Komentář k tiskovému prohlášení MPSV

 

Jeho vystoupení jsme byli přítomni a konstatujeme, že nebyl schopen odpovědět na jedinou z otázek, které jsme mu položili, jakpo například jaké závěry vyvodilo MPSV z prohraných sporů u Evropského soudu pro lidská práva pro svou činnost a činnost OSPOD. Stále jen opakoval dokola, že máme splnit podmínky dané ministerstvem, aby se  s námi začalo bavit.

K tomu konstatujeme, že ministerstvo práce rozhodně není v pozici, aby si mohlo diktovat podmínky pro diskusi, nemluvě o skutečnosti, že to je především ministr Nečas, kdo by se měl za hulvátské výroky na naši adresu ve sdělovacích prostředcích  omlouvat. Buďto ministerstvo či ministr osobně zájem o diskusi mají - a pak jim nic nebrání vyjít před budovu a před sdělovacími prostředky obhájit svoje postoje či názory a stanoviska - anebo o diskusi zájem - z pochopitelných důvodů - nemají, a pak budou komunikaci vytvářet překážky jako to činili do současnosti.

Sdružení K 213 je ochotno přistoupit na veřejnou diskusi bez jakýchkoliv předběžných podmínek, tedy dokonce i bez toho, že by se ministr Nečas za své hulvátství veřejně omluvil, ovšem samo také žádné podmínky přijímat nebude.

K předloženému tiskovému prohlášení uvádíme zejména :

Tvrdit, že problémy otců nemají žádnou spojitost s prací ministerstva či Úřadu v Brně je holý nesmysl, protože OSPOD se aktivně účastnil všech soudních jednání, která ve věcech dětí probíhala, aktivně do nich zasahoval a často se dokonce soudy samy odvolávaly na stanovisko OSPOD při vynesení rozsudku.

Pokud ministerstvo hovoří o xenofobních výrocích, mělo by upřesnit, jaké má na mysli a v čem spatřuje jejich xenofobii, neboť žádné takové výroky neexistují a sdružení samo je otevřeno komukoliv, což v praxi také prokázalo zastupováním otců cizí národnosti před českými soudy při sporech o děti.

O blokaci smysluplného dialogu ze strany K 213  nemůže být ani řeči, neboť žádný smysluplný dialog v současnoti neprobíhá a ani v minulosti neprobíhal. Především proto, že ho ministerstvo nebylo a není schopno.

Naše sdružení rovněž nevyzývá k porušování zákonů, naopak je to právě ono, kdo se dožaduje přísného dodržování platných zákonů, především pak Zákona o rodině, zvláště pak v kontextu rozsudků štrasburského soudu, po orgánech, které je vědomě  a dlouhodobě porušují, přičemž MPSV je jedním z nich.

Hovořit o konkrétních návrzích na posílení práv dítěte od ministerstva, které nebylo a není s to zajitit dítěti ani jeho nejzákladnější právo na oba jeho rodiče, považujeme za pokrytectví a výsměch realitě.

Tvrzení, že sdružení K 213 není příliš reprezentativním pro zastupování otců, je holý nesmysl, mezi otcovskou veřejností je už totiž dobře známo, že právě a jedině sdružení K 213 nekompromisně hájí zájmy jak jejich, tak i jejich dětí, na rozdíl od všech spolků ostatních, kterými otcové většinou nespokojeně prošli, aby nakonec přešli k nám.

Požadavek na stažení výzvy k neplacení výživného považujeme za zcela nepřijatelný, neboť ministerstvo záměrně zamlčuje veřejnosti podstatu této výzvy, tedy skutečnost, že je adresována těm, kteří se žádným jiným způsobem nemohou domoci práva na výchovu vlastních dětí,  a tudíž i podle současně platného Zákona o rodině mají na takové odmítnutí placení plné právo (viz § 96 odst. 2 Zákona o rodině). Porušování zákona se tak dopouští především ten, kdo jim toto právo upírá.

O žádných vulgárních urážkách žen není sdružení K 213 nic známo, zato jsou mu dobře známy agresivní postoje i rétorika různých převážně ženských spolků (Profem, Koordona, Rosa, atd) , které MPSV zašťiťuje, vyživuje a podporuje a které militantně a nepodloženě napadají především K 213 bez zjevné příčiny. Projev ministra Nečase minulý týden toho byl jasným důkazem a domníváme se, že tento projev sestavily především tyto spolky (zatímco Nečas sám o této problematice nemá ani tuchy).

V Příloze tiskového prohlášení ministerstva se pak objevují různé citace z našich - i hodně dávných - článků, za které prý se máme omluvit, které se však nijak nedotýkají ani ministerstva, ani ministra Nečase a je jistě na české vládě, aby vysvětlila, z jakého titulu státní ústřední orgán vystupuje jako advokát soukromých osob případně soukromých firem, s ministerstvem často nijak nesouvisejících.

Prohlášení týkající se konkrétních soukromých osob považujeme za záležitost výlučně těchto osob, která do kompetence MPSV nikterak nespadá, a proto o ní nebudeme ani s ministrem, ani s jeho zástupci diskutovat, natož abychom připustili podmiňování dalšího jednání jakýmikoliv omluvami v souvislosti s těmito výroky.

Nad rámec věcnosti upozorňujeme ministerstvo i novináře, že ministr Nečas asi sotva mohl na tiskovce dne 23. ledna reagovat na výroky, které byly prokazatelně zveřejněny až 25. ledna či ještě později.  

Závěrem se obracíme na všechny naše symptizanty, otce i jiné osoby poškozené justicí či prací MPSV a jemu podřízených orgánů, aby nám přišli před ministerstvo pomoci, protože naše síly na obsazení všech vchodů ministerstva  tak, aby blokáda nepostrádala svůj smysl, zatím nestačily a nestačí.