Otevřená výzva ministryni z Východu k rezignaci

 

MUDr. Džamila Stehlíková,
ministryně vlády ČR pro lidská práva

 

                            OTEVŘENÝ DOPIS

Vážená paní ministryně,

 jménem našeho občanského sdružení K 213 i jménem svým jsem nucen reagovat na Vaše vystupování a zejména pak zcela nemístné zasahování do případu Terezy Smutné, která byla plně v souladu s jejím právem na oba rodiče a především pak v souladu s posledními  poznatky moderní psychologie umístěna do péče dětské ozdravovny v Říčanech u Prahy.

Je jistě s podivem, že právě v případě malé Terezy projevujete takové obavy o dodržování jejích dětských práv, zatímco dodržování práv tisíců jiných dětí, kterým je v rozporu s jejich základními právy upírán kontakt s druhým rodičem – většinou otcem – Vás nechává zcela lhostejnou.

Namísto, abyste se alespoň pokusila prosadit do praxe ochranu práva dítěte na oba rodiče, snažíte se torpédovat a sabotovat ojedinělý, ba prubířský pokus Terezce jejího druhého rodiče navrátit, neboť ten – na rozdíl od její matky – skutečně za takovou námahu stojí. Soudce Miloslav Sládek v tomto směru prokázal vskutku nevšední odvahu se k takovému kroku odhodlat, neboť zahraniční zkušenosti ukazují, že právě tenhle bolestivý krok je krokem jedině správným, přestože samozřejmě musel vědět, že narazí na odpor hlupáků všeho druhu, především pak vlivné a mocné feministické lobby představující utlačující většinu, ke které jste se Vy, mající hájit práva potlačovaných menšin, tak vehementně přidala.

Podle Vašich projevů je zjevné, že nemáte sebemenší potuchy o teorii Syndromu zavrženého rodiče, kterým právě Terezka v důsledku výchovy matkou trpí, a tedy ani o úspěšné a v zahraničí vyzkoušené terapii,  a přesto máte tu drzost kritizovat, ba sabotovat práci těch, kteří se – na rozdíl od Vás – v tomto oboru vzdělali, a tudíž – opět na rozdíl od Vás -  dobře ví, co dělají.

Vzhledem k tomu, že sleduji Vaši práci již delší dobu a výše zmiňované skutečnosti rozhodně nejsou ojedinělým projevem naprosté absence profesionality i citu, které pro výkon funkce ochránce utlačovaných nezbytně potřebujete, vyzývám Vás, abyste z této funkce, kde zjevně děláte víc škody než užitku, neprodleně odstoupila a uvolnila tak místo člověku, který se – na rozdíl od Vás – v oblasti lidských práv vyzná, má k ní předpoklady a znalosti, které nezbytně pro úspěšný výkon této funkce potřebuje a které Vy zjevně nemáte a ani se nesnažíte si je doplnit.

Nevím, na základě čeho Vás kdo to této zodpovědné funkce najmenoval, ale jedno je už dnes naprosto zjevné a jasné na první pohled – nemáte pro ni ani vzdělání, ani zkušenosti, ani jiné základní předpoklady (jako například dlouhodobou předchozí angažovanost na půdě lidských práv na straně utlačovaných, nikoliv utlačovatelů), proto čím dříve na tuto funkci rezignujete, tím lépe, zejména pro Českou republiku a stav lidských a občanských práv v ní.

 

Současně Vás stejně naléhavě žádám, abyste se  - až do odchodu z Vaší funkce – zdržela jakýchkoliv dalších diletantských projevů a přihlouplých výlev a zásahů do případu malé Terezky Smutné, a to v jejím nejvlastnějším zájmu, stejně jako v zájmu ochrany dětských práv, o kterých tak často hovoříte, aniž byste o nich měla byť jen základní představu.


S pozdravem


         Ing. Jiří Fiala

 předseda a mluvčí K 213


V Košíku, dne 5. července 2007