Dopis prezidentu republiky ohledně Terezky

 

vážený pan
prof. Václav Klaus
prezident České republiky

 


Vážený pane prezidente,

 považuji za svou společenskou i občanskou povinnost Vám napsat ohledně případu Terezky Smutné a Vaší angažovanosti v něm, neboť ji považuji za velmi nešťastnou a úřad prezidenta republiky značně poškozující.

 Vaše rozhodnutí, jakým způsobem k případu Terezky přistoupíte a zda a jak se v něm budete angažovat, učiněné na základě dobrozdání jediného lékařského pracoviště, považuji přinejmenším za povrchní a nezodpovědné.  Je obecně známo, že různých vědeckých teorií je více, zejména pak v psychologii a psychiatrii a že dost záleží, ke které z nich se to které konkrétní pracoviště přiklání, takže názor vyslovený jediným pracovištěm je právě jen a pouze názorem tohoto pracoviště, který může být reálné skutečnosti na hony vzdálen. Přesně to se stalo Vám, když jste přejal vysvětlení lékařů z Motola za jedinou a nezpochybnitelnou pravdu, ač pravda skutečná byla této na hony vzdálena.

Terezku lze sotva označit za zdravé děvče, jestliže jí naskakuje husí kůže, sotva má potkat svého otce, což sama nedovede nijak vysvětlit, jestliže s otcem prakticky žádné prožitky nemá, neboť žila dosud jen s matkou. Pokud motolské pracoviště odmítá vzít na vědomí existenci syndromu zavrženého rodiče, popsaného moderními teoriemi ověřenými v praxi,  tak je to pouze a výhradně problém tohoto pracoviště, které tím vystavuje vizitku sobě i úrovni svých služeb, neznamená to ovšem, že by neexistovala nemoc jenom proto, že ji pár úzkoprsých lékařů odmítá vidět a vzít na vědomí. Jestliže přestanu uznávat spálu, tak tím spála také nezmizí z povrchu zemského, pouze já ji nebudu umět léčit – což se přesně stalo v Motole.

Dále mi dovolte, abych vyslovil svůj hluboký údiv nad tím, jakou okamžitou pozornost věnujete jednomu dopisu dívky, která byla soudem umístěna na neutrální půdu (neutrální z pohledu konfliktu jejích rodičů), ba dokonce že neváháte neprodleně zasahovat do záležitostí jindy proklamovaně nezávislé justice. Podotknul bych – na základě  dopisu, jehož formulace a argumentace značně připomínají vyjadřování extrémistických feministických spolků, na něž je napojena matka Terezky a které ve své podstatě ohrožují základní občanská práva v této zemi, když se je snaží upírat polovině jejího obyvatelstva – tedy mužům.

Já osobně jsem se na Vás kdysi obrátil – dopisem ze dne 3. května 2004 – se žádostí o zastavení trestního stíhání mé osoby pro údajný trestný čin únosu, když jsem se svým synem odjel – po zrušení všech nesmyslných a nezákonných soudních zákazů - na víkend a skončil jsem za to na měsíc na Ruzyni. Celé trestní stíhání bylo zjevným nesmyslem vykonstruovaným Obvodním státním zastupitelstvím na Praze 9, což se také nakonec ukázalo a já byl – kupodivu – zproštěn obžaloby v obou stupních. Nicméně se ale zbytečně vyhazovaly desetitisíce z kapes daňových poplatníků za nesmyslný soud, který se vůbec nemusel konat,  pokud byste se řádně již tehdy seznámil s případem a nařídil ho zastavit. Kupodivu Vás nedojímalo, že jsem pro nic za nic ztrávil celé Vánoce i Nový rok ve věznici, odloučen od svých dětí,  namísto se svou rodinou – zatímco u Terezky Vás nesmírně dojímá pár dnů v nemocnici.

Tehdy jste mi napsal (resp. Vaše kancelář), že pro mě nemůžete nic udělat, protože nemůžete zasahovat do záležitostí nezávislé justice. Proto se nyní vážně ptám – co se tak zásadního změnilo, že nyní už zasahovat do věcí justice můžete a dokonce to i děláte ke zjevné škodě spravedlnosti a vědeckého pokroku v této zemi ?!!

Závěrem musím konstatovat, že Vaše vystupování v případu malé Terezky Smutné bylo smutným příkladem neuváženosti, nepochopení a nedocenění situace, které Váš úřad nemálo v očích veřejnosti poškodilo, ač jeho cílem byl zjevně opak.

Byl bych Vám proto nesmírně vděčen, kdybyste si to uvědomil.

S pozdravem

        Ing. Jiří Fiala

 předseda a mluvčí K 213


V Košíku, dne 9. července 2007