Odpověď paní Ringouové

Od EK bychom čekali něco jiného - dost možná pravý opak... 

 

Vážená paní

 Niovi Ringou

Evropská komiseodd. C1 – Politika v oblasti justice a právní stát

 

                                                                                                                                     JUST C1/KS/Int/2210263s

 

Vážená paní,

 

                Děkuji Vám za Vaši odpověď ze dne 19. dubna t.r.

Její podstatou, pokud jsem ji pochopil, je skutečnost, že podle názoru EK jsou nepřípustné zásahy politiků do justice, přičemž k právu členských zemí organizovat si justici podle vlastních představ EK připomínek nemá. 

               Ano, možná budete překvapena, ale ani já nemám tu představu, že by moc výkonná (byť svobodně zvolená ve volbách) mohla podle aktuálních nálad kdykoliv měnit personální stav justice – ovšem s jednou – a velmi důležitou – podmínkou : Totiž že ta justice již je justicí demokratického státu se vším všudy. A především pak se soudci, kteří mají demokracii v krvi – což v praxi znamená nejen vysokou profesní erudici, ale především úctu k lidem a pocit vědomí odpovědnosti za službu spravedlnosti, vlasti a demokracii. Takovou justici ovšem – pokud je mi známo – a známo mi je především z českých (potažmo slovenských a nyní i polských) poměrů a podmínek – v současnosti nemá ani ČR, ani Polsko – a obávám se, že ani ŽÁDNÁ  z postkomunistických zemí, snad s výjimkou NDR, kde justici asi převzali především soudci ze spolkové části Německa (a ti ostatní byli okolnostmi nuceni se jim přizpůsobit – měli vzor, i dostatečnou osobní motivaci). 

Jedině taková moc soudní má právo na nezávislost a nezasahování volené moci výkonné do svých vnitřních záležitostí. Taková moc soudní je ovšem – například pro občany ČR – vzdáleným a nereálným snem minimálně na další generaci, a to počítáno od okamžiku, kdy se s jejím budováním skutečně začne – což ještě zdaleka nenastalo ani v ČR, ani na Slovensku – a v Polsku jsou v roce jedna, nebo dva, ale – alespoň začali. 

ČR ovšem převzala – a dosud udržuje – justici po totalitním komunistickém režimu – a ta v podstatě beze změny přetrvává dodnes. A podle toho také vypadá. Stala se bezesporu nejzaostalejším sektorem společnosti i společenského vývoje, vlastně je udržována v jakési izolaci od společnosti -  a společnost od ní – aby toho o ní co nejméně věděla, protože jakékoliv poznání je v tomto směru silně nežádoucí – a hlavně : Nemálo frustrující. 

Já sám, než jsem byl vtažen do války s postkomunistickou justicí, jsem pracoval v zahraničním obchodě, v pobočkách zahraničních firem – a opravdu jsem netušil, že je u nás něco takového, co jsem potom v justici poznal, možné a že je to ještě při životě. Jako bych se byl propadl do doby nejhlubší totality, nejméně o 50 let zpátky. 

Nutno doplnit, že – podíváme-li se na historické tradice země – je současný stav justice (v ČR) absolutní anomálií i v tomto ohledu a nemá historické paralely – naopak. Pokud bychom se podívali na období před poslední válkou, právní stát i jeho funkčnost byly zde samozřejmostí, oceňovanou širokým okolím. 

Jestliže se v dnešní společnosti konají – jakés takés – volby a v nich si lze vybrat z více či méně dobrých kandidátů – nic takového nikdy neproběhlo v justici – a justice je tak nefalšovanou totalitní konzervou v jinak již napůl demokratické společnosti. Napůl proto, že vnější znaky demokracie, např. svobodné volby, k prohlášení za demokratickou samy o sobě rozhodně nestačí – těmi jsou až postoje, chování a přesvědčení lidí, řadových občanů – ale především státních orgánů – a ty jsou naopak – čím dál více – opět totalitní. Svým chováním – a především svou vzrůstající arogancí, s absencí vnější kontroly, natož pak vlastní sebereflexí. 

Jestliže současná společnost zdědila totalitní justici, která žádnou změnou neprošla – a vy, jakožto Evropská komise – jakékoliv změně bráníte, resp. říkáte, že svobodně zvolení politici nesmí zasahovat do vnitřních záležitostí moci soudní – pak byste také měli dodat, jakým způsobem by se – podle vás – dala nebo měla přeměnit tato totalitní – a hlavně nikým nevolená a nikomu nezodpovědná – složka moci, justice. 

