Roll over : Zabal to !

Benjamin Roll, když už chce poskytovat rozhovory, udělal by dobře, kdyby začal u vysvětlení svého jména.

Protože takhle a s tímhle jménem a s tím, co dělá, vypadá jako špatně natřený agent nepříliš informované nejmenované cizí zpravodajské služby, snažící se o vyvolávání nepokojů se zneužitím lidí, kterým to moc nemyslí. 

Sv. Štěpán je mj. i patronem nevinně vězněných, sám byl několikrát bezdůvodně vězněn. Nebo - přesněji řečeno - možná ne bezdůvodně, jen z důvodů, které byly zcela jiné než ty oficiálně uváděné a ty zákonem přípustné. 

No - jako bych to neznal.

Ani já jsem samozřejmě nebyl nikdy vězněn bezdůvodně - nýbrž ze zcela zřejmých důvodů, které ovšem neměly se zákonem pranic společného. Zato s jeho zneužitím - hodně. 

A i proto se právě dnes, na svátek sv. Štěpána, mimořádně hodí zveřejnit dopis redakci Českého bratra, která měla tu naivitu a ten nevkus zveřejňovat rozhovory s tímto individuem v předvečer Vánoc. 

 

 

 Naivita církví, když už se někdy pustí do politiky, je vskutku bezbřehá. Ať už se jednalo o podporu senátního kandidáta Pavla Fischera nebo dnes Spolku, který nás všechny stojí miliony. 

________________________

________________________

 

Český bratr  - redakce

Jana Plíšková

 

Dobrý den, 

               Chci se tímto vyjádřit k reportáži v Českém bratru „Spolek za milion“, k její existenci i k umístění do vánočního čísla, čísla, které jsem otevřel na Štědrý den, poté, co jsme dochystali vánoční přípravy, a chtěl jsem si v klidu přečíst smírný a poklidný vánoční text.

               Rozhovor Spolek za milion (str. 10) to ovšem nebyl a nemile mne překvapil, zejména pak proto, že ho bez jakéhokoliv komentáře lze chápat jako adoraci toho, co tento spolek dělá a co lze považovat za značně škodlivé, a to především pro to, čím se tento spolek zaštiťuje především – tedy pro demokracii.

Škodlivé je na něm zejména to, že vystupuje (a hlavně vystupoval) na ochranu tzv. „nezávislé“ justice, přičemž i v průběhu tohoto rozhovoru sám autor (Roll) naráží na zjevný rozpor mezi tím, co vyhlašovali za cíle demonstrací – a mezi tím, s čím se pak skutečně setkali – totiž zastavení trestního stíhání p. Babiše tzv. „nezávislou justicí“, na jejíž ochranu předtím vystupovali. A naráz nevěděli, co mají dělat a jak na to reagovat.

Přitom tento rozpor byl jasný každému, kdo justici jen trochu zná, od samého počátku - a dlouho dopředu.

Pro úplnost stručně připomenu, že státní moc má tři složky – moc zákonodárnou (parlament), moc výkonnou (vládu) – a moc soudní. Zatímco první dvě složky volbami procházejí a jsou na nich závislé, byť k nim lze mít výhrady a připomínky, třetí složka – moc soudní – žádnými volbami nikdy neprošla, resp. naposledy v době, kterou si ze současně žijících aktivních občanů už nikdo nepamatuje. Nemá proto s demokracií nic společného, a zvláště, když si uvědomíme, že justice neprošla ani žádnou změnou v době, kdy jí samozřejmě projít měla, tedy po údajně vítězném Listopadu –  pokud ovšem nepovažujeme za změnu uzákonění celoživotního mandátu soudců, což v žádné demokratické zemi nemá obdoby a názorné srovnání poskytuje z nedávných příkladů pouze nacistické Německo.

