Budou Dny střídavé péče !!

 

Vážení členové K 213, vážení přátelé a zájemci o opatrovnickou justici,

již od roku 1998 je v Zákoně o rodině ustanovení o střídavé péči. Zkostnatělé soudkyně s vžilou komunistickou praxí oddělování dětí od jednoho z rodičů nebyly a nejsou schopny ani za deset let přenést toto ustanovení zákona do běžné denní praxe. Česká rrepublika se tak stává - pokud jde o praxi opatrovnických soudů - ostrovem komunistického totalitního práva uprostřed států Evropské unie, kde je střídavá péče často ze zákona první a mnohdy jedinou možností, kterou soudy při rozvodu manželství berou v potaz.

Nám spřátelené sdružení Spravedlnost dětem se proto rozhodlo využít Mezinárodního roku rovných příležitostí, vyhlášeného Evropskou unií, a v jeho rámci šířit popularizaci střídavé péče, která vylučuje diskriminaci otců v porozvodové péči o nezletilé děti a tím vytvářet tlak na zkostnatělou justici směrem k přijetí evropských standardů i v naší zemi.

Naše sdružení slíbilo při této akci, která bude probíhat v týdnu od 4. do 8. června, všestrannou pomoc. Obracím se proto zejména na naše členy, pokud budete mít v tomto týdnu možnost udělat si čas a přijít nám pomoci do stánku na Václavksém náměstí, Vaše pomoc bude velmi žádoucí a vítaná.

Na stánku budou distribuovány propagační materiály vlastní výroby i evropského původu na podporu střídavé péče, jejichž vrcholem je pak film režiséra Luboše Patery o střídavé péči, který vznikal i za pomoci našeho občanského sdružení.

Prosím tedy všechny, kteří budou mít tu možnost, přijďte za námi do stánku pomoci popularizovat střídavou péči mezi našimi občany a vy ostatní se alespoň přijďte podívat, co naše sdružení společně dokázala.