Tiskovka na MPSV - jen pro zvané

 

Přijíždějící novináře vítali členové K 213 rozdávájící kopii dopisu ministru Nečasovi o zmanipulovíání konkursu na výběr ředitelky Úřadu v Brně, o které novináři jevili nemalý zájem stejně jako o rozhovor s naším předsedou. Ten jim byl samozřejmě poskytnut.

Když prošla většina novinářů, zanechali jsme rozdávání dopisu a chtěli se  zúčastnit konference taky . Vrátný chtěl vidět novinářský průkaz. Přestože jsem mu ho ukázal, chtěli ho vidět další tři lidé, až za rámem přišel sám velitel vnitřní bezpečnosti a prohlásil, že toho pána nepustíme. Když jsem  se zeptal, proč, tak mi řekl, že Annonce, jejímž průkazem jsem se prokazoval, prý netiskne denní publicistiku. Což je samozřejmě nesmysl. V každé Annonci je publicistický koutek k hlavním událostem zejména doma. Když jsem mu to vysvětlil, tak mi odpověděl, že Annonce nebyla pozvána - což je pravda, proti takovému argumentu nelze nic namítnout. Snad jenom to, že v demokratických společnostech je vstup na tiskovku samozřejmostí pro každé médium, které o ni má zájem.  Tiskovky pro zvané jsou typickým projevem diktatur a totalitních režimů.

Nevpustit na tiskovku novináře nákladem největšího z deníků je všude na světě skandál.

Modropták Nečas nám tak jasně předvedl, kam naši republiku hodlá výhledově zařadit. 

Po našem vyvedení, které u přítomných novinářů budilo nemalou pozornost,  byla navíc budova MPSV uzavřena zcela, takže se do ní nedostali ani lidé z Třebíče, kteří si z Moravy přijeli vyřídit svoje záležitosti.

Strach z naší přítomnosti zjevně nabyl obludných rozměrů.

Není-li možná diskuse za stolem, logickým jevem je, že se přenáší do ulic. Takže na viděnou v Brně, feministická ředitelko Pavlová !! I my totiž umíme být - stejně jako ta Vaše ochranka -drsní !!

Ing. Jiří Fiala, Ing. Jiří Štefek

Více též na http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=518852&tro5222_1_0

(kolega Pedovič tam má pěknou fotku).