HEZKÉ VÁNOCE !!

 

Proč dětí ? Protože jedině čístá dětská duše nezná postranních úmyslů a bere vše tak, jak to vidí, anebo jak je jí to předkládáno.  Proto se dokáže tak naplno radovat z příchodu Ježíška a dárečky pod stromečkem, o kterých věří, že je tam skutečně dal malý, Boží chlapeček, který se snesl z nebes.

Právě proto, že je dětská duše tak důvěřivě naivní, lze ji snadno zneužít a velmi jednoduše poštvat proti něčemu nebo někomu, neboť čistá dětská duše nehledá v takovém štvaní postranní úmysly a naivně věří tomu, co je jí předkládáno, zejména pokud se tak děje osobou z nejvěrohodnějších - tedy jedním z rodičů.

Pamětníci by mohli vykládat o bezcitnosti a krutosti zfanatizovaných dětí v Hitlerjugend, současníci,  zejména pak pracovníci OSN, o bestialitě dětských vojáků při četných válkách v třetím světě - protože je prostě někdo v dětském věku poštval, naučil je, že zabíjet je správné a že s nepřítelem netřeba mít jakékoliv cítěni, protože by to byla slabost.

Všichni ví, jak těžké je pak takto pokřivé dětské duše alespoň částečně napravit, a i tak si odnášejí duševní zmrzačení na celý život.

Nerad o tom píši právě při příležitosti největších svátků klidu, míru a pokoje, ale stejně tak mi to nedá, abych právě při této příležitosti nepřipomenul, jakým zavrženíhodným zločinem je zneužívat čisté dětšké duše. A my všichni víme, že se to bohužel denně u nás děje, a co je nejhorší, děje se tak za podpory a dohledu degenerované české justice, která svou úrovní poklesla před prvobytně pospolnou společnost, neboť i tehdejší divoch věděl, že dítě nemá nikoho bližšího než své rodiče a jestliže matka dala dítěti život a vypiplala jej v nejranější období, otec je oba po celé toto období ochraňoval před vším zlým a až dítě vyroste, bude to zase jedině otec, který ho naučí lovit a chránit se před všemi nástrahami kruté přírody i nepřátelských kmenů.  Jinými slovy : Že bez otce by dítě i s matkou sotva přežily.

Právě v tyto sváteční dny tak patří naše vzpomínka a nejupřímnější přání klidu, míru a spokojenosti zejména dětem, které byly násilně a bezcitně odloučeny od jednoho, či dokonce od obou svých rodičů, v zájmu někoho jiného, proti jejich nejvlastnějším a nejosobitějším zájmům.

Stejně tak přejeme i všem našim členům, příznivcům a sympatizantům : KLIDNÉ A SPOKOJENÉ VÁNOCE VŠEM SPRAVEDLIVÝM LIDEM !!