Dárek ke vstupu do života

Dostal jsem zvláštní mail. Vyzývá mě k testu inteligence.
 
Včera jsem dostal zvláštní mail, kdosi asi touží si se mnou změřit a vzájemně porovnat IQ a vyzývá mě k testům na toto téma na určeném internetovém odkazu. Mail přišel z adresy označené jako Tomáš, leč nebyl nijak podepsán.

Napadlo mě, že mohl být odeslán mým starším synem Tomášem, neboť toho IQ vždy velmi zajímalo a krom toho v něm vykazuje vysoké hodnoty (takže asi rád i soutěží).

Ať už mail odeslal, kdo chtěl, rozhodl jsem se napsat touto cestou dopis svému staršímu synovi Tomášovi, a to už proto, že dnes slaví 21. narozeniny.
__________________________

Milý Tomášku,

dostal jsem zvláštní mail, někdo by si se mnou rád poměřil IQ. Napadlo mě, že bys to mohl být Ty, a to z několika důvodů. Pokud jsi odesílatelem toho mailu, tak bych Ti rád odpověděl, že nejprve se každý slušný člověk musí umět představit, s anonymy se zásadně ani nediskutuje, ani nesoutěží.

Ale i pokud odesílatelem mailu nejsi, chtěl jsem Ti napsat a předat touto cestou i malý dárek.

Dnes je Ti 21 let, to ještě před 60 lety byl zákonný práh vstupu do života. Teprve komunisté posunuli tuto hranici na 18 let, a to proto, aby získali více hlasů ve volbách, když jim o ně ještě šlo, od mladých lidí. Mladí lidé jsou totiž nezkušení, snadno manipulovatelní, snadno naletí velkohubým heslům a falešným ideím o bezpracném blahobytu, případně pohodlném životě na úkor někoho jiného - třeba těch bohatých.

Zkušený člověk už se tak snadno ovlivnit nedá. Snaží se odhalit podstatu jevů, i to, co nebo kdo za nimi stojí. Přemýšliví lidé se pak obvykle stávají typickými nepřáteli všech diktatur, ať už jakkoliv založených či orientovaných.

Přemýšliví lidé také ví, že člověka nelze spravedlivě soudit, ba ani si o něm vytvořit objektivní názor jen podle jednoho ukazatele nebo jednoho testu, byť jakkoliv dokonalého.

Už samotná inteligence má několik variant, nebo - chceš-li - několik výrazů a projevů. Inteligence humanitní je jistě zcela jistě jiná nežli technická, člověk s dobrou prostorovou představivostí může mít třeba fatální paměť na cokoliv, anebo se za celá léta nenaučí ani základy cizího jazyka, ač v tom prostředí denně žije - přesto není hloupý. Má jen jednostranně orientovanou inteligenci, což většina těchto testů nedokáže podchytit.

K testům inteligence jsem definitivně ztratil důvěru po zpracování zmanipulovaných posudků právě v opatrovnickém řízení (kde šlo o péči o Tebe a Tvého bratra),  podle nichž Tvoje matka vycházela mírně inteligentnější než já, ačkoliv zatím všichni lidé, kteří viděli její a moje projevy, jsou přesvědčeni o pravém opaku, a to velmi výrazným rozdílem v můj prospěch. Stačí jen ilustrativně doplnit, že zatímco já jsem vystudoval vysokou školu  (zahraniční obchod) s červeným diplomem, Tvá matka skládala závěrečné zkoušky i na té nejjednoušší škole, jakou si lze představit - tedy pedagogické fakultě - nadvakrát.

Poté, co Tvoje matka předvedla letos v červnu na soudu v Kutné Hoře, se všichni, kteří to viděli nebo i jen slyšeli ze záznamu, ptali, jak tahle osoba mohla projít nejen vysokou, ale už střední školou a zda je vůbec schopna se postarat nejen o vás dva, ale hlavně sama o sebe.

Přesto, oficiální státní orgány tohoto státu deset let (!!!) zatávaly názor, že je zcela jistě vhodnějším vychovatelem nežli já.

Krom toho, k internetovým odkazům v tomto ohledu nemusím mít důvěru už vůbec - mohou obsahovat přednastavené programy zvýhodňující jen některé respondenty, ti, co je vytvořili, mohou být seznámeni se způsobem,  jak v testech vyjít vždy nejlépe, apod.

