TAK JO !!!

 

V reakci na stížnost jednadvaceti feministických spolků České televizi přijímá K 213 následující prohlášení a vyslovuje následující požadavek :

K 213 se - v naprosto unikátní shodě s 21 ženskými feministickými organizacemi - připojuje k jejich požadavku , aby Česká televize ozřejmila důvody, proč se někteří členové K 213, potažmo jiní otcové, nesmějí stýkat se svými dětmi a vyzývá tímto produkci České televize, aby natočila celovečerní hraný film, který by zobrazoval výstřihy z hlavních životních zkušeností jednotlivých otců, které považujeme za reprezentativní a zobecnitelné i pro jiné, příběhy, podložené veškerou dostupnou dokumentací včetně mezinárodních rozsudků.

K 213 je toho názoru, že veřejnost ve své naprosté většině skutečně neví, jaké zrůdnosti se odehrávají před jejíma očima často ve jménu nejlepších zájmů dítěte a jaká svinstva mají na svědomí právě tyto spolky, které se nyní ozvaly, případně jejich chráněnkyně.

Máme za to, že až by veřejnost minimálně tu chvilku při filmovém představení prožívala hrůzy, které mnozí otcové prožívali celá léta, otřáslo by to s ní natolik, že by to vedlo nejen k zákazu organizací, které mají tu drzost se vydávat za ochránce práv žen, ale i k zásadní změně celospolečenského klimatu, dosud jednostranně masírovaného feministickou propagandou.

Jen pro ilustraci doporučujeme do filmu zapracovat scény, kdy jsou děti matkou vyháněny na ulici a tam ponechány celé hodiny s tím, že si pro ně má otec přijet, ačkoliv žádný termín předání toho dne neexistuje a děti plačíc přicházejí domů s tím, že je táta nechce, scény, kdy plačící děti za zavřenými dveřmi volají "Tati, tati" a tyto dveře se nesmějí otevřít, scénu, kdy  otec po skojeném víkendu se svým dítětem putuje rovnou do vazby na Ruzyň, scénu, kdy matka poslala hordu banditů, aby otci vyrvali dvouleté batole přímo z rukou, načež jí ho soud svěří do péče, neboť "změnou by již příliš trpělo", scénu, kdy si pro děti přijíždí do školy asociální pracovnice spolu se soudkyní a policií a plačící a řvoucí je táhnou ze školy do azylového domu, kam bezdůvodně uprchla jejich matka před neexistujícm "domácím násilím", děti vracející se ze školy a nacházející byt převrácený naruby, všechny svoje věci vyházené na zemi po policejní prohlídce, jejímž údajným důvodem bylo zjistit bydliště dětí, scénu, kdy soudkyně obstoupená desítkami policistů a justičních strážců vyhlašuje rozsudek  o zákazu styku pro otce  spolu s rozhodnutím, že má - nezaměstnaný - zaplatit bezmála dvě stě tisíc za posudek, který předtím v přímém přenosu vyvrátil jako ryze smyšlený bez jakékoliv opory v realitě, scénu, kdy se otec přichází na soud zeptat na svoje děti, načež ho napadá justiční stráž svolaná z celého soudu a následně ho policie odváží do vazby - a tak bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho.

Jsme přesvědčeni, že takovýto film, ke kterému rádi předáme veškeré podklady, by zastínil svou hrůzností válečné filmy o pronásledování gestapem  a životě v ilegalitě.

Jsme přesvědčeni, že až by veřejnost všechny tyto hrůzy dopodrobna poznala, přiklonila by se k názoru, že bičování na pranýři, máčení v horkém oleji, případně upalování zaživa byly ještě příliš humanictické metody, kterými středověká společnost trestala ženskou zvlčilost, úskočnost, zvrácenost a podlost, neboť máme za nezvratné, že pokud se muž ženě v něčem nikdy nemůže rovnat, tak je to především právě zákeřnost, podlost a úlisnost, protože i kdyby muž žil dvě stě let, nikdy nedokáže v těchto oborech to, co žena za půl roku.

Závěrem sdělujeme České televizi, že ani my nejsme spokojeni se zpravodajstvím, které o nás v průběhu uplynulých 14 dnů odvysílala, že za objektivní zpravodajství  bylo lze považovat ještě tak první reportáže z Brna, nikoliv už z Prahy, kde zpravodajství dominovala snaha nás napadat, zesměšňovat či urážet a pomlouvat (viz telefonáty Jirsovi - proč právě jemu, že ? - o ukousnuté ruce, apod. ).

Dáváme tímto podnět České televizi, aby v souhlasném vyjádření 21 feministických sdružení a K 213 natočila celovečerní film, ke kterému jí rádi všechny podklady předáme a věříme, že to zásadním způsobem přispěje k objektivní informovanosti nejširší veřejnosti.

Za K 213

Ing. Jiří Fiala   Ing. Jiří Krám    Ing. Jiří Štefek