Hnízdo exekutorské mafie : Přerov

Komenský by zaplakal, kdyby uviděl, co skupinka amorálních grázlů pod státní ochranou udělala s jeho městem, z něhož se stalo sídlo nejvykřičenějšího exekutorského úřadu u nás.

 A není to pochopitelně jenom tento úřad. Na něj jsou navázány desítky pochybných živností v tomto jinak dosti nezajímavém, ba nudném městě. Tím mám na mysli především architekturu, nikoliv Komenského minulost. A nikoliv mafiánskou současnost, protože ta je - mírně řečeno - děsivá. Daleko za hranicí toho, co si většina z nás ještě před nedávnem vůbec dokázala představit.

 

1) ZASTAVENÍ PRVNÍ – aneb GAUNER č. 1 :

VINGRÁLEK – a jeho „Oceňovací kancelář“, úzce navázaná na EXE Úřad Přerov

 

 Vingrálek je jenom takový obyčejný grázlík. Původem lempl, povoláním soudní znalec.  Tím obyčejným grázlíkem by byl i nadále, kdyby ho jiní grázlíci nenechali vyrůst a nepodporovali ho v tom. Protože Vrána - a po něm Jícha - nakradli tisíce nemovitostí, potřebovali k nim posudky, aby alespoň formálně bylo povinnosti učiněno zadost. A ty potřebovali od někoho "vystavit". Samozřejmě, ne každý na to měl žaludek. Vingrálek, jinde neupotřebitelný, ovšem ano - a rád.

Stejně jako Exekutorský úřad, mají jedno společné : Naprostou předimenzovanost. Tahle obří reklama je viditelná ze široka, daleka - na hlavní přerovské třídě. Když tento "Ústav" najdete a vstoupíte, opět na první pohled vidíte, že tudy protekly ne miliony, ale desítky, možná stovky milionů snadno "vydělaných" korun. Resp. spíše nakradených korun - které rychle a snadno získáte, a proto pro vás ani nemají valnou cenu. A tak je zase snadno a rychle utratíte.

Zcela jistě vás na první pohled zarazí, že v takto rozsáhlém komplexu dohromady nikdo není. My jsme tam - a to, prosím, ve středu, tedy v úřední den - nalezli pouze dvě sekretářky, které jen vcelku stereotypně odpovídaly, že tam nikdo není a nikoho nemohou  DNES  sehnat. Jakoby snad někdy jindy ano.

Konečně, viděli jsme i jejich kancelář v Praze, na Václaváku. Snadno jsme zjistili, že jenom za nájem tam nutně musí platit minimálně 60 tisíc měsíčně - a přitom v kancelářích nikdo nebyl a podle společné sekretářky několika firem - ani obvykle nebývá.

Může si někdo dovolit platit kanceláře za 60 tisíc měsíčně, když v nich není a nic tam fakticky nepodniká ?? Není to sakra luxus i pro ty nejbohatší ??

Jenže - co my víme o tom, kdo jsou ti nejbohatší, že ??

Jisté je, že to musí být stovky milionů snadno vydělaných korun, které těmto lidem, v řádné společnosti fakticky neupotřebitelných, protečou mezi prsty. Nebýt Rumtáka, ani bychom tu představu neměli - jen tušení.

Rumták, běžný úředník exekutorského úřadu v Přerově, se nedávno pochlubil do médií, že si tady vydělal za 10 let už 100 milionů korun. "Vydělal?" Copak je to asi za "práci", kde se takhle "vydělává" ?

Představu nám nastiňuje opět gauner č. 1 - Vingrálek : "Oceňuje" nemovitosti tak, že se na ně podívá zvenčí - a má posudek hotov.

