Hromniční tiskové prohlášení K 213

 

„Poměr otce k rodině jest důležitým. Jakmile se stává členem rodinné skupiny, jest dosaženo nového a mnohem vyššího stupně“.      Ernest Thompson Seton

 

Po 14 dnech blokád státních úřadů vydává vedení K 213 následující (hromniční)

 

  TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

Vzhledem ke skutečnosti, že mnozí účastníci blokády onemocněli angínou a bez nových posil je nemá kdo vystřídat, rozhodlo vedení K 213 po vzájemné poradě o ukončení blokády MPSV v Praze a pokračování protestu jinými prostředky. Mrzí nás, že se k našemu protestu nepřipojila širší rodičovská veřejnost, i když sami nejlépe víme, s jakými riziky je taková účast spojena. O to více si vážíme všech, kteří tato rizika podstoupili a blokády se zúčastnili. Dobře víme, že někteří naši členové jsou už bezprostředně po blokádě pronásledováni (viz okamžité trestní stíhání Radima Lhotáka, který nám poslal výraznější sponzorský dar,  případně šikany několika úřadů vůči našemu předsedovi, které v souvislosti s blokádou neprodleně procitly).

 

Naše protesty budou pokračovat formou, která nebude předem oznámena, ať už co do místa či způsobu protestu, neboť jedině tak lze dosáhnout překvapení a tedy i vyšší účinnosti protestu. Může tedy nastat kdykoliv a kdekoliv, kde se budou zdržovat osoby, proti nimž byl protest veden především.

 

Upozorňujeme tímto nejširší veřejnost na skutečnost, že MPSV ani jiné státní orgány zjevně nechtějí jednat o ničem a s nikým, tedy  nejen s naším sdružením, neboť jim jistě nic nebrání, aby vedly jednání s těmi, kteří mají nám podobné názory a postoje a po kterých žádné omluvy vyžadovány nejsou už proto, že žádných ostrých slov nepoužívali. Máme na mysli především sdružení Spravedlnost dětem, případně Svaz mužů.

 

Sdružení K 213 je ochotno o jakékoliv omluvě uvažovat jedině poté, co se představitelé tohoto státu veřejně omluví rodičům, kteří zaviněním státu přišli o své děti, případně byli ještě perzekuováni, ať už podle § 213 či v jiných, zjevně vykonstruovaných trestních řízeních, jak o tom svědčí např. případ evangelického faráře Pavla Štičky a především pak četná trestní stíhání našeho předsedy. Trváme také na veřejné omluvě ministra Nečase za výroky o hulvátech, sexistech a agresorech na adresu členů našeho sdružení, případně doložení skutečností, na jejichž základě k těmto závěrům ministr Nečas dospěl.

 

Vyzýváme tímto ODS, která je také v současnosti u moci  a která se před naší veřejností vydává za pravicovou stranu, ač její skutky svědčí o opaku, aby neprodleně a veřejně vyjádřila svůj názor na to, jak podle jejích představ vypadá, případně má vypadat rodina po rozvodu, jak mají vypadat vztahy mezi rodiči navzájem a mezi dětmi a jejich rodiči. Pokud to ODS či její představitelé netuší, tak je upozorňujeme, že rozvodem zaniká manželství (rozchodem partnerství), nikoliv však rodičovství, a tedy ani rodina, která samozřejmě trvá dál, neboť pokrevní svazky nemůže zrušit žádný úřední, ani církevní akt.

 

Vyzýváme ODS, aby v rámci této specifikace jasně sdělila veřejnosti, zda je -  podle jejích představ – ideálním otcem ten, kdo se po rozvodu na děti i bývalou rodinu vykašle, zmizí a už se neobjeví a odkudsi z neznáma posílá pravidelně výživné (či spíše výkupné svému svědomí), anebo ten, kdo o řádnou výchovu svých dětí usiluje všemi prostředky i po rozvodu (rozchodu) a navzdory všem nemalým překážkám, byť by třeba na výživné v důsledku tíživé situace neměl anebo ho oprávněně odmítal platit s poukazem na §  96 odst. 2 platného Zákona o rodině.

 

Vyzýváme ODS, aby veřejně sdělila svým voličům, zda jí vyhovuje neskutečný porozvodový marasmus, do kterého se dostala nemalá část naší společnosti a který vytvořily a udržují postkomunistické opatrovnické soudy  a pokud jí nevyhovuje, tak proč proti němu dodneška nic neudělala.

 

Vyzýváme vedení ODS, aby se jasně a nedvojsmyslně vyjádřila k socanským pokusům o hrubé zásahy do osobnostních práv občanů například odebíráním řidičských průkazů a aby sdělila, zda takové zásahy podpoří i u lidí, kteří marně léta čekají na revizi svých případů po rozhodnutí štrasburského soudu.

 

Konečně vyzýváme ODS, aby bezodkladně řešila situaci kolem MPSV, které vede její ministr a které se stalo semeništěm radikálního feminismu, případně jiných, extrémně levicových hnutí a názorů.

 

A naposledy vyzýváme ODS, aby prostřednictvím justice, kterou také vede její ministr, zajistila neprodlené, přísné a přesné respektování všech rozsudků mezinárodních soudů, k jejichž jurisdikci Česká republika přistoupila, především pak rozsudků Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

Vedení K 213 považuje současnou situaci nejen kolem MPSV, ale i kolem opatrovnické justice za nadále neudržitelnou, do budoucna nezvladatelnou, působící obrovskou ostudu ČR v zahraničí a ohrožující zdravý vývoj mladé generace v jejích nejzákladnějších právech.

 

Po tomto upozornění vedení K 213 přenáší veškerou další zodpovědnost za další vývoj v těchto oblastech na vedení ODS.

 

Za K 213

 

Ing. Jiří Fiala     Ing. Jiří Štefek      Ing. Jiří Krám

 

V Košíku, na Hromnice 2008