Protože pokud to nedodáváte, pak bráníte demokratickým reformám moci soudní svobodně zvolenou mocí výkonnou (což je dnes v Polsku obzvláště markantní) – a jestliže připustíme (což já si nemyslím), že v listopadu 1989 (a měsících následujících) proběhla v ČR demokratická revoluce, pak EK (Evropská komise, potažmo EU jako celek) je dnes – z tohoto pohledu – silou vysloveně kontrarevoluční, snažící se zabránit změnám v justici směrem od její totalitní podoby k té demokratické stůj co stůj. 

Nevím, jestli to děláte úmyslně, vědomě a cíleně – nebo jen nevidíte naprosto zásadní rozdíl mezi mocí soudní – řekněme – v tradičně nebo dlouhodobě demokratických zemích – a v zemích postkomunistických, kde ještě v nedávné minulosti sloužila justice ne k prosazování spravedlnosti, ale k zastrašování a potlačování nespokojené části společnosti, přičemž na jejím personálním obsazení, zvyklostech, způsobech práce a především hrubé neúctě k osobě jednotlivce a jeho svobodám a právům  se dodnes nic nezměnilo – naopak. 

Zatímco za komunistické totality byla justice – potažmo soudci – zodpovědní alespoň stranickému aparátu, dnes – ač nikým nezvoleni a s nulovým mandátem od veřejnosti – nejsou zodpovědni už vůbec nikomu, s ustavičným odvoláváním se na údajnou „soudcovskou nezávislost“, kterou chápou především jako nezávislost na platných zákonech, vůli a změnách společnosti, nezávislost na mezinárodně přijatých závazcích a smlouvách a – samozřejmě – nezávislost na – především odsuzujících – rozsudcích ECHR či jiných mezinárodních soudů, což bych měl za to, že by Evropské komisi mělo vadit především. 

Pokud jde o stav a výkon spravedlnosti, je mnohem horší nežli tomu bylo za komunistické totality, dokonce bych řekl, že teprve nyní se komunističtí soudci zcela pustili z uzdy – aby si vyřizovali svoje osobní účty s kýmkoliv, koho – ať už právem, či i omylem – považují za svého nepřítele. A že o tom tedy něco vím ! 

Jak to, že vám tohle nevadí – zato vám vadí snaha polské vlády provést – konečně, po 30-ti letech (!!) – reformu totalitní komunistické justice ?? 

Zdá se však, že tento stav je vám zcela lhostejný (ač se v něm nedá už normálně žít) a že  máte starosti zcela opačné. Tedy – jak obhájit ty, kteří po těchto mezinárodních závazcích a mezinárodně platných smlouvách či nálezech bezostyšně šlapou. 

Namísto pomoci s reformou totalitní justice, EK hájí – proti demokraticky zvolené vládě se silným mandátem (viz Polsko) – totalitní justici. 

Nevím, jestli si uvědomujete vůbec, co děláte – a jaký fatální to má – a bude mít – dopad na veřejné mínění zemí, jichž se to týká – a ČR, hned po Polsku, v první řadě. 

Pak se ovšem nedivte sílícím protievropským náladám jak u nás, tak v dalších – řekněme – nových členských zemí EU, protože děláte pravý opak toho, co od EU obyvatelstvo – právem – očekávalo a také si představovalo. 

Zrod a udržení právního státu bezesporu patřily – a patří – k hlavním těmto očekávatelným prioritám, a to – i díky vám – je v současnosti odsunuto do ztracena. 

 

                                                                                      II.

 Oceňuji nesporně, že mi píšete česky – i když pro mě osobně by nebylo problémem komunikovat i v jiném – světovějším – jazyce, např. anglicky. Vaši češtinu ovšem nesporně ocení čtenáři našich stránek, jichž jsem redaktorem (a na překlady – na rozdíl od vás – žádný personál nemáme a v redakční práci by nás to nemálo zdržovalo). 

Chci ale říci a zdůraznit jedno : Když už mi píšete česky, byl bych rád, aby to byla – hlavně do budoucna a hlavně obsahem – čeština Havlíčkova či Masarykova – a ne Jakešova, případně Husákova českoslovenština. 

Zatím to ovšem konstatovat nelze. 

Zdejším občanům vždy bude více záležet na obsahu nežli na formě (a jazyku) a pokud ten obsah bude stát za to, rádi si to – z jakéhokoli evropského jazyka – sami přeložíme. 