 

 Jeho zaměstnanec sice tvrdil, že to "není možné", oceňovat nemovitosti z ulice,  ale přičítáme to jeho nezkušenosti a mládí, že ještě nebyl dostatečně "zaškolen" do všech tajů "firmy", ve které pracuje... Jistě brzy zjistí, že to možné nejen je, ale že se tak i běžně děje...

https://youtu.be/RI7eW43x15o

Ostatně, na telefon už byl pan Ing. Vingrálek sdílnější (mimochodem, jsme rádi, že jsme tento hovor zaznamenali - sami uvidíte, co za typ člověka to asi je, když se takto baví...)

https://youtu.be/E18qorTASjE

 

Jako dovětek bychom mohli ještě dodat, že za Vingrálka a jeho činnost nese plnou odpovědnost Krajský soud v Ostravě, kde je jako "znalec" evidován. Tento soud jsme na jeho chování a podobu jeho "posudků" upozorňovali již před rokem - naprosto zbytečně a marně. Nehnuli prstem - a odkázali nás na MSp., kde - rovněž nehnuli prstem.

Inu, z těch nakradených stovek milionů je občas zapotřebí "pustit chlup", aby měli dotyční dostatečně velkorysé "krytí" - a zjevně ho mají. V současné amorální a zcela úplatné justici bych řekl, že - i bez problémů...

_______________

 Pro připomenutí : Mikuláš - co nenosí dárečky...

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfnzpZXVMlY&feature=youtu.be

 

http://k213.cz/JOOMLA/2151-mikulas-co-bere

 

2) ZASTAVENÍ DRUHÉ– aneb VĚC SAMA  :

 

"Soukromý podnikatel" : JÍCHA – a jeho Exekutorský úřad, letité centrum organizovaného zločinu na Moravě, krytého státem

 

 V Exekutorském úřadě jsme jenom probrali "věci společného zájmu", na kameru mluvit zásadně nechtěli, k záležitostem Úřadu se rovněž vyjadřovat nikterak nechtěli.

Jícha vychází z toho, že jeho nezákonnosti kryje v současnosti rozsudek Krajského soudu v Praze - jeho jmenovkyně Jíchové, se kterou údajně nemá nic společného (prý v Praze žádné příbuzné nemá).

Na závěr jednání byl alespoň ochoten sepsat "Úřední záznam" - o tom, jak si ho představuje, názorně svědčí nejen tento záznam sám, ale především následně mnou sepsaný skutečný záznam z jednání a z toho, co se tam skutečně odehrálo. Pan Jícha si ostatně zápis sepsal potajmu sám, mně předal až jeho hotovou a podepsanou verzi - prý je to jeho jednostranný úkon, a ne žádný dialog. Alespoň můžeme nestranně posoudit jeho schopnost zachytit podstatné body jednání stejně jako stylistické a vyjadřovací schopnosti. A to - nepochybuji - že jsou z celého jeho Úřadu bezkonkurenčně nejlepší...

 Jíchův zápis :

 

 A jak to bylo ve skutečnosti - a jak má Úřední záznam také vypadat :

 

 

 

                                                           Ú Ř E D N Í   Z Á Z N A M

 

               pořízený z jednání na Exekutorském úřadě Přerov s JUDr. Lukášem Jíchou, dne 24.5. 2017

 

(Vzhledem ke skutečnosti, že na místě exekutorem pořízený záznam nebyl nijak konzultován s druhou stranou jednání, ta neměla možnost se k němu vyjádřit, natož jej doplnit nebo opravit a s jeho obsahem se mohla seznámit až po ukončení jednání, kdy tento shledává za naprosto nedostatečný a neobsahující nejpodstatnější body jednání, je sepsán následně tento řádný záznam a na body uvedené v předchozím je reagováno proloženě).  

 

·        JUDr. Lukáš Jícha upozorněn na skutečnost, že při návštěvě Oceňovací a znalecké kanceláře v Přerově, která vystavovala předmětný posudek na nemovitost v Košíku č. 91, bylo jedním z jejích pracovníků konstatováno, že není možné pořídit znalecký posudek oceněním z ulice bez faktické prohlídky domu. Přesto předmětný posudek byl právě takto vystaven.

