Poškození v H-Systemu se obrátí na ÚS

s ústavní stížností. Možná by nebylo od věci vědět, co je tam tak asi čeká...  

 Právě v těchto dnech mi bylo - se značným zpožděním, zaviněným právním zastoupením - doručeno usnesení Ústavního soudu, odmítající mou ústavní stížnost ve věci posledního uvěznění,  za tzv. maření úředního rozhodnutí, kdy jsem odmítnul nastoupit trest podle zjevně neplatného příkazu k nástupu trestu, vystaveného vyšší soudní úřednicí. 

I když jsem dávno nečekal žádné zázraky, ubohost tohoto vyřízení, a konečně i formulace textu mě natolik vyděsily, že si myslím, že je dobře se o tento zážitek podělit s veřejností - aby si udělala reálnou představu, kdo dnes sedí na Ústavním soudě a kam až mohla - ve světě obvykle značně důstojná - instituce zdegenerovat. 

A to právě a hlavně v důsledku nových soudců, najmenovaných současným hradním ožralou. 

Soudce, pod tímto ubohým blábolem podepsaný - Sládeček - se ani netají tím, že všechno opsal od soudu 1.stupně (!!!), který prý - respektuje !! Chápete to ?? On, který je v justiční soustavě nejvýše, a to právě proto, aby dával závazné výklady práva, se ztotožňuje a respektuje - mimochodem zcela nezkušeného, začínajícího  a zjevně polovzdělaného soudce 1. stupně, tedy estébáckého synka Rajma, najmenovaného bez konkurzu komunistickou kádrovou rezervou Švehlovou. 

Ubohost právní úvahy k věci samé je až  v předposledním odstavci a svědčí o právní erudici školáka z páté obecné. 

A vrcholem všeho je pak konstatování, že napříště už žádné originály ničeho netřeba - stačí prý neověřené kopie. Ke sdělení obsahu přece posloužily. 

Za výsměch poslání Ústavního soudu pak lze bezesporu označit úvahu o tom, že i kdyby k porušení práva stěžovatel došlo, tak prý není natolik intenzivní, aby se kvůli tomu rušily platné rozsudky (a stěžovatel si zase  začal drze vyskakovat na justici, že chce za tu zvůli odškodné). 

Považoval jsem proto za nutné sdělit Sládečkovi (ale i Jirsovi a starému bolševikovi Musilovi), co si o jejich erudici, jež je spolehlivě vrací do prvního semestru na práva, myslím a co by tak asi jedině mohli dělat ve skutečném právním státě. 

 

 

 

________________

________________

 

 

 

 

 

 

 

_______________

_______________

Dopis soudcům Sládečkovi, Jirsovi a bolševikovi Musilovi. 

 

 

Ústavní soud – JUDr. Vladimír Sládeček 

+ JUDr. Jaromír Jirsa a JUDr. Jan Musil

 

 

Výše uvedení soudci ÚS, 

               Přečetl jsem si vaše usnesení ve věci č.j. IV. ÚS 2402/17 ze dne 24. října, které mi – bohužel vinou ex offo právníka – bylo doručeno až tento týden a považuji za nutné sdělit jak vám, tak především veřejnosti, že něco tak ubohého jsem ještě nečetl, a to ani v usneseních soudů 1. stupně – a jestliže podobný výtvor může opustit Ústavní soud, svědčí to především o tom, co jste – jako soudci – zač a jaká je úroveň vašeho – zjevně bezcenného – vzdělání, přirozeného smyslu pro spravedlnost, ale i jaké jsou vaše běžné úřednické znalosti a dovednosti, které se ještě donedávna považovaly za samozřejmé – a dnes jsou pro vás zjevně nedostižným umem. 

               Toto ubohoučké, kratičké usnesení je přehlídkou těch nejubožejších lidských a profesních vlastností, které jako soudci můžete předvést a které by vám v právním státě spolehlivě zabránily nejen soudit na Ústavním soudě, ale i soudit vůbec – totiž podlízavé účelovosti, zbabělosti, profesní ubohosti a lidské malosti. 

Předně je třeba vědět, že jste své zdůvodnění v podstatě opsali od soudu 1. stupně, tedy od začínajícího, nezkušeného, charakterově a mravně zvráceného, organizačně naprosto neschopného (viz stav soudu v Nymburce) soudce  Rajma, který byl do této funkce protekčně dosazen bez konkurzu svou známou, bývalou předsedkyní KS v Praze Ivanou Švehlovou. Už tím velmi výmluvně říkáte sami o sobě, co jste zač a kam skutečně patříte. 

