! EXEKUCE VE STYLU 50.LET U ING. JIŘÍHO FIALY !

 

Původní zpravodajství Jana Šinágla 

Právě mi volal Ing. Jiří Fiala (11:30 h), mluvčí K 213 ( http://www.k213.cz/ ), Košík 91, mobil               724 168 958        s prosbou o okamžité informování veřejnosti a přijetí do Košíku těch kdo mohou. Po návratu domů se v jeho domě nacházely 4 neznámé osoby. Odmítly se legitimovat. Jedná se o soudní exekutory zřejmě z OS Prahy 2. Neoznámili příchod, důvod, neukázali žádný soudní příkaz! Zabavili PC, který panu Fialovi nepatří, potulují se v jeho domě, prohrabují se ve věcech. Po telefonátu a mých otázkách na panu Fialu urychleně dům opustili s doporučením, aby si pan Fiala podal  žalobu. Omlouvám se za případné nepřesnosti, ale tlumočím jen v rychlosti sdělené informace panem Fialou. Po mém následném zavolání mi pan Fiala sdělil jemu ústně sdělená jména soudních exekutorů – Fendrych, Pekárek, Havelka, čtvrté nevěděl. Stačil mi říci, že už odjíždějí a naše spojení mobilem bylo přerušeno…?! Předpokládám, že podrobnější zpráva bude brzy následovat.  

 

Jan Šinágl, 10.10.2007  

www.sinagl.cz

P.S. 

 

 

V příloze připomínám soudní exekuci u pana Fialy ze dne 21.9.2006!  

(FRONTÁLNÍ PROTIÚTOK aneb DODĚLÁVAJÍCÍ KOBYLA KOPE NEJVÍCE na http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=284 – pozn. redakce K 213)

K tomu dodáváváme, že podle posledních dalších upřesňujících informací údajní exekutoři (řádně se nelegitimovali) nesepsali s panem Fialou žádný seznam věcí, které v jeho nepřítomnosti z jeho domu vynesli a prý ve značném spěchu naházeli do přistaveného automobilu.   

 

 

Panu Fialovi se vysmívali „ať prý si zavolá policii“.  Když to však učinil, rychle naskákali do auta a ve chvatu odjeli, když před tím se ještě snažili telefonátu na polici neúspěšně  zabránit.  

 

Znovu se pokoušeli odcizit a také odcizili věci třetích osob z kanceláře občanského sdružení K 213, zejména výpočetní techniku, která je majetkem firem a lidí sponzorujících sdružení, a která byla K 213 zapůjčena k zajištění jeho provozu. Exekutoři (nebo co to bylo vlastně za pakáž) byli na tyto okolnosti upozorněni, ale na předložené doklady reagovali s výsměchem a hrubostí. V domě rozhazovali a poškozovali věci.  

 

Kromě výpočetní techniky odváželi hlavně knihy z rozsáhlé knihovny v Košíku. Zvláštní zájem projevili o slovníky pana Fialy (že by snaha zmařit či zabrzdit práce na mimořádně kvalitních a úspěšných překladech, které pan Fiala vypracovává v různých případech pro štrasburský soud???!).  

 

Další informace poskytneme veřejnosti průběžně. 

 

Ing. Jiří Štefek ( mluvčí K 213; www.k213.cz )