GENERÁLNÍ PARDON

 

                 GENERÁLNÍ PARDON

 Podle novely Zákona o pomoci v hmotné nouzi, která začala platit v lednu letošího roku, se  částky dlužného příspěvku na výživu dítěte, které nebyly do dne nabytí účinnosti tohoto zákona od povinné osoby vymoženy, promlčují po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

Jinými – srozumitelnějšími – slovy to znamená, že se smažou všechny dluhy vzniklé z titulu  soudem stanoveného výživného na nezletilé děti, které vznikly před rokem 2007 a do konce tohoto roku nebyly vymoženy.

 

 

Posvátný a dlouho nedotknutelný fetiš naší justice – výživné – onen snadno zneužitelný a ještě častěji zneužívaný klacek na nepohodlné otce, kteří se odmítali smířit se svým druhořadým postavením při výchově vlastních dětí, konečně padl. A jak snadno !!  Naráz přednostní pohledávky z titulu výživného, kvůli kterým se zabavovaly a za zlomek ceny rozprodávaly často veškeré věci povinných, případně jim hrozilo zabavení vlastní střechy nad hlavou a vystěhování na ulici, přestanou ze dne na den – jako mávnutím kouzelného proutku – existovat. Snadnost, s jakou bylo rozhodnuto o smazání těchto na první pohled  pochybných  dluhů  svědčí  o jediném -  o přesvědčení už dokonce i našich vládních činitelů, nakolik věrohodná je naše opatrovnická justice a výživné jí vyměřené, že by se na základě jejich rozsudků daly zabavovat majetky vytvořené několika předchozími generacemi.

 

Závěrem není od věci připomenout, že sdružení K 213 existuje přes tři roky a po celou tuto  dobu hlasitě připomíná, že tzv. dluhy z výživného jsou z velké většiny dluhy čistě hypotetickými, fiktivními, z nichž naprostá většina vznikla nejen v rozporu s dobrými mravy, ale především v rozporu s platným Zákonem o rodině .

 

 

Zdá se, že tento na první pohled ignorovaný hlas za ty tři roky přeci jen dolehl, kam měl. A že tam nedolehl zbytečně.