Kutná Hora dnes skýtala nevšední podívanou

Prvním dnem proběhlo hlavní líčení ve věci obžalovaného zločince Fialy, který napsal sprostý dopis policajtovi a pohrdal soudcem Nápravníkem.
kutna_hora
Jednání proběhlo poté, co krajský soud nařídil věc projednat, ač věc projednávající soudce Mgr. Petr Franc byl původně jiného názoru a chtěl věc bez projednávání vrátit do přípravného řízení.

I dnešní hlavní líčení proběhlo za předsednictví Mgr. Petra France, předsedy OS v Kutné Hoře a také za účasti početné veřejnosti.

Jednací síň byla na poslední chvíli změněna, což soudce Franc vysvětlil výhradně poruchou nahrávacího zařízení a dodal, že pokud by někdo neměl kde sedět, že židle bez problémů zajistí, aby se veškerá veřejnost, která si přeje jednání soudu sledovat, mohla pohodlně vejít.

I celý další průběh jednání vedl s rozšafností soudce, který je nad věcí a kterého jen tak něco nerozhází. Slušně se choval i k obžalovanému, kterému dával bohatě prostor k jeho obhajobě a vyjádřením - a ten jej také bohatě využíval.

Podívaná to byla velmi kultivovaná a velmi zajímavá.

Při dnešním jednání byli slyšeni oba tzv. "poškození", tedy soudce Nápravník z Nymburka a policajt Jan Markytán z Prahy 4. Jejich výpovědi nebyly nezajímavé a potvrzovaly, jaká ubohost stojí proti právně vyspělému obžalovanému.

Soudce Nápravník, který podle obžaloby nemohl prý vůbec jednat, neboť mu v tom obžalovaný zabránil tím, že otevřel okno, potvrdil, že jednal dál ( a sám tak podstatnou část obžaloby vyvrátil), situaci, ve které měl být poškozeným, si prý už prakticky nepamatuje - na rozdíl od zločince Fialy, který soudu přesně popsal jak a co tehdy bylo a vzápětí mu dal přesně za pravdu i čtený protokol z předmětného jednání (na příště byly nařízeny důkazy promítnutím záznamů z předmětného jednání a výslechem dalších svědků), Nápravník, který se v Nymburce prohlašoval za specialistu na opatrovnické případy, sám potvrdil, že v tomto oboru žádnou kvalifikaci nemá a jeho "specialita" spočívá v tom, že rok vyřizoval opatrovnickou agendu - jak, to se raději ani neptejme.

Poškozený Markytán na řadu dotazů neodpověděl vůbec a začal odpovídat teprve poté, co ho obžalovaný poučil, že o tom, na co bude nebo nebude odpovídat, rozhoduje soudce, nikoliv sám svědek. Podle tvrzení Markytána měl prý tento obavy o život poté, co si přečetl sprostý dopis, který mu obžalovaný napsal v reakci na sdělení křivého a nepodloženého obvinění, přičemž Markytán potvrdil, že jednal na pokyn státního zástupce - kterého, to už si nepamatoval - a na otázku,zda mu nepřipadá zvláštní, že jiný (nebo možná i stejný) státní zástupce totéž obvinění zase zrušil (čímž jen doslova zkopíroval předchozí rozhodnutí sdružení K 213) , odpověděl, že o tom neuvažoval. Obžalovaný následně z této výpovědi dovodil, že označení "prasečí mozeček" nelze v tomto případě považovat za urážku, nýbrž za pravdivý popis skutečnosti.

Tzv. poškozený Markytán dále mimoděk přiznal, že se stal obětí pomluvy, kterou o obžalovaném šířily blíže neurčené osoby z řad policie, což mělo také vliv na jeho vnímání sprostého dopisu, který mu obžalovaný zaslal (spolu s rozhodnutím o zrušení jeho usnesení o sdělení obvinění). 

Obžalovaný následně na základě této výpovědi podal do soudního protokolu trestní oznámení pro pomluvu na neznámého pachatele z řad členů policie na Praze 4.

Zajímavá a ilustrativní byla i výpověď státního zástupce z Prahy 4 Jeziourka, který vypověděl, že obžalobu převzal, aniž se zajímal o podstatu věci, tedy např. o to, zda obžalovaní bránili ve vstupu osob do budovy OSZ v Nymburce oprávněně či neoprávněně. Vypověděl dále, že to, co zažil v Nymburce, nezažil dosud za 23 let svého působení nikdy.

"Jen si zvykej" poznamenal někdo z veřejnosti v reakci na jeho výpověď.

Soudce Franc po vyslechnutí poškozených a svědka Jeziourka přečetl listinné důkazy - na přečtení sprostého dopisu zaslaného Markytánovi trvala státní zástupkyně, a tak byl přečten, přičemž veřejnost nemohla na uzdě udržet salvy smíchu a práci s tím v tomto ohledu měl i samotný soudce Franc, jinak velmi korektní a nad věcí.

Po skončení jednání se přítomná veřejnost shodla, že tento dopis bude zlatou korunou příštích Silvestrů všeho druhu.

Jednání bylo následně odročeno na pondělí, 18. října od 8.30 hodin a bude pokračovat výslechem dalších svědků, přítomných na soudě v Nymburce 21.5. 2009 a také promítnutím videozáznamu, který slíbil zajistit sám obžalovaný, zločinec Fiala.

Veřejnost se ze soudu rozcházela svorně, s pocitem nevšedního kulturního zážitku, který se opravdu nevidí kažý den.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.