Stavět se na ochranu této dosud ryze totalitní složky státní moci – a ještě k tomu organizovat demonstrace stejně neinformovaných občanů jako jsou organizátoři sami, znamená chránit totalitu, ne demokracii – to je nutno si uvědomit hned na začátku a v reportáži zdůraznit nebo k vyjádřením poskytovatele doplnit, protože to ani autor reportáže, ani poskytovatel rozhovoru (Roll) neví. A vnucují pak čtenáři názor, že chránit totalitní justici znamená chránit demokracii. Což je hrubý a velmi nebezpečný omyl, ze kterého ovšem celý Spolek za milion vzešel a na kterém se udržuje.

Právě tohle je naprosto konkrétní příklad toho, čím konkrétně Milion chvilek společnosti škodí, a to jak jejímu společensko-historickému povědomí, tak i možnosti se z totality – aspoň po letech, konečně -  vymanit. 

Pan Roll si v rozhovoru stěžuje na to, že Babišovi nejde o dialog a že jejich výzvy k dialogu nepřijal.

Otevřeně řečeno – ani se mu (Babišovi) na jednu stranu nedivím, protože vidět takové naivní a neinformované kluky jako partnery k rozhovoru nemusí být zrovna lákadlem, na druhé straně se mu i divím, protože právě v rozhovoru, byl-li by ho schopen na dostatečné úrovni, mohl jejich naivitu a neinformovanost velmi snadno rozkrýt, zveřejnit – a zesměšnit je před širokou veřejností, což zjevně propásl, nebo toho není schopen – protože jeho znalosti justice jsou bohužel s těmito kluky plně srovnatelné.

Pro přehlednost ještě připomenu, že česká justice není schopna Babiše trestně odstíhat ani poté, co k tomu dostala podrobný a jasný návod z Evropské komise, předtím léta nedělala vůbec nic, dlouhou dobu vůbec ani nezahájila trestní stíhání.

Další naprosto škodlivou tézí tohoto Spolku je, že tvrdí, že problémem ČR je trestně stíhaný premiér.

Problémem ČR totiž není trestně stíhaný premiér Babiš, ale to, že ho jednak dosud nikdo neodstíhal a neodsoudil – a za současných justičních poměrů zjevně ani neodsoudí – ale hlavně, problémem je těch 30% voličů, co ho stále preferují, zjevně v obdivu k honbě za mamonem, ve kterém mají za to, že Babiš byl úspěšnější než oni.

Problémem ČR je těch 30% voličů, co si lze koupit za koblihu nebo za guláš nebo za slevu ve vlaku a co je jim naprosto lhostejná evropská křesťanská morálka, protože jim za těch 30 let údajné svobody a demokracie nikdo nenabídl jinou etickou alternativu než právě honbu za ziskem, a to zcela bez skrupulí.

Stejně tak ovšem problémem ČR jsou i ti voliči, kteří se nechají nalákat naprosto nezkušenými kluky bez základní představy o fungování státu v ČR na demonstrace „za demokracii“, aniž vůbec ví, že naopak tím chrání ryze totalitní složku státní moci, v níž dosud beztrestně přežívají mnozí z komunistických zločinců a jiní tam již vyslali své náhradníky – dcery a syny - čímž demokracii nesmírně škodí, a ne že ji podporují.

Z mého pohledu jsou ti voliči, kteří volí Babiše, a ti, kteří chodí na demonstrace organizované Spolkem Chvilek pro demokracii, zhruba na stejné – stejně špatné a ubohé - úrovni – akorát jedni s opačným znaménkem než ti druzí.

U Spolku Miliion chvilek je ovšem jeho činnost o to nebezpečnější, že zneužívá právem nespokojených občanů, především nikoliv levicového zaměření, kteří až zjistí, za co a pod jak slaboduchými hesly ve skutečnosti demonstrovali, propadnou buď totální politické skepsi, nebo začnou nenávidět všechno pravicové, čím se dnes tyto demonstrace zaštiťují, prokazujíc tak medvědí službu všemu a všem, kteří tyto myšlenky hájili dávno před tímto Spolkem.

