Vaše justice a advokacie se stávají vykřičenými po celé Evropě

A úroveň mainstreamových médií na tom není o mnoho lépe.

Dopis - žádost o uveřejnění odpovědi španělského otce na předchozí článek Hradeckého deníku, publikovaného v den původně nařízeného jednání soudu, 14.8. - zjevně s cílem ovlivnit a nepravdivě informovat veřejnost, která záležitost v Hradci sledovala.

Dosud  - v Deníku - neuvěřejněna - resp., jako vždy, server K 213 je prvním médiem, které ji přináší - a to v plném znění).

 

____________________

Vzva_odpov_1_M

____________________

Vzva_odpov_2_M

____________________

Vzva_odpov_3_M

 

____________________

http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/pred-dcerou-mi-vyhrozoval-smrti-tvrdi-matka-20140814.html

Před dcerou mi vyhrožoval smrtí, tvrdí matka

Španěl bojující o dceru před královéhradeckým okresním soudem.

Autor: Deník/ Ondřej Littera

14.8.2014 15:34

Hradec Králové - Soud, který se měl zítra zabývat případem Španěla Antoniho Miguela, jež se s exmanželkou pře o péči o jejich společnou osmiletou dceru, je odložen. Soudkyně se nechala vyloučit.

„Je to tak, odstoupila od případu kvůli podjatosti. Nyní se případu ujme jiný soudce, případ se odročil," potvrdila Jana Kliková, mluvčí hradeckého okresního soudu.
Antoni Miguel protestoval před hradeckých okresním soudem s fotografiemi své osmileté dcery s tím, že usiluje o střídavou péči, ve které mu bývalá manželka brání. Zpochybňoval i nestrannost soudu. Matka tehdy nechtěla k věci mluvit, nyní napsala pro Deník své vyjádření, které uvádíme v plném rozsahu.

Prohlášení matky

Monika Catalá píše:

Poté co sdělovací prostředky (ČT1, ČT24, iDnes) zveřejnily jednostranné, zkreslené a také nepravdivé informace o našem soukromém dramatu a vystavily tak moji nezletilou dceru veřejné konfrontaci, jsem se rozhodla v tomto tiskovém prohlášení uvést doložitelná fakta. Oceňuji Hradecký deník, který mi po zveřejnění rozporuplného textu dal v rámci satisfakce příležitost se vyjádřit.

Soudní jednání, které mělo dnes 14.8. 2014 proběhnout a mělo podle „zoufalého" otce přinést průlom v jeho politováníhodné situaci, bylo z vážných důvodů odročeno. Pro moji dceru to znamená jen prodlužování neúnosné situace a oddalování jejího řešení. Těžko tedy uvěřit otci, který deklamuje svá práva a touhu vídat se s dcerou, a který zároveň není schopen posoudit důsledky svého jednání, které mimo jiné také vedlo k odročení.

Musím tedy já sama, jakožto zodpovědný rodič radikálně vystoupit v zájmu ochrany svého dítěte. V žádném případě se nejedná o rozdmýchávání jakékoli mediální bitvy.

Již více než rok se otec nezletilé projevuje na území České republiky, podle mého názoru, zcela nepřijatelným způsobem a hlavně v rozporu s naším právním řádem.

 

Uvádím tedy následující fakta:

Ještě před svým návrhem na předběžné opatření se otec nezletilé dopouštěl vůči dceři i mně protiprávního jednání, o čemž svědčí počet jeho předvolání na Policii ČR a výjezdů policie do místa našeho bydliště nebo ke škole, kterou dcera navštěvuje. Před dcerou mě nejprve očerňoval, pak i fyzicky napadl a vyhrožoval smrtí.

Hlídkoval před domem

Dceru se snažil odvézt ze šatny ZUŠ proti její vůli, natáčel ji a její spolužáky na školním hřišti, nepřetržitě hlídkoval před naším domem, dokonce vnikal dovnitř, a osm hodin nepřetržitě zvonil, což nakonec řešila pouze přestupková komise Magistrátu města Hradec Králové jako porušování občanské sounáležitosti.

Nikdy jsem dceři nebránila se s otcem vídat, ale on bohužel svým chováním a jednáním ztratil její důvěru.

Dotyčný se domáhá svých práv, ale sám neplní svoji ze zákona danou vyživovací povinnost, za což je proti němu vedeno soudní řízení. Již celý rok nehradí dceři vůbec žádné výživné. V minulých letech si sám upravoval jeho výši a dnes operuje s pojmem předplacené výživné, které je ze zákona možné pouze po předchozí dohodě u soudu. Kromě toho otec nezletilé nepracuje na území žádného státu a veškeré své aktivity zaměřuje pouze na vymáhání svých práv demonstrativním způsobem, bez ohledu na plnění svých povinností rodiče.

V poslední době se projevuje, a to i před svědky, zcela neadekvátním způsobem, kdy zcela neschopen kontrolovat své emoce zvyšuje svoji agresivitu nejen vůči mně, dceři, ale i zástupcům institucí zúčastněných v soudním řízení.

Argumentace dotyčného o podujatosti Okresního soudu jsou nesmyslné. Před lety jsem vedla kurz výuky anglického jazyka, kterého se účastnily některé soudkyně. Ovšem již při rozvodovém řízení jsem právě toto uvedla, aby rozsudek v naší věci byl nenapadnutelný.

 

Narušil dceři soukromí

Zveřejněním svého příběhu porušil otec za pomocí médií dceřino právo na ochranu jejího soukromí a osobnosti (daném mimo jiné i Úmluvou o právech dítěte, závaznou pro ČR od roku 1993) a svým nátlakovým jednáním narušuje i její psychické zdraví přesto, že dcera již více než rok navštěvuje psychoterapii, s čímž je obeznámen a odmítá v tomto jakoukoli spolupráci.

Nezbývá mi než věřit, že ve spolupráci s institucemi zúčastněnými v soudním řízení (OSPOD, Dětské krizové centrum) se mi podaří dceru co nejvíce uchránit od případných dalších dramatických situací, jelikož nad všemi právy je myslím to její, a to právo na psychické a fyzické zdraví.

Jitka Hodasová, Michaela Zumrová

____________________

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.