Tvrdit v usnesení Ústavního soudu, že postačí předání neověřené kopie jako úředního dokladu, je výsměch všem úředním činnostem i úřednickému stavu jako takovému a jenom toto tvrzení samo o sobě je naprosto dostatečným důvodem k tomu, abyste v roli soudců skončili z hodiny na hodinu. 

Jestliže tak zásadní úkony jako je zahájení trestního stíhání je možno činit neověřenými kopiemi (což mimochodem – kupodivu – ostře odsoudil i odvolací soud, který konstatoval, že se jedná o „neodčinitelnou vadu řízení“ – a se kterým jste se tak dostali do otevřeného rozporu) – pak asi nepotřebujeme žádné originály nikdy a nikde, žádné ověřování čehokoliv – pak nechápu, proč soudy vystavují ověřené kopie rozsudků za poplatky, k čemu je ověřování rodných listů, oddacích či úmrtních listů, vůbec všech úředních písemností – když pak máme Ústavní soud, na něm tři evidentně hloupé a nevzdělané kariéristy, kteří klidně prohlásí, že to všechno je k ničemu, protože se jim to zrovna nehodí do krámu. 

To je popření smyslu jakékoliv úřední činnosti a de facto popření smyslu existence úřadů jako takových – protože na všechno už stačí jen neověřený, nepodepsaný a nepotvrzený list papíru, do budoucna možná už jen zcela anonymní telefonát nebo mail, že ? 

Vaši zbabělost a účelovost pak výmluvně ilustruje poslední odstavec na straně 2, kde se – volně řečeno – říká, že k porušení práv stěžovatele asi sice došlo (neznámo kde, protože až doposud bylo všechno - dle vašeho vyjádření - naprosto v pořádku), ale že údajně není tak intenzivní, aby to vedlo až ke zrušení napadených rozsudků – přičemž o intenzitě porušení práv samozřejmě rozhodujete vy. 

Jestliže pro vás není dostatečně intenzivním porušením práv stěžovatele půlroční bezdůvodné věznění – evidentně za právní názor, podložený zákonem – pak bude na místě vám tento názor připomenout, až právě vy půjdete – věřme, že na mnohem déle – do věznic a pracovních táborů odčinit alespoň část svých zločinů – a jistě budete chápat, že se vám v podstatě nic tak strašného neděje, navíc ve vašich případech rozhodně ne bezdůvodně. 

Samozřejmě, že zrušení napadených rozsudků by bylo závažným zásahem do předchozího řízení, ovšem PROTO SE PODÁVÁ ÚSTAVNÍ STÍŽNOST – a jestliže otevřeně sdělujete, že se to bojíte udělat, tak jste zbabělci par excellance a nikdy jste neměli dělat ani soudce, natož na Ústavním soudě. 

Sedět za právní názor půl roku ve věznici je – podle vás – asi příjemnou dovolenou a nic a nikoho to nenarušuje, že ? 

Dostanete příležitost to potvrdit vlastní zkušeností. 

Ústavní soud respektuje závěr OS v Nymburce“ (str. 3 – 1. věta)– opět vizitka vaší způsobilosti dělat ústavní soudce, kteří rozhodně nejsou od toho, aby „respektovali“ zjevně zcestné závěry, navíc soudu 1. stupně – ale aby je – v duchu svého nejvlastnějšího poslání – podrobili pečlivému zkoumání, zvláště ve světle vznesených protiargumentů. 

Ústavní soud, který „respektuje“ závěry soudu 1. stupně – je k smíchu i k pláči zároveň – a je opět vizitkou vaší neuvěřitelné ubohosti a malosti, že to ještě otevřeně napíšete. 

Celou podstatu ústavní stížnosti – tedy neplatnost příkazu k nástupu trestu vystaveného vyšším soudním úředníkem – jste nakonec shrnuli do jediného odstavce na straně 3 (3. od konce), kde v podstatě říkáte, že pozdější zákon speciální ruší dřívější zákon obecný. 

Jenže – a to je podstata věci – ŽÁDNÝ POZDĚJŠÍ ZÁKON  o vyšších soudních úřednících  VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ, ŽE MOHOU VYSTAVOVAT PŘÍKAZY K NÁSTUPU TRESTU, což je jediná možnost, která by v tomto ohledu připadala do úvahy. 

