Nymburský soud dostal důkladnou lekci z morálky a dobrých mravů

 

Jednání bylo zahájeno po poledni za značného zájmu veřejnosti. K té patřili i rodiče bývalé manželky pana Fialy, kteří se jako pravé hyeny přijeli podívat na to, jak soud zatočí s jejich bývalým zetěm. Nedočkali se.

Soudce Mgr. Jiří Nápravník nejprve seznámil přítomné s novými listinami ze spisu, především pak dopisem bývalé manželky obžalovaného, pí Fialové, která soudu sdělovala svou nespokojenost s tím, že jejího exmanžela neustále odsuzují pouze podmínečně, že se to zjevně míjí účinkem a že je potřeba ho odsoudit "natvrdo" a dále požadovala kopie zápisů z jednání a kopie rozsudku. O těch soudce kupodivu prohlásil, že na ně nemá nárok, neboť není účastnicí řízení. Pan Fiala dopis okomentoval slovy, že se jedná o další průhledný projev psychopatky, která - jak prokázal soud na Praze 3 minulý týden - si nic nepamatuje a tudíž je s podivem, jak může vědět, kdo jí co dluží. Upozornil soud, že dopis s mnohačetnými přílohami je přímým důkazem toho, čím 7 let po rozvodu výhradně žije nejen bývalá manželka, ale i celá její rodina, která neváhá vážit cestu až k soudu v Nymburce a že pokud by jí byly poskytnuty požadované soudní dokumenty, jediným výsledkem budou mnohačetná další trestní oznámení a stížnosti na všechny možné strany a na všechny zde přítomné, soudce nevyjímaje.

V souvislosti s dopisem paní Fialové bude zváženo trestní oznámení pro snahu o narušování nezávislosti soudu.

Pan soudce se dále zeptal stran na návrhy na doplnění dokazování. Státní zastupitelství - jako obvykle - žádné nemělo, zato obžalovaný trval na již dříve navrženém výslechu náměstka ministra spravedlnosti JUDr. Fr. Korbela a vládního zmocněnce pro štrasburský soud JUDr. Víta Schorma  a nově k nim doplnil ještě návrh na výslech předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Jana Sváčka, který by měl být slyšen zejména ohledně skutečností, proč nebyl městským soudem dosud - tedy rok a půl od vydání štrasburského rozsudku - zrevidován případ dětí Fialových a kdy zrevidován bude. Soudce Nápravník všechny tyto důkazní návrhy zamítnul, čímž si vysloužil od obžalovaného ohodnocení, že není schopen vést objektivní důkazní řízení, jestliže neumí rozeznat důležitost významu výpovědi JUDr. Sváčka, přičemž revize případu dětí Fialových by nutně zcela změnila postavení obžalovaného , pokud v předmětném období vyživovací povinnost neměl či ji neměl plnit peněžním plněním.

Obžalovaný poté zkonstatoval, že jediným možným způsobem revize případu dětí Fialových je zkonstatování, že v roce 2001 došlo k nesprávnému úřednímu rozhodnutí tím, že byl zamítnut odůvodněný návrh otce na změnu výchovy u obou dětí  a všechno ostatní, celý další vývoj, je pouze důsledkem tohoto nesprávného úředního rozhodnutí, za něž nesou zodpovědnost především 4 soudkyně z Prahy 9, na které bude nutno v budoucnu přenést také veškerou zodpovědnost finanční, pramenící zejména z náhrady dlužného výživného, které otec neměl platit, neboť měl mít děti v péči a matka je rovněž platit neměla, neboť ve skutečnosti děti v péči měla ona, i když v rozporu s dosud platným zákonem o rodině. Aby děti nebyly o výživné ochuzeny, je třeba tuto částku plně přenést nejprve na stát a hned poté na 4 soudkyně z Prahy 9, které případ dětí Fialových v minulosti vyřizovaly a nesprávné úřední rozhodnutí přijaly.

Následně vyzval předseda senátu k závěrečným návrhům. Zatímco státní zástupce byl hotov hned a pro pana Fialu požadoval podmíněný souhrnný trest v horní hranici sazby, pan Fiala přednesl  excelentní závěrečnou řeč , ve které slíbil nymburským soudcům a státním zástupcům, že je nepřestane vyučovat dobrým mravům a zdravé morálce, protože zjevně neví, co se těmito pojmy rozumí a co se pod nimi skrývá. Současně upozornil nymburský soud i státní zastupitelství, že pokud jsou ochotny převzít špinavou práci za Prahu 9, která se celá z případů pana Fialy dávno vyloučila, ale svými dlouhými prsty se mu neustále snaží škodit, pak se budou muset připravit na to, že i pan Fiala na ně zaměří svou pozornost a připraví jim minimálně stejně hořké chvilky, jaké zažily soudkyně a státní zástupkyně z Prahy 9.   

Dále p. Fiala hovořil o historii § 213, který vzniknul v r.1962, tedy v hluboce komunistické éře a v té době také měl svůj smysl za situace, kdy tržní hospodářství neexistovalo, naopak existovala pro všechny pracovní povinnost, a to včetně vězňů, takže i jim bylo z čeho srazit případné dluhy či nedoplatky na výživném. Krom toho tehdejší soudy vyměřovaly výživné s ohledem na skutečné možnosti povinného, takže se nestávalo, že by povinný na zaplacení prostě neměl.

Velice zajímavá byla úvaha o nedůstojné roli vyděrače, do které se stát paragrafem 213 napasoval, přičemž obžalovaný zdůraznil, že ve slušné společnosti odjakživa platila neoddiskutovatelná a nekompromisní pravidla pro vyděrače : S vyděrači se nevyjednává, vyděračům se neustupuje.

Podrobně byla rozebrána zejména problematika dobrých mravů a zdravé morálky, přičemž p. Fiala konstatoval, že je amorální, aby z komplexu rodinného práva byl vyjmut jediný skutek (tedy neplacení výživného) a ten kriminalizován, jestliže kriminalizaci uchází jistě amorální jednání např. dětí, které jsou podle zákona o rodině povinny ctít a respektovat svoje rodiče.  

Obžalovaný dále ujistil soud - a ještě jednou to zdůraznil s odůvodněním, že někteří lidé ve státním aparátě v Nymburce mají zjevně delší vedení - že za stávající situace by výživné nezaplatil, ani kdyby na ně měl a přehazoval peníze vidlemi a sdělil přítomným představitelům justice, že oni se budou muset učit takové jednání považovat za plně legální, neboť na dobré mravy i dnešní zákon pamatuje a není tudíž třeba žádných legilslativních změn, pouze je třeba začít striktně dodržovat zákon stávající. A je nesporné, že pokud by matky a děti zjistily, že skuteně žádné výživné nedostanou, pokud se budou chovat v rozporu s dobrými mravy, byl by to jistě velmi pozitivní signál pro celospolečenskou morálku a atmosféru ve společnosti, která by se začala rychle lepšit.

Po závěrečném projevu se ozval hlasitý potlesk většiny přítomných, za kterého rodiče matky urychleně opustili jednací místnost.

Soudce Nápravník poté odročil vynesení rozsudku na úterý, 11. prosince, znovu od 12.15 hodin, ale v místnosti č. 4.   

O vítězi dnešního jednání tak nebylo nejmenších pochyb. A to ani pro odcházející dvojici ze státního zastupitelství, která uctivě odpověděla na "na nashledanou" p. Fialy, když je předcházel právě před budovou státního zastupitelství.

Doufejme, že si z dnešní lekce o morálce a dobrých mravech nymburský soud vezme patřičné ponaučení.