Tiskové prohlášení otce Terezky Smutné

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

 

Lubomíra Choce, otce desetileté Terezky Smutné, která byla rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 umístěna v retenční péči zdravotnického zařízení.

 

Nesouhlasím s protiústavní iniciativou prezidenta republiky Václava Klause, který se bez bližšího seznámení se skutečnými okolnostmi případu mé dcery pokusil ovlivnit rozhodnutí nezávislého soudu tohoto státu. Dle sdělení z tisku tak učinil na základě informací o zdravotním stavu mé dcery, přičemž si patrně neuvědomil, že matkou tvrzené zdravotní problémy Terezky, byly jedním z celkem tří důvodů jejího umístění v retenční péči. Krok prezidenta Václava Klause z uvedených důvodů považuji za populistické gesto nerespektující nezávislost soudů České republiky.

 

Vítám statečný a profesionální přístup soudce Mgr. Miloslava Sládka, který ve věci rozhoduje vždy pouze po podrobném seznámení se všemi relevantními okolnostmi, vždy pečlivě svá rozhodnutí odůvodňuje a doposud odolává jednostrannému tlaku médií a veřejného mínění.

 

Upozorňuji na nepravdivé a zavádějící informace, které prostřednictvím masmédií šíří matka Terezky, paní Markéta Smutná. Fakticky o umístění Terezky ve zdravotnickém zařízení rozhodla ona, když tomuto postupu dala přednost před tím, aby mi umožnila se s dcerou stýkat. Matka byla soudem na tuto možnost opakovaně upozorňována a přes uložení pokut jakož i opakované výzvy soudu nedbala ani zájmů Terezky ani pravomocných rozsudků příslušných soudů. Mému setkávání s Terezkou přitom žádné objektivní okolnosti nebránily ani nebrání, každé naše setkání bylo a je krokem k navázání společného vztahu, ke kterému však rozhodnutím matky nedostáváme šanci.

 

Mrzí mne neprofesionální přístup Dětské psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole, která naprosto nerespektovala závazné rozhodnutí soudu a namísto poskytnutí řádné péče, v jejímž rámci se měla snažit o vytvoření neutrálního prostředí pro Terezku a zejména o terapii směřující k navázání našich rodinných vztahů, svým laxním přístupem zmařila smysl soudního rozhodnutí a mimo jiné tak jistě prodloužila potřebnou dobu Terezčiny hospitalizace.

 

Prohlašuji, že budu plně respektovat obsah vyhotovovaných znaleckých posudků a v případě, že prognóza nezávislých, soudem ustanovených znalců nebude pro možný rozvoj mých vztahů s Terezkou příznivá, jsem připraven zanechat všech dalších pokusů o jejich navázání a vzdát se tak naděje, že náš rodinný vztah bude skutečně naplněn. Toto prohlášení činím ve světle poznání skutečných záměrů Markéty Smutné, která neváhá udělat bez ohledu na zájmy našeho dítěte cokoliv, aby mi ublížila a zamezila jakémukoliv vlivu z mé strany při výchově naší dcery.

Matka neváhala dát přednost umístění Terezky do péče psychiatrické kliniky, neváhala ji současně traumatizovat vytvářením mediální kampaně štvoucí proti mé osobě a zmařila slibně se rozvíjející vztahy navazované mezi mnou a Terezkou při setkáních uskutečňovaných v druhé polovině minulého roku. Z mého pohledu bohužel neexistuje autorita, která by tento přístup matky změnila nebo alespoň zásadně ovlivnila. Nemohu vyloučit, že se matčiným výchovným působením podařilo deformovat osobnost Terezky do té míry, že navázání rodinného vztahu mezi mnou a Terezkou již není možné, ačkoliv někteří odborníci zastávají opačný názor. Nechávám tak na zodpovědnosti matky a na jejím svědomí, aby Terezce vysvětlila, z jakého důvodu jí bere otce a nechávám jí zvážit otázku, kdo by se případně o Terezku postaral, když by matka z jakéhokoliv důvodu nebyla v budoucnu schopna plně dostát obsahu své rodičovské odpovědnosti.

Tato tisková zpráva bude doplněna v návaznosti na doručení nového rozhodnutí soudu, o jehož existenci jsem se dozvěděl z médií a jehož obsah doposud neznám.

 

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte na mého právního zástupce Mgr. Michaela Duba, advokáta – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. mobil: 724 187 353.

 

                                                                                                Lubomír Choc

 

 

 

 

 

 

 

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ  II – doplnění

Lubomíra Choce, otce desetileté Terezky Smutné, která byla rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 umístěna v retenční péči zdravotnického zařízení.

 

 

V návaznosti na doručení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 doplňuji své dnešní tiskové prohlášení následovně:

  Obvodní soud pro Prahu 8 svým rozhodnutím uložil Fakultní nemocnici Motol předat Terezku do péče Olivovy dětské léčebny, o.p.s. Tento krok jednoznačně vítám, neboť prostředí uvedené dětské léčebny považuji pro mou dceru v mnoha ohledech za vhodnější pro trávení letní prázdnin, ztotožňuji se s závěrem, že Terezka netrpí žádnou nemocí či zdravotní poruchou a zároveň souhlasím s důvody pro její umístění mimo péči matky, které bohužel i  nadále trvají. Jak potvrdili zdravotníci Dětské psychiatrické kliniky v Motole, je Terezka zcela zdráva, což jednak odůvodňuje její propuštění z psychiatrického oddělení a dále prokazuje tu skutečnost, že matkou v minulosti tvrzené zdravotní problémy byly pouhými záminkami maření mého setkávání s Terezkou.  

Velmi oceňuji, že soudce Mgr. Miloslav Sládek nepodlehl tlaku médií, tlaku veřejného mínění, nemístné ingerenci prezidenta republiky a některých politiků a i nadále si stojí za svým rozhodnutím. Odůvodnění tohoto rozhodnutí shledávám opět pečlivě propracované a plně se s jeho obsahem ztotožňuji.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů se prosím obraťte na mého právního zástupce Mgr. Michaela Duba, advokáta – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. mobil: 724 187 353.

 

 

V Praze, dne 4. července 2007

 

 

                                                                                                Lubomír Choc