 

K tvrzení exekutora, že na místě sám nebyl a není tudíž možné věc ověřit, lze uvést, že se jedná o zjevnou a účelovou lež exekutora, neboť na místě byl pořízen dokumentační videozáznam a ten je neustále veřejně přístupný komukoliv na následující adrese

 

https://www.youtube.com/watch?v=AfnzpZXVMlY&feature=youtu.be

 

včetně popisu rozhodných skutečností – viz

 

http://k213.cz/JOOMLA/2151-mikulas-co-bere

 

K tvrzení exekutora, že tyto námitky mohly být uplatněny v odvolacím řízení, povinný namítá, že také byly, a to v odvolání, ovšem soud tyto námitky nijak nevyvrátil a ani se jimi nezabýval, když zjevně bezmyšlenkovitě potvrdil stávající usnesení exekutora. O průběhu odvolacího řízení nebyl povinný nijak informován a nemohl se k němu osobně nijak vyjadřovat, k jednání soudu nebyl vůbec předvolán, rozhodnutí mu bylo doručeno až dodatečně. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí je zjevně v rozporu se zákonem, podal na členy odvolacího senátu trestní oznámení pro zneužití pravomoci veřejného činitele, které je v současnosti v šetření.

 

K tvrzení exekutora, že on je tímto odvolacím rozsudkem vázán, povinný doplňuje, že každý je vázán především platným zákonem, a pokud je jakýkoliv rozsudek ve zjevném rozporu se zákonem (a tady je na první pohled, neboť pomíjí platné nájemní smlouvy a vůbec se jimi nezabývá), není jím vázán nikdo, neboť výkon práva nikdy nesmí být v rozporu s dobrými mravy, natož se zákonem samotným.

 

Exekutor dále zcela pomíjí vlastní zodpovědnost, kdy odvolací soud jen potvrzoval, co předtím vydal exekutor sám – a tedy je to především on sám, kdo nezohlednil k nemovitosti váznoucí nájemní smlouvy.

 

Tuto skutečnost nedokázal exekutor nijak vysvětlit, pouze konstatováním, že v první fázi je to on, kdo posoudí, zda je nemovitost zatížena závazky či nikoliv. Na otázku, zda si je vědom, že o platnosti smluv může rozhodnout jedině civilní soud, nedokázal exekutor nijak odpovědět.

 

·        Exekutor byl dále dotázán, zda v jeho úřadě pracuje jistý Rumták. Exekutor odpověděl kladně. Na dotaz, zda by mohla být předložena jeho pracovní smlouva a zda by se  mohl vyjádřit ke skutečnosti, kolik Rumták v úřadě vydělává, případně zda by o tom mohl na kameru poskytnout rozhovor, exekutor odpověděl, že smlouvu neposkytne, rozhovor také ne a do jeho výdělků že nikomu nic není. Exekutor dotázán, zda mu není trapné tvrdit, že nemá na provoz úřadu, když Rumták se veřejně chlubí, že v úřadě vydělal již desítky milionů korun. Exekutor bez odpovědi. Bod z jím pořízeného záznamu zcela vypuštěn.

 

 

 

·        Exekutor dotázán, proč dosud nebyla poskytnuta vyžádaná informace (ze dne 29.3.) ohledně vzdělání exekutorského kandidáta Mgr. Radovana Bajgara, který neví, co to je číslo jednací a dotazuje se na to povinných. Exekutor odpověděl, že do soukromých údajů o jeho pracovnících nikomu nic není. Exekutor poučen, že vzdělání úředníka rozhodně není soukromým údajem. Exekutor následně odpovídá, že Mgr. Radovan Bajgar má standardní právní vzdělání. Na dotaz, zda se na právnických fakultách vyučuje, co to je číslo jednací, nedokáže odpovědět.

 

Exekutor poučen, že úřad se od loupeživé bandy liší mj. tím, že na podněty občanů, podané podle platný zákonů, v zákonných termínech odpovídá.

 

Bod z jím pořízeného záznamu zcela vypuštěn.

 

 

 

·        Exekutorovi dále sděleno, kde má peníze na pohledávky, jež vymáhá. Neboť jenom zabavená sbírka známek měla hodnotu 300 tisíc korun, pokud ji jeho pracovníci rozkradli a prodali za 25 tisíc, je to jeho odpovědnost a jednání ke škodě věřitele.