Jestliže má p. Roll církevní zázemí a dokonce studuje evangelickou fakultu, pak se nutně ptám : Proč mlčel a mlčí k tématům, která církvi přísluší a kterými by se měla zabývat především, tedy např. účinná obnova křesťanské rodinné morálky, přičemž dnešní státní aparát, naprosto nevyškolený a nepřipravený pro plnění svých funkcí (ať už OSPOD či opatrovnická justice) v tomto směru nesmírně škodí, což má přímý vliv a bezprostřední dopad na vývoj a výchovu budoucí generace ?

Proč mlčí k dalším tématům, jako je třeba státem uznaná a posvěcená lichva exekutorů, kdy je možné – v kdysi křesťanské zemi – aby z dlužné pětistovky vzniknul „dluh“ v řádu desítek, někdy i stovek tisíc korun, o čemž se nesnilo ani těm nejkrutějším lichvářům v dobách raného kapitalismu zcela bez státní ochrany obyvatel?  

Podotýkám, dluhy vymáhané státem – za pomoci nemalé státní moci – a za platnosti § trestního zákoníka o lichvě.

P. Roll si stěžuje na nevůli Babiše po diskusi – už jsem se o tom zmínil, proč by Babiš měl tuto výzvu přijmout, pokud je ovšem věcné argumentace na dostatečné úrovni schopen – a současně cíleně přehlíží, že on sám se diskusi vyhýbá jako čert kříži – viz můj dopis hned při první ohlášené demonstraci -http://www.k213.cz/JOOMLA/3012-miliony-chvilek-ohrozuji-demokracii   - , jejímž cílem údajně bylo odvolat ministryni Benešovou (když nikdo z nich nebyl schopen vysvětlit, v čem byl předchozí Kněžínek údajně lepší, když sám prohlašoval, že je na MSp jenom proto, aby tam „někdo byl“ – a že ho tam Babiš poslal, když nikoho jiného neměl…) – dodnes bez odpovědi.

Nechci napadat právo kohokoliv psát si o čemkoliv, včetně práva p. Rolla či p. Mináře organizovat si demonstrace, jaké se jim zlíbí – ale považuji za svou povinnost ohradit se velmi důrazně proti svádění zjevně neinformovaných občanů k cílům, které v konečném důsledku demokracii škodí, proti vydávání opory komunistické totality, která prakticky nikoho z viníků komunistické krutovlády nedokázala dodnes odsoudit, za „demokratickou a nezávislou“ justici a také proti masovému maskování skutečných problémů země, o kterých tihle dva nezkušení kluci nemají prokazatelně ani potuchy – a v neposlední řadě i proti zatahování naivních přístupů k politice do církevního časopisu a proti rušení mého práva užít si klidné a spokojené Vánoce.

S pozdravem

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala 

                                                                                                                                    předseda o.s. K 213 

______________________

______________________

Byla kdysi populární písnička "Roll over, Beethoven". 

Dnes tedy, její modernější verze - Roll over, Benjamin Roll !!  

______________________

______________________

6. 1. 2020 14:33

Vážený bratře Fialo,

 

děkujeme za obsažný a inspirativní dopis, ve kterém jste vyjádřil svůj pohled na stav demokracie a justice v našem státě a svůj názor na mladé organizátory akcí spolku Milion chvilek pro demokracii. V redakci Českého bratra jsme o jeho textu debatovali. To, že někdo nabádá k občanské zodpovědnosti, demokracii jistě nepoškozuje.

 

Rozhovor s Benjaminem Rollem jsme dělali primárně kvůli tomu, abychom ukázali, jak se mladý člověk vyrovnává s autoritou, mocí, strachem, vizemi a závazky, které vyplývají z jeho jednání. Samozřejmě bylo zajímavé vyzpovídat člověka, který se ocitl na společenském výsluní (to se nepovede každému, kdo zorganizuje pár demonstrací) a navíc je to student bohosloví. 

 

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého do roku 2020

 

Daniela Ženatá

šéfredaktorka časopisu Český bratr

 

+420 605 775 818

+420 224 999 236

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.ceskybratr.cz

www.e-cirkev.cz

_____________________

_____________________

 

K tomu bych snad dodal jen to, že právě jako bohoslovec by si měl především uvědomovat zodpovědnost za klamání veřejnosti a svádění nevědomých mas k rádoby líbivým cílům...  A ne-li on, pak redakce církevního časopisu zcela jistě. 

