Schorm ukradl pozemky !!

 

JUDr. Vít A. Schorm, zmocněnec státu pro záležitosti Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, je dobře znám každému z otců, který svou stížnost do Štrasburku podal, a to jako producent stanovisek státu, tedy strany žalované, plné hrubých urážek a pomluv stěžovatele.

Málokdo ovšem dosud věděl, že taky krade. A samozřejmě - krade na své úrovni. Tedy ne nějaké flašky v obchodech, ale pozemky, a to ve velkém.

Přebíráme následující sdělení Sdružení poškozených justicí ČR.

Obč. spolek Sdružení poškozených justicí ČR (http://www.spjcr.webz.cz/, http://www.sv.cz/index.php?akce=statistika) získal nezvratné důkazy o machinacích s vlastnickým právem, kdy úředníček vlády ČR Alexandr Schorm dal pokyn z titulu vykonávané funkce úředníka vlády nižším úředníkům ke změně vlastníka nemovitostí pod záminkou opravy chybného zápisu, což neprodleně bylo provedeno v tajnosti a bez vědomí vlastníka nemovitosti. Touto jednoduchou fintou - podvrhem - byl občan zbaven svých vlastnických práv k nemovitosti - dvou pozemků a původnich staveb na nich (rodinný dům).
 V tomto převedení jeho vlastnických práv na vlastnictví státu toliko na základě libovůle úředníčka vlády je nejhorší nezvratný fakt, že tento úředníček vlády ČR rozhodl za vládu České republiky sám, což jest dokonce horší mechaniznus zestátňování, čili krádeží nemovitých majetků, jakým v 50 - tých letech olupovali a drancovali komunisté. Jak se tedy může Česká republika chvástat že je právním státem kde jsou zaručena základní lidská práva, mezi které patří ochrana soukromého majetku, když zde stále vládnou tytéž mocenské poměry jak v době komunistické perzekuce ?
A kdo z nás bude takto okraden příště ?!
Bližší se můžete dozvědět 14. 11. ve 13,30 hodin v Příbrami v budově Okresního soudu při soudnim jednání, I. patro, síň č. 7, kam Vás zvu a kde domluvíme další spolupráci.