S pozdravem 

                                                                                                                    Ing. Jiří Fiala 

                                                                                         předseda K 213 a nedávný politický vězeň

 

___________________

___________________

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2848-kdyz-si-pockas

 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 05:24
Děkuji všem za přání k svátku - a těm, co jsem ještě nepoděkoval, poděkuji postupně dnes.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 06:22
Do dopisu pani Ringou bych dodal:

Postkomunisticke staty nerespektuji rozsudky ESLP - dosud nezaimplementovaly tyto rozsudky do sve legislativy a tim nerespektuji to nejdulezitejsi na cem je EU zalozena - SVOBODU!
ESLP rozhodl, ze je zakazano "Uvezneni pro dluh" a v CR jsou presto vezeni preplnena tzv. neplatici alimentu.
EK by se mela predevsim zamerit na takovyto nepripustny postoj statu k nerespektovani Umluvy ZLP a Charty ZLP! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 06:28
kamery nefunguji když je třeba, tak nyní zvýšíme citlivost a do budky dostane i nevinný lapený.

novinky.cz/.../...

S citlivostí kouzlí pěkně i soudy s detekčními rámy. Někde to mají stažené tak projdou i kovové předměty,
někde si rádi zabuzerují, tak jim pípají rámy snad i na svačinu
Kul.

__________

Je jistě zajímavé, že podle jedněch předpisů se chovají všude jinak - většinou sice přijatelně, ale když se najde psychopat, co chce otravovat a šikanovat lidi, tak mu v tom zjevně nic a nikdo nebrání.

Největší buzeranti jsou v Semilech a v Brně - tam skoro všude.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 06:49
novinky.cz/.../...

Když to shrnu, tak chytli ožralýho chlapa v autě, co něco blábolil. Nic se nestalo a nikomu nic neudělal.

A za to má dostat 18 let. Důkazy, krom jeho opileckých blábolů, nejsou...

Fakt precizní obžaloba - asi přesně v duchu těch pak, co sedí na KSZ (Hronová, Voráček, Kokešová).

A samozřejmě i OSZ v Kladně - viz Brozová a spol.

V normálním státě by tihle všichni dávno byli na Úřadu práce - a těžko by, krom zametání, něco sehnali...

Dovolili by si tohle v porotním systému ? Nota bene, když by věděli, že za smetenou obžalobu ponesou osobní odpovědnost ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 11:45
Senatori si uz uvedomuji, jak velke riziko predstavuje Estebak Bures v pozici predsedy vlady!
Zaslepeny Zimola s Hamackem by se meli poucit z nedavne historie.
Tak jako zjara 1968 nikdo netusil, ze v srpnu prijedou pozvani Rusove s tanky do CSSR, tak i zjara 2018 nikdo netusi, co maji naplanovano stale fungujici zlocinecke StB s KGB na letosni podzim v CR!
Z.
novinky.cz/.../...

_________________

Zaslepený Zimola s Hamáčkem se už vidí v ministerských křeslech. A návnada je voňavá.
Připomíná mi to ten film, Pošetilost mocných - jak Luis de Funés jezdil na tom oslu, co mu před čumákem držel mrkvičku. A osel za ní furt chodil - a nikdy si nekousnul. Ale pořád se mu zdálo, že je kusanec na dosah...

Zimola s Hamáčkem - dva mladí béďové z ČSSD - mají správný pocit, že se ta jejich stranička rozpadá - a že by příště už nemuselo nic být...

Mimochodem, mě obzvláště baví, když o trestně stíhaném premiérovi mluví Zimola, kterému ředitel nemocnice stavěl z krajských peněz víkendové chaty na Lipně.

Možná by mohl vysvětlit, proč Babiše za dotační podvod stíhají - a jeho za zjevnou zpronevěru a zneužití postavení ne. Jistě bychom si to rádi poslechli...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 17:16
Prave kvuli tem chatam na Lipne je Zimola v ocich Babise - idealni Ministr vnitra!
On na nej ma tento kompromitujici pripad a Zimola se proto musi snazit zastavit kauzu Capi hnizdo! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 11:48
Do ringu s Ringou:

Pozadejte pi. Ringou, aby Vasi odpoved zaslala k veci u SdEU, aby se tam s tim poprali. Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 15:49
Kauzu Hitlerových projevů mohou u NS řešit bývalí členové KSČ

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 15:54
Popravčí posudek na otce bez toho, že by ho vůbec viděli.

Až znalce za vystavení křivého znaleckého posudku obviní a zavřou, můžeme začít hovořit o počátcích právního státu :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 16:37
Zimola se rozčílil, že mu vlastní senátoři kazí promyšlenou kariéru ministra - na jakou se jinak už nedostane.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 19:10
Pokud jde o samotného Timmermanse, ten se Polákům vyjadřuje o tom, jak je rád, že vedou s ním dialog (ultimativními jednáními neuspěl). Dialog neznamená samozřejmě, že by Poláci ustoupili ze své reformy justice. A právě že Ringou najednou českým čtenářům píše, jaké mají s Polskem potíže. Takže svou úřednicí se Timmermans před Polskem kompromituje.