____________________

____________________

Redakce Český bratr

 

 

Dobrý den, paní redaktorko, 
 
děkuji za odpověď i za to, že jste se nad touto připomínkou zamysleli. 
 
Pokud má být napříště hlavním kritériem obsahu Českého bratra "výsluní společenského zájmu", což je jen jiný výraz pro bulvarizaci časopisu, pak až natočíte a zveřejníte rozhovory se srovnatelně společensky výslunnými kandidáty, jako třeba s presidentem Zemanem, trestně stíhaným premiérem Babišem, s omilostněným Kájínkem, s Plekancem, s Vondráčkovou - Lucií i Helenou,  postupně se všemi hokejisty, fotbalisty, atd., což jsou všechno osoby se zhruba stejně velkým počtem příznivců a také se srovnatelným myšlenkovým přínosem jako pánové Roll a Minář (pravda, ti ostatní nejsou bohoslovci, což je také jediná relevantní námitka, proč by v církevním časopise zveřejňováni neměli být), dejte mi vědět předem - abych ta čísla pro jistotu vůbec neotvíral. 
 
I vám všem přeji do nového roku hodně úspěchů a hodně přemýšlivých čtenářů. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 

______________________

______________________

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-26 14:59
Moc pěkný dopis, pod který bych se mohl na 100% podepsat.


S upřímným pozdravem

NP
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-26 18:17
Také si na Tebe děti o svátcích nevzpomenuly ?

Poděkuj našim opatrovnickým soudům, které laskavě umožnily matkám našich dětí páchat na nich tu genocidu! O.
0 # Tomáš Jadlovský 2019-12-27 13:44
Když se v Arménii proflákne, že předseda Ústavního soudu se tajně schází s představiteli bývalého režimu ve věci stíhání bývalého prezidenta, parlament ho odvolá, justiční mafián si na svém soudu toto rozhodnutí zruší jako protiústavní a hned na něj naběhne policie s obviněním ze zneužití pravomoci. Takto se musí na justiční mafii. Kdyby se toto stalo u nás, všichni by žvanili o nezávislosti soudců, Milion chvilek by dělal šaškárny a Evropská komise by se děsila ze stavu právního státu. Vyšetřovalo by se to roky a bral by polovinu platu.
www.panarmenian.net/eng/news/276532/
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-27 20:48
Justici čeká personální zemětřesení. ‚Budou vypsaná otevřená výběrová řízení,‘ říká Benešová

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-28 08:31
Poláci se pustili do Putina kvůli historii války :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-28 18:41
novinky.cz/.../...

Titulek novinek zní jízlivě, takže leckdo si řekne "no jo, Poláci nemají rádi Rusy..." Jenže ono jde o mnohem více. Pokud propaganda totalitního státu roztáčí takovou dezinformační kampaň, vždy za ní stojí nějaký dalekosáhlejší cíl.

Ten se nám vyjeví teprve při pohledu na více světových stran: Putinova slovní kanonáda totiž zapadá plně jako další stupeň gradace protipolských akcí Německa, ovládaného dnes establishmentem Stasi, a řady osob orgánů EU, placených Gazpromem či jinými ruskými koncerny - a tvořící nebezpečné levicové NEOmarxistické jádro západoevropských (pseudo)elit, typu Timmermanse - a novodobě i Jourové.

Celkově lze vyčíst snahu zošklivit Polsko v očích mezinárodní veřejnosti jako fašistické fanatické katolické antisemity a válečné štváče, kteří se měli podílet aktivně na holocaustu.. a připravit tak půdu k politické, hospodářské i společenské izolace v Evropě.

To je velmi nebezpečné, neboť: Polsko po vojenském napadení Gruzie a poté Ukrajiny Ruskem začalo utužovat kontakty s USA v rámci NATO, a rovněž vyzbrojovat a připravovat armádu na možný válečný konflikt dle myšlenky "lépe být vyzbrojen a zbraní nepoužít, než nebýt vyzbrojen a být přepaden".

