Půlky za dvacet tisíc ?

pulky

Každý mukl (basman, basista, zkrátka vězeň) ví, co to jsou tzv. "půlky". Tedy podmínečné propuštění po polovině odsezeného trestu. Dodejme ještě, že tresty se v našich věznicích podle tohoto kritéria dělí na "půlky" a tzv. "dvoutřetinové", kdy u vyšších trestů lze prominout až poslední třetinu trestu, namísto celé poloviny.

Na propuštění po tzv. "půlce"  žádný právní nárok není, věc záleží pouze na "úvaze soudce". V praxi to vypadá tak, že někdo vás pustí, někdo nikoliv. Přitom jde o věc tak zásadní, jako je třeba několik let v kriminále navíc - a to už je sakra rozdíl !!

Takže - prostředí pro korupci jako stvořené.

Jinak řečeno - soudce - pochopitelně za příslušný obnos - může "změnit právní názor" a jestliže předtím jste podmínky pro propuštění nesplňoval, tak po zaplacení příslušné částky je najednou splňujete jedna radost.

Díky "školení", které bezúplatně poskytlo ministerstvo spravedlnosti - ve spolupráci s psychopatem Koudelkou z kladenského soudu - našemu předsedovi v průběhu jara letošího roku, se tento mohl dozvědět i skutečnosti, které by se v civilu asi nikdy nedozvěděl. A to zejména při eskortách, kdy přicházel do styku s množstvím vězňů z různých věznic po celé republice.

I po propuštění zůstává pan Fiala v kontaktu s mnohými svými "spolubojovníky" ze světa temnoty a bezpráví, případně další se mu sami hlásí se svými zkušenostmi, neboť prestiž a povědomí o K 213 rostou - a to zejména ve věznicích - den ze dne.

Informace, které získal p. Fiala v průběhu eskort z věznice do věznice, mu tak byly potvrzeny i z dalších zdrojů - a všechny hovořily o jednom : O nymburském soudci Steinmetzovi, který od března začal pracovat na trestním úseku, což - zejména jiřická -  věznice  okamžitě zaznamenala - a u kterého je prý stanoven pevný tarif : Dáš 20 táců (obvykle prostřednictvím právníka) - a pan soudce změní názor na tvoje propuštění natolik, že současná "převýchova" už je dostatečná a že je tudíž možné uvažovat o podmíněném propuštění na svobodu a zařazení do normální společnosti.

Pokud by bylo naše sdružení vybaveno dostatečnými pravomocemi - zejména tedy k nahlížení do spisů, jichž by se to mohlo týkat - mohlo by tyto informace přešetřit samo. Jenže - není. Ke spisům, ani do věznic přístup nemá.

Zato je jistě osoba, která nese konkrétní zodpovědnost za soudce na svém soudě - a tou je bezesporu předsedkyně OS v Nymburce.

Představitelé našeho sdružení se proto dnešního dne vydali za ní, aby jim pomohla při přešetření podnětu ohledně tzv. půlek a jejich udělování soudcem Steinmetzem, o němž jde jedna zvěst, že "za dvacítku je půlka jistá".

 

 

Podnět na úplatného soudce

 

Na nymburském soudě byl sepsán následující Protokol, který bude neprodleně doručen také odboru generální inspekce MSP a odboru dozoru a dohledu se žádostí o dohled nad vyšetřením tohoto podnětu.

___________________________

Jen tak mimo soutěž : Během jediného měsíce může soudce rozhodovat klidně o dvaceti - třiceti tzv. "půlkách". Snadno si potom každý jistě spočte, na kolik by si soudce přišel, pokud by byly zpoplatněny výše uvedenou částkou.

___________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.