Věřím, že i Ty víš a sám jsi pocítil, že jen takové vítězství, které bylo dosaženo v rovném a spravedlivém klání, ve kterém měli všichni stejné výchozí podmínky, může člověka těšit.

Podvodem může člověk získat vždy jen krátkodobou a většinou velmi diskutabilní výhodu, dlouhodobě musí nutně prohrát.

Věřím, že tuhle zásadu  nejen znáš, ale také respektuješ v běžném denním životě, a to přesto, že Tě stát svěřil do prostředí, které vyznávalo a vyznává pravý opak a kde se podvod a lež staly zcela běžnými nástroji denního života.

A taky věřím, že při své inteligenci sotva přehlédneš, kolik lidí a jakých si váží Tvé matky  - a kolik lidí a jakých Tvého otce. A čím jsou jejich postoje podloženy.

A víš, proč to tak je ?

Naprosto výstižně to zaznělo na nedávném pohřbu Milana Paumera - to byl ten odbojář, co kdyby bylo po jeho, tak rodiče Tvé matky tady  nikdy nežili.

Výstižně to zformulovala dokonce sama předsedkyně parlamentu Miroslava Němcová, když řekla, že intelekt, není-li provázen také silným charakterem, je jako tělo bez duše, pláž bez písku, koupání bez vody.

A naopak : Silný charakter může intelekt do značné míry nahradit, zvlášť, jde-li o společenské upotřebení.

Jinými slovy : Můžeš být i nejinteligentnějším člověkem na světě, a pořád nejsi nic, jsi- li současně křivákem, kterému nelze věřit ani nos mezi očima.

Chci Ti ale dnes říci něco jiného. A sice - dospělost bývá spojována i se zkouškou dospělosti - a já Tě chci vyzvat, abys ji přijel složit. Do Košíku, pochopitelně.

Mimochodem, věřím, že Ti nezůstalo utajeno, že před těmi 21 roky mnoho nechybělo, a býval by ses narodil tady, v Košíku, a ne v Praze, když jsme s Tvou matkou ujížděli uprostřed noci liduprázdnými silnicemi ku Praze, do porodnice v Podolí, k paní doktorce, spřízněné s naší rodinou (nikoliv rodinou Tvé matky).

Tady v Košíku je i šťastná část Tvého dětství.

Teď je na Tobě, aby jsi sem přijel složit svou zkoušku dospělosti - zkoušku šikovnosti a zručnosti (prací se tady najde habaděj a spolusoutěžící si můžeš sám vybrat, včetně pochopitelně mě), ale také společenské dovednosti - tedy umět se představit a prezentovat Tobě neznámým lidem, kteří by Tě měli posoudit. A vyjít z takové zkoušky když už ne vítězně, tedy alespoň se ctí.

Krom toho, ať už dopadneš jakkoliv, dokonce i když se rozhodneš vůbec nesoutěžít, máš tu ke své dospělosti připraven jeden - možná nevšední - přesto věřím, že hezký dárek, který Tě jistě potěší. Nechal jsem Ti ho speciálně vyrobit u lidí, s nimiž se já běžně stýkám a se kterými mám dlouholeté kontakty.

Je to takový zvláštní zápisník. Až dopíšeš, můžeš na něm i spát.

Je tu pro Tebe připraven a můžeš si ho kdykoliv vyzvednout. Osobně. To je jeho jediná podmínka.

Vše nejlepší k Tvým 21. narozeninám Ti přeje

Tvůj Táta
_______________________________________________
http://k213.files.wordpress.com/2010/10/k_v_k1.jpg


Kniha, vázaná vydělanou telecí kůži. Je stejně černá, jako bílá a jen na Tobě záleží, kterou barvou svůj život napříště vyplníš.
http://k213.files.wordpress.com/2010/10/k_v_k2.jpg

Kniha je - jako Tvůj život - prázdná a nepopsaná. Je jenom na Tobě, jak a čím ji popíšeš a zda za pár let nebudeš muset některé listy raději vytrhnout, anebo je naopak budeš s hrdostí ukazovat všem známým.

____________________________________
____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
____________________________________

Tomáš asi zešílel. Já myslím, že je to nějaká firma spolupracující se seznamem.cz.
IQ test spočívá v tom, zda budu tak najivní a kliknu na to:-D:-D:-D:-D:-D
____________________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.