Věta, že „nelze mít žádné pochybnosti o tom, že výzva k nástupu trestu patří mezi jednoduché úkony“ je jednak vaším ničím nepodloženým soukromým názorem a hodnocením, jež nemají v úředním dokumentu, natož Ústavního soudu, co dělat, jednak – a to hlavně a samozřejmě - holým nesmyslem, snadno vyvratitelným samotnou soudní praxí, jestliže dvě ze čtyř výzev, které jsem kdy v minulosti dostal, byly zjevně neplatné nebo chybně vystavené, což nakonec nerozporovaly ani soudy, které je vydaly – a v tichosti je zrušily nebo se jimi samy neřídily.  

V tomto ohledu jakékoliv vaše vysvětlení či „vypořádání“ se s argumentem zcela chybí, – protože ani není možné - a ne že se s nimi vypořádaly soudy před vámi. Ani ty k tomu neřekly ani slovo, ač je to podstata věci.  To prostě nelze popřít. 

ZÁVĚREM  konstatuji, že podle obsahu vašeho výše uvedeného usnesení konstatuji, že jste hloupí, nevzdělaní, mravně a morálně ubozí, ale o to chamtivější a hrabivější Spratci, přičemž chamtivost s hrabivostí byly vaší jedinou motivací, proč jste dnes na Ústavním soudě. 

Jste tak současně výmluvným obrazem toho, kdo vás tam najmenoval – a o jehož základní právní intuici a erudici, stejně jako nejzákladnější morálce, smyslu pro spravedlnost a zejména mravní čistotě, lze velmi úspěšně a kdykoliv pochybovat. 

Opět soudě podle sděleného obsahu usnesení, jste po profesní stránce naprostí diletanté a nevzdělaní chudáci, opisující od začínajícího soudce, a po stránce mravní - zavrženíhodný lidský odpad. 

Podle toho s vámi bude také v brzké budoucnosti jednáno a nakládáno. 

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

________________

________________

Bezesporu velmi zajímavé je, jakého stupně kolektivní hlouposti mohla dosáhnout i tzv. " relativně odborná veřejnost", když např. novináři hodnotili první období vlády ožraly a rusofila na Hradě. Shodovali se - kupodivu - na tom, že k jeho údajným úspěchům patří "rekonstrukce a doplnění Ústavního soudu". 

Zapomněli k tomu dodat jedno důležité slovíčko na závěr. 

Ano, Zeman skutečně zrekonstruoval a doplnil Ústavní soud : 

DEBILY. 

 

__________________

__________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-28 19:51
Ženeme to k ÚS :

Jen žeňte, mne tam 2x odpálkovali, a vida ve Štrasburku jsem to vyhrál. Nyní si jen pohrát s myšlenkou, jsou blbci ve Štrasburku, nebo v Brně? O.

_________

Dnešní ÚS je zcela zbytečná, trapná instituce - trafika pro jeho osazenstvo.
Jedinou kloudnou myšlenku jsem od nich ještě neslyšel - zato pitomostí, účelové zbabělosti a překrucování práva všemi směry - na to jsou machři.
Malí, zbabělí hlupáčci, vděční za svou trafiku a schopní pro ni udělat cokoliv. S právem to nemá co dělat - zato s ubohou úlisností a podlou zbabělostí rozhodně a kdykoliv.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-29 07:26
Velmi názorná ukázka toho, kdo má s justicí asi větší potíž a nedořešený současný stav : Zda Polsko, které již v otázce reformy justice značně pokročilo, anebo evropsky konformní, "právně vyspělá" ČR - s bolševicky účelovou, zděděnou a nikdy nezreformovanou justicí, poskytující všechny "právní jistoty a garance" evropsky vyspělého "právního státu", jenž je - dle názoru EU - zcela v pořádku a naprosto (jim) vyhovuje.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-29 07:58
Navrhuji obrátit se na Soudní dvůr /Polsko/ s tím, že chceme poskytnout svědectví v řízení proti Polsku (za porušování právního státu) ve prospěch Polska a o kriminalitě postkomunistických soudců a nezbytnosti soudních reforem v bývalých komunistických státech. P.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-29 07:59
Źalujte Trefnou, zabránila Vám podat žalobu proti ĆR k ESLP, nejspíše po dohodě s bolševickou ústavní spodinou. P.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-29 13:44
Dobrý den,

pane inženýre,

jen škoda, že Ústavní soud v rozhodnutí neuvedl, jakou intenzitu by takový zásah musel překročit, aby znamenal porušení ústavně zaručených práv.

Jen škoda, že Ústavní soud v rozhodnutí neuvedl, proč takový postup soudů neměl takovou intenzitu, aby se jednalo o porušení ústavně zaručených práv.

Jinými slovy řečeno, že žádné důsledky za porušení procesních předpisů se u orgánů státu vyvozovat nebudou.

