Desatero moci ohledně § 213

 

DESATERO  MOCI  PRO SDRUŽENÍ  K ,,§“ 213

§§§ POZMĚNIT   § 213, T.Č. ZANEDBÁNÍ POVINNÉ VÝŽIVY MUSÍ BÝT V ZÁJMU STÁTNÍHO APARÁTU §§§

 

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

---   Systém musí přiznat špatnost a nelogičnost výkonu spravedlnosti daného § 213

 

 

 

---   Systém musí přiznat nevykonatelnost daného zákona s prvotním účelem pro výkon práv nezletilých

 

 

 

---   Systém musí uznat, že realita je zcela odlišná od   výsledků, pro které byl daný zákon vytvořen před 45 lety

 

 

 

---   Systém nesmí opomínat, že revoluce byla již před  jednou generací

 

 

 

---   Systém by měl chtít změny, aby ušetřil  vysoké výdaje  státní pokladny a své zaměstnance použil produktivněji než na bezduché pronásledování otců

 

 

 

---   Systém  nesmí opomínat to nejdůležitější, a to : PRÁVA NEZLETILÝCH na řádné a bezúhonné rodiče, pokud takovými jsou !!

 

 

 

---   Systém musí přiznat, že daný zákon při stávající situaci  nesplňuje požadavky  mezinárodních smluv  o právech dětí

 

 

 

---   Systém nesmí přehlížet zbytečné a irelevantní úkony státem placených zaměstnanců, jejichž energii je potřeba využít jinde, kde pak chybí 

 

 

 

---   Systém musí přiznat zbytečné zaplňování věznic   výkonem  pochybných trestů na dluh státu

 

 

 

---   Systém by měl očistit  Českou republiku od nesmyslných a přežilých zákonů, když už jinak máme státní vlajku z ostudy ušitou