Uzunoglu - národní hrdina ? No to snad ne !

 

vážený pan

prof. Václav Klaus,

prezident České republiky

 

Vážený pane prezidente,

 

            ač jsem to neměl původně v úmyslu, obracím se na Vás jsa vyprovokován nejrůznějšími výzvami a otevřenými dopisy, které po Vás požadují, abyste přijal Kurda Uzunogla, omluvil se mu za příkoří páchaná na něm českou justicí  a případně ho ještě vyznamenal státním vyznamenáním (viz článek Františka Janoucha v MF Dnes, dopis aktivisty Šinágla , apod.) .

            Lidé, kteří toto po Vás chtějí, znají p. Uzunoglu výhradně z jeho dobře připravených projevů na soudě, případně ze společenských událostí, jinak o něm nic neví a nevidí si tudíž ani na špičku vlastního nosu.

            Rád bych Vás, pane prezidente, požádal o pravý opak, tedy o to, abyste nic podobného nikdy nedělal, nechcete-li snížit vážnost svou, případně degradovat státní vyznamenání způsobem, že pak už nebudou pro žádného slušného člověka přijatelná.

            Kurda Uzunogla jsem poznal z bezprostřední blízkosti a natolik důkladně, že si ho dovoluji vystihnout následujícími charakteristikami :

 

q       Pan Uzunoglu sice skrytě, zato ovšem bezbřeze pohrdá českým národem jako celkem. Ten  je pro něj symptomem hlouposti, neschopnosti, lenosti a vychytralosti a je toho názoru, že co se nenaučil od Němců či Rakušanů, to neumí. Posledním, kdo u nás udělal kdy pořádek, byli Němci za protektorátu, jenže už je to natolik dlouho, že se to rozvolnilo, a proto je tady takový šlendrián.

q       Protože český národ je takovou sprostou pakáží, lze ho využívat výhradně na práci, za kterou ovšem není nutno platit. Pan Uzunoglu proto zásadně a nikomu z Čechů neplatí, ať už si za práci dohodli a odsouhlasili jakoukoliv odměnu. Neplatí právníkům, co mu sepsali stížnost do Štrasburku,  neplatí řemeslníkům, co mu staví či stavěli dům, neplatí nikomu. Vždyť přece nejvyšší poctou pro každého Čecha musí být, že smí pro pana Uzunoglu vůbec pracovat, pochopitelně zadarmo (což se ale předem nikdy nedozví).

q       Pro pana Uzunoglu je charakteristická orientální lakota zcela obludných a v Evropě nevídaných rozměrů, která se tragicky projevuje nejen neplacením komukoliv, ale i desetinásobným obrácením každé koruny před jejím – obvykle už nezbytně nutným – vydáním.

q       Pan Uzunoglu má sklony ke krutosti, ba sadismu, před veřejností pečlivě  ukrývané, a patří k vizitce neschopnosti české justice, že mu nedokázala nic takového prokázat.

q       Přes všechny výše popsané vlastnosti umí pan Uzunoglu skvěle vystupovat v „lepších kruzích“, a tomu také vděčí za přízeň lidí, kteří zoufale hledali novou náplň svého života, když ta stará vyčpěla. Tito lidé jsou reprezentováni právě p. Janouchem, pí Šiklovou, případně ostatními, kteří se nechali pozlátkem pana Uzunoglu zcela zaslepit a kteří mu zorganizovali např. udělení ceny Charty ´77. Podotýkám, že sám bych tuto cenu nepřevzal, dokud bude p. Uzunoglu jejím nositelem.

 

Pan Uzunoglu rád líčí, kolik mu v minulosti neznámí pachatelé zapálili aut a jaké mu napáchali škody – zapomíná však vysvětlit, že nikdo – kromě hrstky psychopatů, a je velmi nepravděpodobné, že by se ti všichni soustředili zrovna na p. Uzunoglu – nebude nikomu zapalovat auto a riskovat roky vězení bezdůvodně a že tedy musel pořádný počet lidí pořádně naštvat, například tím, že jim samozřejmě nic nedal ze slíbené a domluvené odměny či provize, apod.

Vezmeme-li to z čistě právního hlediska, pan Uzunoglu páchá na našem území desítky drobných (ale i větších) podvodů a podvůdků , které kdyby mu naše justice byla schopná a ochotná prokázat, nemusela by mu platit ani žádné kompenzace za neopodstatněná trestní stíhání z minulosti, která skončila osvobozujícím rozsudkem.

Znovu opakuji : Pokud nechcete diskreditovat sám sebe a zdegradovat symboly české státnosti, držte si pana Uzunoglu od těla hodně a hodně daleko.

Přičemž podotýkám, že lidí, kteří měli odvahu postavit se zvůli české justice a obhájit své svobody a práva, bylo a je víc a nejsou to rozhodně jenom cizinci. A pokud budete přijímat každého, kdo si vyslechnul osvobozující rozsudek, máte – při současném stavu české justice - o program na příští volební období plně vystaráno.

Osobně se domnívám, že Váš dopis o tom že p. Uzunogla  nikdy nepřijmete spolu se zdůvodněním, proč se tak nikdy nestane,  by měl být panu Uzunoglovi doručen současně s rozhodnutím o vyhoštění z této země, kterou tolik pohrdá.

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ing. Jiří Fiala

 

 

 

 

 

V Košíku, dne 15. srpna 2007