Stát nemusí dodržovat platné zákony. Naopak subjekt je povinen se nezákonnému postupu státu plně podřídit.

Nic na tom nezmění ani fakt, kdy tento subjekt na takové pochybení dopředu upozorní a odmítá se mu podřídit do doby, než bude zjednána náprava.
Stát totiž není povinen zjednat nápravu, ale navíc může (pro vynucování zákona) takový subjekt ještě tvrdě sankcionovat.

Zkrátka přesně podle zásad právního státu, tedy postup plně v intenci čl. 2 odst. 3 Ústavy.

"Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon."


Děkuji.
S pozdravem
Mgr. Petr Jelínek
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-30 12:33
Takto se vydělávají peníze.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-30 17:11
Zeman při jmenování Maláčové zdůraznil hospicovou péči a důstojné umírání.

Asi se začíná obávat, že by ho mohli nechat chcípnout na ulici jako psa.
Zapomněl, že důstojnost umírání je dána především předchozím důstojným a záslužným životem.

Chápu, že z tohoto pohledu JE se čeho bát.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-31 03:49
Hospicová péče a údajně důstojné umírání spočívá v tom, že tento stát záměrně rozbíjí rodiny, neštítí se ani dohnání potomků k sebevraždě a pak obere v hospicu osamělé rodiče o majetek.
Takové hospici máme i v Chrudimi.
Jeden náleží zdejší psychiatričce Blažkové. Stejná píča jako psychiatrička Novotná, co mi poslala 1. výzvu k návštěvě její ordinace a kterou jsi poslal do prdele, či psychiatr Zdražil.
Každé tři měsíce mění personál.
Proč asi? Aby nikdo neměl přehled jak roste její konto.
Toto se hradního ožraly netýká. Ten jeho funus zaplatíme my všichni. J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-31 03:51
Teď už máme, co jsme chtěli aneb žijeme v zemi, kde zítra znamená již včera.
Jiří, máš kliku, že tě nemohou přitlouci za Tvé názory na kříž.
Nejsou prkna, hřebíky
a ani ten debil,
který by Tě na kříž přibil.
Ale za to máme novou svini,
Maláčovou, ministryni.
Práce a sociálních věcí,
ač o práci nic neví přeci.
A o to jde právě,
ta nově dosazená svině chce opět zvyšovat platy ve státní správě.
Přidáno dostane každý blbeček,
estébák Babiš, Jirsa, Musil i Sládeček.
A jak je to s těmi jejími diplomkami?
Země, kde studovala vzdáleny jsou na hony,
což neznamená, že se pravdu lid pravdu nikdy nedozví.
Ať nemyslí si, že když má dvě vysoké školy,
že z nás bude dělat voly!
A na závěr: co s tím zmrdem Dominikem Trefným?
Prkna a hřebíky seženu.
J.K.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-31 03:48
Díky policejně justiční mafii této zkurvené země již tyto věci nepotřebuji.
A ostatně ani i ti, co už si nakradli.
Díky tomu už tento materiál není atraktivní a pro lůzu je drahý.
Tomu se říká tržní ekonomika! J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-31 14:51
IV. senát ÚS - vyhlášený též jako známý senát IV. cenové skupiny - je likvidační senát pro nepohodlné případy.

Zde v podstatě říká asi toto : Rozsudky bychom měli správně zrušit, ale protože se jedná o p. Fialu a protože by byl pak ještě drzejší, tak to neučiníme - prostě proto, že nechceme.

A protože jsme tady momentálně nejvyšší, tak si trhněte nohou.
GR
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-07-31 18:39
Dobře dosazení mafiáni.
Jedno takové malé každodenní selhání české justice. Nejít o vystěhování 60 lidí, ani pes by neštěkl.
Umlčet jednotlivce, na to je česká justice machr.
J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Kedul 2018-08-01 10:22
Uznavam ze se nejspis nepodari prokazat ze by to byla umslna vrazda, ale pokud je mi znamo, tak zabiti z nedbalosti se tresta tusim az 6ti lety odneti svobody a o zadnem "Obžaloba Šolce se týká porušení povinností dozorčí služby, za což mu hrozily až dva roky vězení." tady nesmi byt vubec rec a nechapu jak na to zalobce prisel ze mu pravne kvalifikoval takto mirny paragraf kdzy zemrel clovek a to pri zvlast pritezujici okolnosti kdy mu byla podana smrtici injekce pri vykonu trestu kdy se nemoh nijak branit ani si zavolat pomoc ani si jej nemohl nikdo jiny nez ten dozorce vsimnout a zachranit ho ....
novinky.cz/.../...

