Justice zaútočila na Radima Lhotáka.

 

Útok české justice

 

Chtěl bych informovat čtenáře K213 o tom, že bezprostředně po té, co jsem projevil plnou podporu sdružení K213, mě Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4 jménem prokurátorky Mgr. Jany Vojtové obžalovalo z trestného činu zanedbání povinné výživy dle §213 odst. 1 trestního zákona. Mgr. Vojtová tak učinila přesto, že celou dobu platím výživné na moji dceru Karolinu Lhotákovou ve výši stanovené posledním zákonným rozhodnutím soudu a to ve výši 2.500,- Kč.

 

 

 

Jak symbolické! Jak podlé! Jak hanebné! Žádná bývalá manželka! Sama justice se mstí za to, že jsem si dovolil psát veřejně oprávněnou kritiku na její adresu. Justice v osobě nějaké ženy na místě prokurátorky si bere moje dítě jako záminku, aby ztrestala perzekucí mě, jako nepohodlnou osobu. Moji čtenáři dobře vědí, že jsem člověk kultivovaný a záleží mi na osobní cti. Nikomu nespílám vulgárními slovy, nikoho osobně neosočuji, jen se snažím držet svých morálních zásad, hledat pravdu a poukazovat na zlo, které se nedotýká pouze mne, ale tisíců dalších bratrů mučedníků v této neslýchané tyranii a mravní ignoranci státní moci.

 

 

 

Musí být člověk úplně slepý, aby nevnímal, jak těžkou pozici má pan Fiala a všichni představitelé sdružení K213. Proti jaké moci stojí! Zdá se mi, že snad neexistují žádné prostředky, jak tuto moc poučit ani odvrátit od jejích zločineckých a mafiánských praktik.

 

 

 

O případu mé dcery jsem na těchto stránkách psal již dvakrát (viz odkaz níže). Celý život je vychovávána matkou, která nikdy nebyla zaměstnaná, pobírá sociální dávky a živí se nekalým obstaráváním prostředků, z nichž nejběžnější je vydírání. Moji dceru poštvala proti mně i proti celému světu, přičemž od jejího druhého léta věku mi bránila jakémukoliv styku.  Soudně jsem se ho nedomáhal, protože v případě matky Aleny Syslové (alias Síglové, alias Lhotákové) se jednalo o osobu s propojením na vysoké zkorumpované vrstvy tehdejší komunistické moci. Ta nechodila do zaměstnání ani tehdy, když takové počínání bylo trestně stíháno jako příživnictví.

 

 

 

To je ale jen jedna stránka věci. Naše justice mě již čtyři roky pronásleduje jako štvanou zvěř na základě nezákonného rozsudku o zvýšení výživného na 5.000,- Kč, proti němuž jsem podal stížnost až k ústavnímu soudu. Mám zablokovaný svůj byt pod hrozbou exekučního prodeje za dlužnou částku ve výši 37 tis. Kč!, kterou mi soud v souvislosti se stejně nezákonným postupem vyměřil zpětně za období, kdy dcera opakovala třetí ročník střední hudební školy, ze které ji nakonec vyloučili pro nedocházku a pro podvody. Nyní je dceři 25 let a navštěvuje společně se sotva dospělými výrostky další, tentokrát střední evangelickou školu. Prokurátorka Vojtová se točí na procesních okolnostech mého trestního stíhání, když jsem údajně po prošlé lhůtě na podání stížnosti proti tomuto stíhání vypovídal na policii a upozornil ji na neoprávněnost takového aktu, a to v termínu, na který jsem byl předvolán. Přičemž právě procesní nedbalost či podlý záměr soudu vedl k tomu, že rozsudek o zvýšení výživného, pro který jsem stíhán, mi nikdy nebyl řádně písemně doručen a soud mu v rozporu se všemi pravidly úředního styku přiřkl právní moc, čímž mi znemožnil využít jakýchkoliv opravných prostředků. Ústavní soud tento postup jako součást zločinecké justiční mafie potvrdil a moji stížnost zamítl.

 

 

 

Nyní čekám, že mě soud na základě presumpce viny bez soudu odsoudí a rovnou mi zašle trestní příkaz k odnětí svobody, jako se stalo již dvakrát v minulosti. Jsem tentokrát připraven neustoupit a nevyužít tzv. práva účinné lítosti, protože jediné, čeho lituji, je, že jsem si dosud v pocitu znechucení a z obav eskalace teroru stran justice slušně plnil svoji zákonem stanovenou vyživovací povinnost na konto dcery a matky, a tak jsem podporoval nejhorší nemravnost, zlotřilost a příživnictví těchto lidí.

 

 

 

Odkaz na původní článek: http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=445

Mgr. Radim Lhoták