Předvánoční konzultace ve Štrasburku

 

Vedení K 213 tímto oznamuje, že dne 20. prosince t.r. proběhly ve Štrasburku konzultace, na které našeho předsedu p. Ing. Jiřího Fialu, pozvaly dva parlamentní kluby Rady Evropy.  Pozvání bylo s díky přijato a náš předseda přijel do Štrasburku podat osobně zprávu o stavu a výsledcích jeho trestních řízení, o které se Rada Evropy zajímá zejména s ohledem na závěry rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku z července 2006.

Vzhledem k přetrvávající nevůli české justice podřídit se závazným rozhodnutím nadnárodního soudu bylo p. Fialovi nabídnuto postavit vzájemnou spolupráci a informovanost na pevnou bázi, která by umožnila dlouhodobou řádnou spolupráci.

Tato nabídka byla s díky přijata.

Na přání zúčastněných bylo vydání této zprávy dohodnutým způsobem pozdrženo.

Za vedení K 213

Ing. Jiří Krám