Ringou je řecká soudružka (nezapomeňme, že v Řecku vládne komunistická strana, byť se nazývá Syriza, ale hlásí se otevřeně ke komunistické ideologii, stejně jako KSČM ...), a ti jsou nyní zainteresovaní proti celé Visegrádské čtyřce (V4), neboť Merkelová s Macronem chtějí za každou cenu snížit financování z fondů EU zemím V4, což chtějí odůvodnit prý špatný právním stavem hlavně v Polsku a Maďarsku (i kdyby bylo vše svaté, museli by si nějaký důvod vymyslet) a z těchto peněz financovat krachující ekonomiky, především řeckou - tedy nadále přispívat Řecku k oddalování nevyhnutelného státního bankrotu, do něhož zemi přivedla levičácká politika socialistických vlád. Podobně ovšem je to i s ekonomikou italskou (Itálii na trzích hodně dnes vytlačují nejen Číňani, ale i ekonomiky "hospodářských tygrů" jihovýchodní Asie), i nakonec španělskou, která se dodnes nevzpamatovala z 8 let naprosto diletantské ultralevicové vlády premiéra Zapatera, která přivedla zemi do podobné situace jak socialisté Itálii. Sanování těchto zemí na úkor značně dynamicky se rozvíjející ekonomiky polské (i maďarské) je hospodářské šílenství.

Pokud jde o Polsko, nikterak takový krok neodradí investory, pokud bude dělat šikovnou politiku implementace zahraničních investic, naopak, může vypracovat systém výhod ...a snížit odvody do EU. A to se může EU vrátit jako bumerang.

Věřím, že i v případě prosazení tohoto šíleného plánu si Polsko najde cestu, jak tyto případné ztráty ze strany EU nejen nahradit, ale i tuto situaci využít. Ostatně - stačí se podívat na hodnocení polské ekonomiky světovými ratingovými agenturami, na čele se Smith & Poor´s - a srovnat hodnocení např. zrovna komunistické země EU - Řecka.

EU dnes se stala dávno reinkarnací SSSR a RVHP, i když po slovním krytím jiné rétoriky. Problémem je, že řada západních politiků naletěla na ruskou dezinformační akci 1989 (o níž jsem se zmínil před pár dny) a věří, že v zemích sovětského bloku byl v r. 1989 poražen komunismus. A právě díky víře, že komunismus už není, tito převzali za partnery i liberály, ovšem ve skutečnosti pod etiketou liberálů se skrývající "liberály", čili "liberalizovaní komunisty", ve skutečnosti komunisty. Dík dezinformační pohádce o demokratické revoluci a (domnívané) liberalizaci (rozpadu) komunistických struktur i na Západě a speciálně v EU nebyla větší vliv právě že už tyto levicové síly. Díky nim mohli být přijaty do orgánů EU členové KSČM, anebo - jak uvádím výše, řecké komunistické strany "Syriza" atd. Orgány EU jsou silně penetrované levicí, ale ke škodě Evropy a EU samé. Je to stejné, jakoby na místech v orgánech EU seděli členové NSDAP, a časem převzali iniciativu.

Na začátku toho "sporu" s Polskem totiž Evropská Komise dokonce Polsko nutila zachovat - pokud jde o justici - fakticky dokonce status quo! To se jí nedaří a věřím, že nepodaří. Spíše odradí od EU ještě další národy. Nakonec i v samotném Polsku, v němž veřejné mínění ještě před eskapádami Timmermanse a prosazením Tuska Merkelovou do čela Rady Evropy bylo silně proevropské (byt EU ano, ale EU národů, EU sjednocené křesťanskou historií i ideou - EU jako socialistický superstát ne), dnes doznává změny, zkrátka štvaní proti Polsku a ultimativní jednání brežněvovského stylu připomínající dávnou tzv. "Brežněvovu doktrinu omezené suverenity" má za výsledek, že dle průzkumů veřejného míněné cca 30% polské veřejnosti už o EU pochybuje.

Samozřejmě, že radost z toho může mít hlavně Kreml.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 19:11
Ukrajinci zatkli bývalého Šlachtova detektiva. Hrozí mu vazba

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 19:12
Rath verdikt o poutech kvituje, změny pravidel eskortování však nedosáhne

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-04-25 21:30
Prý jsme pomohli zlikvidovat Čonku - tím, že jsme ho nahrávali...

zpravy.idnes.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.