Luboš Patera se stává obětí soudcovského vzteku a zášti

 

Zmocněnec a zakladatel sdružení Spravedlnost dětem Luboš Patera byl obžalován pro trestný čin útoku na státní orgán, kterého se měl dopustit veřejným vyjadřováním se o ubohých kvalitách soudkyň okresního i krajského soudu v Ústí nad Labem v souvislosti s případem svěření péče o jeho nezletilého (a dnes již zletilého) syna Lukáše, přičemž  ve věci již bylo nařízeno soudní jednání, a to na  středu 19. prosince od 9 hodin před Okresním soudem v Teplicích.

Luboše Pateru zná celá řada otců i matek jako nekompromisního obhájce zájmů jejich dětí, stejně tak ho dobře zná i podstatná část české justice, proti jejíž pokleslé morálce a často ubohé odborné i společenské úrovni zejména v opatrovnických kauzách neúnavně již dvě desetiletí bojuje.

Luboš Patera je znám jako vždy korektní, zákona i morálky přísně dbalá osoba, vyjadřující se velmi slušně, až umírněně o často děsivých poměrech panujících v české opatrovnické justici. Přesto anebo právě proto si na něm soudcovská lobby z Ústí nad Labem rozhodla vybít svůj dlouhá léta bezmocný a bezuzdný vztek, který neobyčejně zesílil zejména poté, co Luboš Patera jako dosud jediný z otců docílil kárného řízení vůči jedné ze soudkyň, která vyřizovala (spíše však nevyřizovala)opatrovnický případ jeho nezletilého syna  Lukáše.

K 213 se domnívá, že nejen že Luboš Patera není žádný zločinec, ale naopak - že volí ještě příliš mírná slova a příliš mírné prostředky pokud se vyjadřuje o justici, která mu nedokázala 16 let zajistit přístup (natož pak rovný podíl) k výchově jeho syna a která mlčky  přihlížela k tomu, když si matka dítěte najala bandu hrdlořezů, s jejíž pomocí doslova vyrvala dvouleté batole z rukou jeho pečlivého a starostlivého otce.

K 213 je dále pevně přesvědčeno, že pronásledování nevinných nemá v právním státě místa a v konečném důsledku  povede jedině k jejich větší  slávě, publicitě a zájmu  stále větší  části veřejnosti.

Současně naše sdružení neskromně připomíná, že trestní stíhání, které nyní zažívá pan Patera, je jen matným odleskem toho, čemu musel (a dosud stále musí) čelit náš předseda a mluvčí, pan Ing. Jiří Fiala a také že právě díky jeho stíháním jsou k dispozici čerstvé výroky Městského  soudu v Praze, jak se na kritiku soudců dívat a co je trestným  činem - a co jím nikdy nemůže být.

Přejeme panu Paterovi, aby  těchto draze zaplacených zkušeností ve své při s  českou justicí plně využil.

Za K 213 : Ing. Jiří Štefek, mluvčí              Ing. Jiří Krám, mluvčí