může vyřešit tak, že rodiče dojdou k dohodě a soud vlastně může dohodu potvrdit velmi jednoduchým způsobem a už nemusí probíhat konflikty v soudních síních ani před budovami soudů, jak často vidíme na ulicích za přítomnosti třeba exekutorů, což si myslím, že jsou velmi nešťastné případy hlavně pro ty děti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
K těm dopadům se s dovolením ještě dostaneme. Pane prezidente Jirso, ještě ta výtka na feminismus českého soudnictví. A teď myslím spíš feminismus, který by eventuelně mohl být v hlavách soudců a soudkyň, ne to, že je většina soudkyň například v této oblasti, o které se bavíme, ženami.

Jaromír JIRSA, prezident, soudce Soudcovské unie ČR
--------------------
Zaprvé já znám spoustu mužů soudců, na které si tito pánové stěžovali podobným způsobem jako na ženy, takže bych v tom nehledal až takový feminismus. V české justici je sedmdesát procent žen, to je prostě ..., má nějaké své historické a společenské důvody. K těm údajům, které zde zazněly, bych chtěl uvést to, že ve Spojených státech, kde například začli se střídavou výchovou asi o deset let dříve než u nás, tak i tam se osmdesát tři procent dětí svěřuje do výchovy matky. A my máme za sebou deset let existence tohoto institutu. Podle mého názoru deset prospěšných let a konkrétně ve střídavé výchově například já vidím budoucnost, stejně jako vidím obrovskou budoucnost v mediaci, o které již tady byla zmínka. To znamená, že je třeba zaměřit se na počátek konfliktu a upřít co možná nejvíce úsilí k tomu vyřešit na samém počátku konflikt pomocí někoho jiného, než je soud, který v určitém okamžiku může způsobit svým rozhodnutím autoritativním aktem neblahé důsledky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
No, a teď nechci hledat za každou cenu viníka, ale přesto se nabízí ta otázka, proč to tak je, proč ještě stále v této době soudy z velké většiny svěřují děti při rodinných sporech matkám? Prosím vaše názory.

Václava MASÁKOVÁ, psycholožka, Pedagogicko-psychologická poradna (Praha 1, 2 a 4)
--------------------
Já si myslím, že skutečně to, že teď se vytvořil institut střídavé péče, je nová věc a že tradice s nedá zrušit tím, že se rozhodneme, že půjdeme někam jinam. A shodou okolností já tady mám také publikaci z roku 91, kdy jeden odborník tady na jedné konferenci psychologické v Praze hovořil o porozvodové péči v Izraeli, kde již už byla zkušenost s institutem střídavé výchovy, a také došel ke stejným číslům a k podobným proporcím, jako docházíme dnes my. A tak jako tady pan soudce hovořil, že většina prosperujících a dobře fungujících porozvodových vztahů bývá spíš tam, kde se ty lidi dokázali domluvit a děti byly převážně, říkám převážně, takže to není stoprocentně, svěřovány matce do výchovy. Takže zřejmě, zřejmě to je i možná biologický proces, kde teda čím menší dítě, tím víc závislé na matce. Trošku se to potom liší u dětí, které přicházejí do puberty a to by možná pan soudce taky potvrdil, že tam spíš se někdy možná rodiče dohadují, jestli nepůjde dítě ..., nebo se někdy i sourozenci rozdělí, že jedno dítě jde k jednomu rodičovi a druhé k druhému.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě co se týče mediace, je připravován nějaký větší institut nebo nějaký větší mediační nástroj, který by nabízel tuto službu rodinám, řekněme, z větší blízkosti?

Andrea KROFTOVÁ, vedoucí oddělení koncepce, analýzy a metodiky, Probační a mediační služba
--------------------
No, já si myslím, že mediace jako institut už má svoje místo v justici, byť tedy využívané v rámci trestní justice, ale ministerstvo spravedlnosti teď zpracovává, připravuje projekt, který se zaměřuje na mediaci v netrestních věcech a tam si myslím, že zejména pole pro uplatnění mediace v rámci rodinných sporů má opravdu velké místo. A myslím si, že by si to zasluhovalo ten projekt pilotně vyzkoušet přednostně na těchto konfliktech.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Má poslední otázka, nevím, jestli se vám do ní bude chtít, pane Jirso, ale jak by mělo v takovou chvíli, kdy má vchod okupovaný jednat ministerstvo práce a sociálních věcí?

Jaromír JIRSA, prezident, soudce Soudcovské unie ČR
--------------------
Já se považuji do jisté míry za odborníka na ministerstvo spravedlnosti. Na ministerstvo práce a sociálních věcí bohužel nikoli. Ale s těmi zástupci jmenovaného sdružení je doopravdy velice obtížná komunikace, neboť jakýkoli náznak jednání z jejich strany začíná skutečně agresivním vulgárním útokem. A pan ministr zřejmě dosud ještě neměl příliš zkušeností se způsobem komunikace s touto skupinou a možná se zachoval tak, jak se zachoval. Ale říkám, ta komunikace je strašně obtížná a ty výrazy a ty scénky, které vy jste připomenul, tak ty nejsou vůbec nereálné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vyjma roztrhaného taláru.

Jaromír JIRSA, prezident, soudce Soudcovské unie ČR
--------------------
O roztrhaném taláru nevím, ale o ukousnuté části ruky ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak, pane, dámy, děkuji vám za účast v Událostích komentářích.
ČT 2 str. 1 22:30 Události, komentáře

Více na http://www.pmscr.cz/scripts/aktuality_detail.php?id_akt=272