Za vrazdu mladeho cloveka podminka, za nedokonanou udajnou v tvrzeni proti tvrzeni, pokusu o vrazdu bez trvalych nasledku 14 let natvrdo ... vitejte opet v CR a jeji justicni mafii ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-01 18:52
Nakradené peníze uložené u banky Úřadu vlády.
Aspoň k něčemu byl ten zásah dobrý.
J.K.
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-01 18:57
Burešův zametač.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-01 19:00
"Já jsem u vzniku novely byl a zrovna tuhle úpravu jsme hodně diskutovali. Chtěli jsme se vyvarovat různých situací, zajistit právní jistotu třetím stranám. Představte si třeba, že by se přišlo na to, že v akademické práci opisoval nějaký právník, na základě jeho služeb byl třeba někdo odsouzen, rozhodly se různé spory… Co by se dělo pak, jeho rozhodnutí by najednou byla neplatná?" říká předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer.

Opsané diplomky mě nepřekvapily. Titul musel mít najednou každý, říká předseda Rady VŠ Fischer

zpravy.aktualne.cz/.../...


viz též
‚Studium s námi zvládneš levou zadní.‘ Byznys se psaním diplomových prací lze odhalit těžko

irozhlas.cz/.../...

Používal jsem i překladač google, poznají ‚prd‘, říká muž, který psal za peníze bakalářské práce

irozhlas.cz/.../...

Napsal jsem 50 bakalářských prací, jednu za 5 tisíc, přiznává bývalý spolupracovník ‚rešeršní‘ agentury

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-01 19:01
Strážníci se kají kvůli fotce s polonahou ženou. Jsme jen lidé, uváděli

zpravy.idnes.cz/.../...

Trojice policistů pyká za fotografii s Kajínkem. Trest je neveřejný

ostrava.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-01 19:02
Na Slovensku se smějí Zemanovi: Jde z něj hrůza, Kiska se ho štítí, je úplně mimo!

zahranicni.eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-01 19:08
Dozorce z Pankráce dostal kvůli smrti vězně po metadonu podmínku

zpravy.idnes.cz/.../...
0 # Kedul 2018-08-02 05:51
Jak jinak .... prece udajne nenavistne vyroky smerem k nepratelum kteri otevrene hlasaji ze nas chteji vyhladit a obsadit nase uzemi, jako tomu bylo vzdy v dejinach akorat v minulosti jsme je hnaly z evropy svinskym krokem s mecem v ruce a dnes si nase nepratele vozime na sve uzemi sami a davame jim ubytovani, jidlo a penize a chranime pred spravedlivym trestem za zlociny ktere pachaji ...., musi byt potrestany tvrdeji (o pokutu 70 tisic k podmince)nez nejaka vrazda v organizovane skupine bezbrane osoby ktera si memohla privolat ani pomoc protoze byla zavrena v base pote co ji dali zmetci, udajne omylem coz potvrzuje tak maximalne zcela neverohodna vypoved pachatelu kterym se prece standartne v trestnim rizeni nikdy neveri ani pozdrav, smrtici injekci....
lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-01 19:08
Nejhorším úřadem je cizinecká policie

ekonomika.idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-08-02 19:11
Manipulování voleb mají zabránit studenti a červené tužky.
A to, co se děje z pátku na sobotu ve volebních místnostech nevadí?

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Allan 2018-08-09 14:48
Jenom všem znalým připomínám, že reklamace na obsazení ÚS se podávají pouze a výhradně v Senátu ČR!!

Senát vždy nezopakuje skvělý výkon, když nepustil dokonce dvakrát nemožného JUDr. Sváčka. A jenom díky druhé Zemanové nominaci má pan Sváček tak slavný primát dvojího nesouhlasu Senátu ČR. Blahopřeji. A není to díky Kuberovi a spol, pokud umíte počítat.

Na odmítnutí jmenování procesně řádně zvolených soudců tady byl pouze zvláštní předcházející samolibý president Klaus. Tak byl uražen žalobou nejlepšího justičního čekatele Langera, že ho natruc kvůli mládí nejmenoval. Ostatní zbabělce naopak ano, zvláště potom, co svoje žaloby stáhli.

Neplačte proto na špatném hrobě, Zeman za tyto soudce ÚS nemůže, na senátory asi bývalé se obraťte.

Ještě poznámka. Jste naprosto mimo, že jsme pod ruskou kuratelou. Do USA šoupat nohama nejlépe v Bílém domě jezdí naši mnohdy velmi pomýlenými občany zvolení představitelé.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.