Vedení sdružení rozhodlo o uzavření školy

zamekSoučasně se ještě obrátilo na Radu MHMP a poskytlo jí dvoutýdenní lhůtu k nabídce řešení - už proto,  aby nebylo později vyčítáno, že jsme nevyčerpali všechny prostředky.

Rada magistrátu má tedy ještě 14 dnů na to, aby zahájila jednání s představiteli našeho sdružení, nabídla řešení ohledně katastrofální situace Gymnázia Na Pražačce a jeho pesronálního obsazení a pokusila se najít společnou řeč v zájmu výchovy mladé generace.

Pokud toho nebudou ani magistrát, ani jeho Rada schopni, sdružení K 213 tuto zdegenerovanou školu uzavře.

vyzva2

První strana z dnešního podání Radě Magistrátu, zbytek textu přebíráme ve virtuální podobě.

_______________________________________

 

Radě Magistrátu Hlavního města Prahy

 

Řešení situace Gymnázia Na Pražačce

 

Vážená Rado Magistrátu HMP,

obracíme se na vás jménem svým i jménem sdružení, které zbavilo bývalého ředitele Mgr. Miloše Macka jeho funkce a zrušilo s ním pracovní poměr k Magistrátu dnem 14.12. 2010.

Obracíme se na vás jednak proto, že jste institucí, která má danou problematiku na starosti, jednak proto, že jsme se na vás dosud neobrátili a také proto, že nám to vřele a stále dokola doporučovala pracovnice úseku odboru školství Magistrátu pí Mgr. Lenka Němcová, která se na místo (tedy do gymnázia Na Pražačce) dostavila dne 14.12. v dopoledních hodinách a která se s námi pokoušela jednat. Bez výsledku, protože na žádný výsledek nebyla připravena - a ostatně ani na jednání.

Podstatou věci je, že bývalý ředitel gymnázia Macek byl zbaven funkce ředitele a byl s ním zrušen pracovní poměr pro dlouhodobou diskriminaci rodičů a selektivní přístup k nim, bezprostředním podnětem pro toto rozhodnutí pak bylo spáchání úmyslného trestného činu poškozování cizích práv při výkonu funkce vůči jednomu z rodičů.

K tomuto rozhodnutí našemu sdružení dává právo jednak článek 23 Listiny Základních práv a občanských svobod, jednak dlouhodobá nečinnost magistrátu (tedy odboru školství) na tomto úseku.

Výsledkem této nečinnosti, jakož i profesních kvalit ředitele Macka, je zdevastovaná střední škola, která vychovává svoje žáky nejen k pohrdání základními lidskými právy druhých, ale dokonce otevřeně štve děti proti jejich rodičům, i když oficiálně prohlašuje pravý opak.

Stačí se podívat na projevy studentů školy na Facebookové stránce „Macek je náš ředitel“, abychom si rychle udělali přehled o situaci na škole, úrovni výuky i studentů samých a také o tom, proč právě Macek některým studentům tak vyhovuje. Na škole se může pít, nemusí se tam moc učit, dokonce se tam ani nemusí chodit – a to všechno Macek velkoryse toleruje a přehlíží.

Jak by také ne, když jeho právní vědomí lze označit za zjevně chatrné, ba nepatrné a když jeho morálku nelze nazvat jinak než zvrácenou, umožňující štvát dítě proti jeho rodiči a ještě přitom aktivně asistovat.

Pokud má Rada jakékoliv pochybnosti o vývoji případu diskriminace rodiče a o vyčerpání všech standardních prostředků nápravy, nechť se obrátí na Mgr. Lenku Němcovou, která má celou složku i se všemi stížnostmi a jejich řešením ze strany magistrátu k dispozici.

Nás ale zajímá jediné : Jakým způsobem chce Rada vzniklou situaci řešit – tak, aby byla na škole nastolena zákonnost, aby byla respektována práva studentů a jejich rodičů a aby morální úroveň alespoň vedení školy byla taková, že by nevzbuzovala veřejné pohoršení a všeobecný odpor.

V opačném případě je totiž lepší chod školy ukončil, než aby nadále produkovala takové mravní zvrácence, jako toho jsme svědky ať už na Facebooku, anebo ve skutečnosti a kteří mají důvod zatajovat (s pomocí školy) svoje studijní výsledky před vlastními rodiči.

Pokud by se kdokoliv domníval, že systém školství, kterému jsme svěřili naše děti v dobré víře, že je něco naučí a vychová je k základním pravidlům slušnosti, není naší věcí, tak předesíláme, že je a bude a že naopak taková osoba, která by si toto myslela, by pro nás byla následně nepřijatelnou k jakémukoliv jednání.

Současně naše sdružení dopředu avizuje, že je pro nás nepřijatelné jakékoliv řešení, které by počítalo se setrváním bývalého ředitele školy na tomto ústavu nebo které by nerespektovalo právní akt učiněný naším sdružením dne 14.12. t.r.

Vzhledem k chování zástupce ředitele Mgr. Michala Plajnera, který v průběhu jednání připomínal spíše osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům nežli zodpovědného funkcionáře školy podotýkáme, že je pro nás nepřijatelné i předání funkce ředitele této osobě, stejně jako jeho další setrvání ve funkci, kterou aktuálně zastává.

Konečně, musíme konstatovat, že nelze pokračovat v jednání ani s Mgr. Lenkou Němcovou, která za celou situaci nese osobní zodpovědnost a která svou neschopnost jednání konstruktivně vést projevila několikrát, například když trvala na tom, že bývalý ředitel Macek má dostatečné vzdělání pro výkon funkce (to by je pak nutně musel každý pocestný, kterého před školou potkáme), ačkoliv my jsme na důkazech prokázali, že je nemá nebo když pí Němcová připustila, že Macek pochybil, nebyla však schopna z jeho pochybení vyvodit sebemenší závěr, tedy ani to, co s Mackem v důsledku jeho pochybení učiní, ani to, kdo za pochybení ponese zodpovědnost, ani to, kdo nahradí vzniklou škodu a v jaké výši a kdo se za postup ředitele oficiálně omluví.

Současně konstatujeme, že jsme připraveni ke konstruktivnímu jednání, a to především v zájmu školy, která svým současným provozem ohrožuje výchovu mládeže a také že jsme připraveni naše postoje a předchozí právní akty kdekoliv komukoliv na požádání vysvětlit.

Nejsme však připraveni dál nečinně mlčky přihlížet, jak tato škola – notabene ještě se svým starým vedením – przní naše děti a morálně mrzačí nejmladší generaci, nejsme připraveni cokoliv slevit ze svých požadavků, ať už personálních, nebo na morální a odbornou úroveň školy a nejsme připraveni na vaši reakci příliš dlouho čekat.

Pokud ve standardní lhůtě 14-ti dnů nedojde ani k žádné reakci z vaší strany, ani k žádnému smysluplnému návrhu na řešení situace školy a pokud nabydeme dojmu, že vaším nejlepším řešením je potichu vyčkávat, že nás to přestane bavit a že věci zase tiše sklouznou do svých starých – špatných - kolejí – tak vás ubezpečujeme, že v takovém případě jsme připraveni školu minimálně dočasně uzavřít a znemožnit tak její další mrzačení beztak problematické výchovy mládeže.

 Za sdružení K 213

Ing. Jiří Fiala     Ing. Jiří Štefek

předseda        1. mluvčí sdružení

 

 

V Praze, dne 20. prosince 2010

_____________________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.