Péče OBOU rodičů zájmem dítěte, rozhodl ÚS

Ústavní soud vydal nový nález ve věci kontaktu dětí s rodiči, resp. s rodičem, který nemá děti v péči. 

Zájmem dítěte bezesporu je, aby byl i s druhým rodičem nejen o víkendech, ale i ve všední dny, tedy v době, kdy dětí chodí ze školy a do školy, připravují se na vyučování, dělají úkoly - prostě aby ani rodič, ani dítě, nepřicházeli o krásu všedního dne a jeho prožitků. 

Gratulujeme pí Šimáčkové k objevu toho, co prostý člověk dávno věděl už před 100 lety. Věříme, že zase nezaleze do země, pokud na ni opatrovnická mafie, jíž se její "nález" nemusí líbit,  zadupá a zaječí - jako u střídavé péče. 

Ústavního soudce by totiž - od prostého občana - měla odlišovat i výjimečná úcta k právu, lidskému i psanému  - a občanská statečnost. Tu jsme u dotyčné prozatím postrádali zcela. 

 ________________

 

V nejlepším zájmu dítěte je zpravidla péče obou rodičů, řekl ÚS

27.5.2019 12:25

 V nejlepším zájmu dítěte je zpravidla péče a výchova obou rodičů, zdůraznil Ústavní soud (ÚS) v dalším z řady nálezů věnovaných kontaktu rodičů s dětmi. Nebrání-li tomu závažná okolnost, měl by rodič, který nemá děti v péči, dostat možnost stýkat se s nimi i ve školních dnech, nejen o víkendech.

„Důvodem pro nerozšíření styku s druhým rodičem nemůže být samotný nesouhlas rodiče, jemuž bylo dítě svěřeno do péče, ani obecný poukaz na nevhodnost změny zažitého a fungujícího režimu styku,“ rozhodl ÚS. Senát se zpravodajkou Kateřinou Šimáčkovou dnes vyhověl stížnosti otce a zrušil rozhodnutí Městského i Krajského soudu v Brně.

Pisatel stížnosti je otcem dětí narozených v letech 2007 a 2011. Před pěti lety je soudy svěřily do péče matky. Otec se s nimi mohl stýkat každý druhý víkend. Tehdy žila matka s dětmi v Brně a otec v Ostravě. Později se ale přestěhoval do Brna a požádal o změnu režimu, aby mohl být s dětmi i ve všední dny.

Text nálezu je k dispozici zde.  

Soudy rozhodly, že není důvod měnit zažitý režim. Podle ÚS ale dostatečně nezkoumaly, zda by změna byla v zájmu dětí, nebo ne, jak by prakticky ovlivnila jejich každodennost, vztah s otcem a další vývoj.

Krajský soud podle ÚS v podstatě pohlížel na kauzu v obrácené perspektivě. Místo posuzování, zda je silný důvod proti rozšíření styku s otcem, řešil, zda existuje důležitý důvod pro rozšíření.

„Je třeba obecně vycházet z premisy, že být spolu znamená pro rodiče a jeho dítě jeden ze základních prvků rodinného života a v nejlepším zájmu dítěte zpravidla je péče a výchova ze strany obou rodičů,“ stojí v nálezu.

Ústavní soudci připomněli, že režim pracovního týdne se liší od víkendů i prázdnin. Prohlubuje vztah a posiluje vazby rodiče a dítěte, mohou-li spolu trávit nejen volné dny, ale zažívat rutinu všedních dní spjatou s povinnostmi, starostmi i radostmi.

„Nevyhovění návrhu dotčeného rodiče na rozšíření styku s dítětem lze odůvodnit zásadně jen rozporem s nejlepším zájmem dítěte, podloženým konkrétními okolnostmi a skutečnostmi v řízení prokázanými,“ uzavřel ÚS. Brněnské soudy se musí návrhem zabývat znovu.

(čtk)

_________________

_________________

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.