Rusko ví dobře, že na poli nejmodernějších technologií bude za Západem v lepším případě jen kulhat - a také proto od porážky u Varšavy v r. 1920 si osvojilo metodu starověkého čínského vojevůdce Sun C´, spočívající v umění rozložit, demoralizovat a totálně paralyzovat zázemí nepřítele psychologickým a dezinformačním působením na jeho vlastním území, a tím, že paralyzovaný nepřítel mu spadne do klína sám.

Jenže v případě, že by následky destabilizace Západu pocítili tamní obyvatelé i fyzicky (např. rychlejším poklesem životní úrovně a v rámci instinktu sebezáchovy by vzrostl jeho odpor, pak nelze nevyloučit ani překvapivou ruskou ozbrojenou agresi proti Západní Evropě, tedy "blitzkrieg.")

Je nabíledni, že přes ozbrojené Polsko něco takového není možné, je jasné, že Poláci by se bránili, jak tomu bylo v historii Polska i v Evropě v historii nesčíslněkrát.

A co z toho plyne? Nebezpečí pro ČR, SR, Rakousko - s rudou Vídní! Nebezpečí, že tato území, zejména ČR pod silným vlivem komunistů, by se mohla stát nástupním prostorem možné ruské agrese proti Západu. Že by to byl i fyzický konec země, jelikož napadený Západ, sebravší síly, by bránil ruské invazi pokud možno ještě na území ovládaném nepřítelem. Anebo že by poražený útočník z Východu "pálil za sebou mosty".

Ať tak či onak, přineslo by to zkázu území a obyvatelstvu zejména ČR, zkázu, jakou si nelze představit ani v nejabsurdnějším snu. Zkázu, v níž by živí záviděli mrtvým.


Je mi jasné, že taková úvaha se může zdát mnoha lidem absurdní, pesimistickou, šílenou.

Šílená je netečnost nebo bagatelizace ruských akcí stejná jak v posledních letech I. republiky, když už Hitler zbrojil a vznášel územní požadavky..

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-28 08:46
Říčanská věznice sídlem policie :

nasregion.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-28 18:50
Psi při určení pachových stop ze 40 procent chybují. Šílené, říká advokát odsouzeného

zpravy.aktualne.cz/.../...
________________

Ohledně pachových stop jsem viděl už takových nepochopitelných a na první pohled podivných kouzel, že jsem si jist, že se jich jednak masově zneužívá (ze strany policie) a jednak že je to tak nespolehlivý důkaz, že ho lze použít maximálně jako indícii, tedy že možná to tím směrem ukazuje...

Asi jako když se o pachateli řekne, že měl modrou bundu - a jistý nepříliš věrohodný, třeba ještě i podnapilý svědek řekne, že viděl z místa činu utíkat toho a toho tím a tím směrem v modré bundě... A že je to tudíž ten a ten (protože ho před týdnem v modré bundě potkal).
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-28 18:53
Dlouho jsem nevěděl, že jsem oběť domácího násilí, říká týraný muž

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-28 19:26
Rozhovor Bělušice :

litomericky.denik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-29 12:46
To bude asi tou výchovou tou "nezávislou justicí", co za ni Roll stávkuje a bouří... :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-29 17:08
Další vzorná matka, vychovaná českou justicí - s nadějnou generací do budoucna.. :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-12-30 14:05
Justice, za kterou stávkuje Roll a chvilkaři :

Muži se spřátelí i za pár hodin. Bývalý žalobce popsal svůj vztah s Janouškem

seznamzpravy.cz/.../...


P. S.
Soudce opisoval, řídil opilý, ale soudí dál

www.advokatni-komora.cz/scripts/detail.php?id=1330

Soudce Sovák nebude za údajné publikování cizích textů potrestán

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

foto

idnes.cz/.../...

Sovák a Berka (konkurzní mafie)

www.cak.cz/scripts/detail.php?id=915

idnes.cz/.../...

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-14 15:47
Minářovo komando nedostudovaných

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.