 

Zbývá k dobru povinného 275 tisíc korun, jež na úhradu VŠECH STÁVAJÍCÍCH POHLEDÁVEK,  vymáhaných exekutorem Jíchou, bohatě postačují.

 

Exekutor dotázán, kde viděl přebírat poštovní ceniny na pytle nebo alba. Exekutor sděluje, že u zabavení sbírky nebyl, neboť ji provedl předchozí exekutor Pospíchal. Exekutor dále hledá doklad o převzetí movitých věcí – až ho – po dlouhé době – nachází. Exekutorovi sděleno, že pokud jeho pracovníci převzali sbírku tak, jak jim byla Pospíchalem předána (tedy bez soupisu známek a bez jejich dokumentace), je to výhradně jejich zodpovědnost, za kterou také plně hmotně odpovídají, včetně rozsahu způsobené škody. Této odpovědnosti by se mohli zbavit jedině tehdy, pokud by sbírku odmítli převzít - s tím, že není nijak dokumentována a tudíž zabezpečena proti rozkradení. Exekutor navrhuje žalovat předchozího exekutora, Vránu, se kterým prý nemá nic společného, neboť ten má jiné IČO. A exekutor Vrána byl jistě pojištěn proti škodám při výkonu funkce.  Na dotaz, zda cítí exekutor zodpovědnost za úřad, který převzal, tento odpovídá, že je soukromým podnikatelem (z čehož plyne, že necítí odpovědnost za nic, co dělal tento úřad před jeho příchodem). Na dotaz, proč je jeho úřad označen státním znakem, který má i v záhlaví každého svého dopisu, exekutor odpovídá, že si sám hradí poštovné.

 

Exekutor dále konstatuje, že povinný má na škodu způsobenou rozkradením sbírky známek zapomenout, neboť ji už nikdo nedořeší.

 

Konstatováno, že toto vyjádření není stanoviskem státního úředníka, ale vůdce loupeživé bandy.

 

Bod z exekutorem pořízeného záznamu z podstatné části vypuštěn.

 

Nad rámec zápisu z jednání exekutor dodatečně poučen, že pokud se sám vzdává postavení státního úředníka a úřadu, nemůže se na něj vztahovat žádný z právních předpisů upravující činnost exekutorů, především pak ustanovení o ochraně veřejného činitele, kterým – dle vlastního prohlášení – není, neboť je soukromým podnikatelem.

 

O právní i faktické  hodnotě exekutorem pořízeného „Úředního záznamu“ výmluvně vypovídají jak stylistiky nesmyslné a nedokončené věty, tak i skutečnost, kdo ho vlastně podepsal, neboť Radovan Bajgar u jednání vůbec nebyl.

 

Ač tento exekutorem pořízený záznam ze 24.5. má omezenou faktickou vypovídací hodnotu, přesto je činěn nedílnou součástí tohoto Úředního záznamu.

 

 

 

Záznam pořídil a fonozáznamem z jednání dokumentuje :                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                            Ing. Jiří Fiala

 

V Přerově, dne 24. května 2017

___________________________

 

 Před Exekutorským úřadem v Přerově :

https://youtu.be/2AO3z2VzHK0

 

Jednání s Jíchou :

https://youtu.be/xNPMcR5ObnI

 

3) ZASTAVENÍ TŘETÍ, díky němuž je tohle všechno možné :

OSZ v Přerově  :

TAKHLE  tam vypadá vstup. Hned vidíte, že jste přišli do nápaditého prostředí.

 

(Mimochodem, neměli vrchní žalobci z Olomouce „spoustu starostí“ o žaloby na poslance v Praze, na bývalého premiéra, a kde co ještě ? A neměli by si především zamést před vlastním prahem, ve svém vlastním obvodě ?)

 Samozřejmě by nebylo žádným problémem tyhle grázlíky pochytat a pozavírat, jenže - to by musel někdo chtít, že ? A zejména pak OSZ, které to má v popisu práce.

 

 

 

 

 

 Stručný komentář, natočený před budovou soudu (ta je přímo naproti magistrátu) na ZÁVĚR :

https://youtu.be/ZapefFiwtPA

____________________

____________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.