Kozel zahradníkem.

 

Feministická advokátka PhD. Lenka Pavlová byla jmenována ředitelkou Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti by mělo všechny rodiče, děti a prarodiče zajímat, kdo je PhD. Lenka Pavlová, protože s ní kdykoliv mohou přijít do styku.

Advokátka Lenka Pavlová je feministickou advokátkou extrémistických feministických spolků Profem a Koordona, které razí s rovností občanů zcela neslučitelné názory např. o tom, že dítě patří výhradně matce a otec je tak akorát na to, aby platil výživné, nejlépe mu však jistě bude rovnou v kriminálu.

Poprvé jsem ji poznal v březnu 2005, kdy na Městském soudě v Praze "zastupovala" mého, tehdy 14-letého syna Tomáše, a to bez mého souhlasu, který k takovému zastupování nutně potřebuje,  v trestním řízení, které bylo vedeno proti mně pro údajný únos dítěte. Šlo o to, že jsem po zrušení nesmyslných a ničím nepodložených zákazů styku odvolacím soudem odvezl svého syna Tomáše na víkend k jeho prarodičům do Blanska, kde jsme strávili šťastný a spokojený víkend, ukončený policejním celostátním pátráním. Na měsíc (a to přes Vánoce 2003) jsem se poté ocitnul ve vazbě na Ruzyni, Tomáš byl na příkaz matky ve dvě v noci odtransportován policejními auty do Prahy, kde byl ve zjevném šoku, způsobeném policejní akcí, předán matce.

Před soudem kupodivu nestála matka za týrání dítěte a šok, který mu způsobila, nestáli tam ani policajti, ač zjevně měli, protože nás unesli a omezovali na svobodě, stál jsem tam já za to, že Tomáš strávil naprosto klidný a spokojený víkend se svým tátou, dědečkem a babičkou.

Pavlová tehdy požadovala co nejpřísnější exemplární potrestání, leč v tomto požadavku zůstala nakonec zcela osamocena. A pražský městký soud, jak pod tíhou přesvědčivých důkazů o mé nevině, tak i pod nemalým tlakem veřejnoti, která se  tehdy v hojném počtu na soudní jednání dostavila,  překvapivě vynesl zprošťující rozsudek - k nemalému vzteku nejen Pavlové, ale všech feministických spolků, které reprezentuje.

Ptám se : Bude paní Pavlová ve své nové, ničím nezasloužené, funkci požadovat co nejpřísnější potrestání pro každého tátu, který odjede se svým dítětem na víkend k babičce ?!!

Je to advokátka, která od roku 2005 zastupovala a zastupuje mou exmanželku, takže jsem ji zažil na nejednom soudním jednání. Vyznačovala se při nich zejména všeobecnou hloupostí, které si nemohlo nepovšimnout ani četné publikum, které se jednání ve věci mých dětí vždy zúčastňovalo. Např. v závěrečné řeči v roce 2005 tvrdila, že jsem byl již nepodmíněně odsouzen, což je samozřejmě lež, kterou nakonec uznala i ona a se zpožděním jednoho roku se mi kupodivu sama omluvila. Jinak se její řeč obvykle skládala z přihlouplých apelů na soud, který prý má chránit slabší, čímž asi myslela mou exmanželku, která je tak slabá, že za ní stál a stojí celý státní aparát, především na zdegenerovném periferním a zfeminizovaném obvodě Prahy 9.

Vyznačuje se  - těžko říci jestli naivitou či hloupostí, hranice kde jedno končí a druhé začíná je u ní jen velmi obtížné rozeznatelná - a projevuje se například přihlouplými nabídkami smíru, o kterém dokáže sice opakovaně hovořit, ovšem vždy bez sebemenší konkrétní představy, jak by tento smír měl či mohl vypadat. Po několika dotazech jsem pochopil, že pro ni smír znamená složení zbraní prostistrany bez boje a bez jakékoliv protihodnoty, tedy vlastně jakési bezpracné mimosoudní vítězství, které naivní hlupáček na protistraně jistě uzavře.  Když jsem jí na její vskutku hloupé opakování formulí o smíru řekl, že ať předají děti otci a můžeme uzavřít smír okamžitě, tak jí naráz prudce došla řeč.

Když pomineme její okatou hloupost, nemůžeme pominout, že v případě mé manželky zastupovala a s největším fanatismem obhajovala osobu, která prokazatelně a po dobu řady let hrubě porušovala platná nařízení a rozsudky soudu, která zničila dětství dvěma nevinným inteligentním dětem a jejíž jednání bylo odsouzeno jako zavrženíhodné mezinárodním soudem pro lidská práva ve Štrasburku, kde Česká republika v důsledku nečinnosti vůči těmto zvěrstvům prohrála na celé čáře.

S advokátkou Lenkou Pavlovou zvítězil na velmi důležitém postu, který až do odvolání jeho předchozího ředitele byl skutečně garantem dodržování mezinárodních smluv, výhradně militantní feminismus v jeho nejprimitivnější formě - a my se s tím nehodláme smířit.

Lence Pavlové a všem, kteří ji z MPSV na tento post dosadili, vyhlašuje naše sdružení nesmiřitelný boj , který povedeme bez ohledu na oběti do doby než bude konkurs, kterým údajně prošla, anulován a vyhlášen nový, který proběhne před zraky nejširší veřejnosti, neboť je zjevné, že zfeminizované MPSV je třeba podřídit co nejpřísnější kontrole, bez které zcela degeneruje a stává se baštou vykřičených a světem dávno zavržených militantních feministických blábolů a bludů. 

O dalším postupu v této věci budeme naše členy i nejširší veřejnost informovat hned vzápětí.

Za vedení K 213  

Ing. Jiří Fiala

Kozel zahradníkem – další rána pro naše děti!!!

 

Dovoluji si upozornit na nepříliš radostnou aktualitu či spíše doslova hrůzu, na kterou bez nadsázky může doplatit nemalé množství dětí.

 

Blíže viz:

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=621

 

 

Advokátka Lenka Pavlová, která byla právě jmenována ředitelkou Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí v Brně, je fanatickou příslušnicí krajně feministických organizací. O děti jí vůbec nejde. Jde jí pouze o krajně  feministickou ideologii a tou je nenávist. Osobně jí znám ze soudů v případech, které jsem jako mluvčí občanského sdružení K 213 sledoval. 

 

Mohu potvrdit, že informace v článku jsou přesné, formulace spíše ještě velmi mírné. Je to hloupá fanatička, s kterou (jak jsem na vlastní oči viděl) pohrdají i mnozí soudci. A to je v našem opatrovnictví, co říct.

Bůh ochraňuj děti, které se jí dostanou do spárů!!!

 

 

S pozdravem    Ing. Jiří Štefek ; mluvčí K 213www.k213.cz