Cena Bílé vrány naší justice udělena !!

 

Občanská sdružení Štrasburský výbor a K 213 zavedla před 3 roky tradici spojenou s Mezinárodním dnem lidských práv, který celý pokrokový svět slaví každoročně dne 10. prosince (u příležitosti přijetí mezinárodní Deklarace lidských a občanských práv na valném shromáždění OSN v New Yorku dne 10. prosince 1948).

Cena byla nazvána Bílou vránou české justice a byla udělena v roce 2004 a 2005, v roce následujícím už ji nebylo komu udělit.

V letošním roce bylo vedením a valnými hromadami obou sdružení rozhodnuto udělit tuto cenu soudci

Mgr. Miloslavu Sládkovi z OS P-8,

a to za odvážný a netradiční postup v případu Terezky Smutné, dcery Lubomíra Choce, který považujeme za příklad pro všechny ostatní soudce a soudkyně opatrovnických soudů, jak se mají řešit případy dlouhodobého štvaní dítěte rodičem, který je má v péči proti rodiči, který dítě v péči nemá.

Tento postup také považujeme za postup hluboce respektující jak právo dítěte na výchovu oběma svými rodiči, tak i postup chránící přirozená práva otce na rovnoprávný podíl na výchově své dcery.

Panu Soudci Sládkovi k udělení této vzácné ceny gratulujeme, příslušný udělovací dekret mu bude zaslán poštou.

Za Štrasburský výbor :  Ing. Jiří Fiala  Ing. Karel Berka

Za K 213 : Ing. Jiří Štefek,               Ing. Jiří Krám