E S L P – pimprlové divadélko pro naivní Evropu

 

     Ucpaný přetlakový ventil hrozí brzkým výbuchem.

 

     Kdo má úroveň právního vědomí státních orgánů v ČR a jejich respekt k lidské svobodě i nejzákladnějším lidským právům, ten nutně musel prožít šok, když si v novinách přečetl následující zprávu „ Štrasburský soud Česko chválí“.

 

     Chválí ho prý proto, že poklesl počet stížností z ČR. Neříká už, proč poklesl. Ne proto, že by jich snad z ČR chodilo méně – díky zlepšujícímu se stavu justice a respektu k právům občana a jednotlivce – ale proto, že je česká kancelář soudu, ovládaná a jmenovaná českým MSp, už několik masově a zcela brutálně topí a háže do koše, takže většina stěžovatelů naprosto jasně pochopila, že se práva nedomůže, je jejich stížnosti obratem končí v koši, že s tím nic nenadělají a že jen vyhodí další zbytečné peníze za právníky a za překlady – a nikam to nepovede.

 

     Stanovisko ESLP, chválící ČR, bych přirovnal k situaci, kdy je na podmínku propuštěn nebezpečný recidivista – s tím, že musí odškodnit své oběti. Recidivista vyjde z vězení – a všechny, co má odškodnit, povraždí a pomorduje. Načež vedení věznice dojde  k závěru, že se zločinec neobyčejně osvědčil, protože stížnosti ustaly a odškodnění už nikdo nepožaduje.

 

     Stanovisko ESLP je drzým a sprostým výsměchem všem obětem justiční zvůle u nás, je to současně názorně předvedená tupost a arogance současné EU a jejich – zcela zparchantěných – orgánů, jež se svým původním posláním nemají dávno nic společného. Je to demonstrativní příklad toho, proč se s EU rozloučila Británie a proč už dávno před tím nechtěla nic slyšet o ESLP a evropské justici, kterou považovala za směšnou poskakující opičku mocenských struktur, nemající s prosazením spravedlnosti nic společného.

 

     Za situace, kdy si s dřívějšími rozsudky česká justice otevřeně otírá zadek a kdy ESLP není schopen zajistit ani jejich nejzákladnější naplnění a dodržování, kdy ti, co měli tu drzost a to štěstí porazit zvrácenou českou justici na mezinárodním poli, jsou po celá desetiletí touž justicí bezdůvodně pronásledováni a vězněni pod evidentně zcela smyšlenými a směšnými záminkami – a ESLP jejich katy ještě drze chválí, na místo aby na ně vydal mezinárodní zatykač, je jediným rozumným rozhodnutím ESLP jednoduše zrušit a zavřít – a Evropanům otevřeně sdělit, že se žádného práva v Evropě nedomohou. Vyjma práva pěstního.

 

     Aby celá Evropa věděla, na čem je – a mohla se podle toho zařídit.

 

                                                                                              Věznice Ostrov n. Ohří, 29. Června 2017

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.