Magistrát : Zazněly i zásadní požadavky vůči SZ

Všechno špatné je k něčemu dobré - a tedy i dnešní pravidelné zasedání zastupitelstva pražského magistrátu, kde byla odhlasována reinstalace potupného Sloupu, (viz http://www.k213.cz/JOOMLA/3207-sloup-nemel-mu-kdo-bránit), bylo k něčemu dobré. Dokonce - i hodně k čemu. 

 

A to nejen k nečekanému osobnímu setkání se starým známým a zavpomínáním na lidi, co už nejsou - bohužel -  mezi námi. 

Aleš Moravec totiž přišel na zasedání zastupitelstva s připomínkami - resp. s diskusním příspěvkem - jako vystřiženým z našich stránek. A našeho programu. 

Potěšilo mě to hlavně proto, že vidím, že jdeme správnou cestou - a řešíme nejdůležitější akutní problémy společnosti - o kterých - ostatní - díky totální mediální masáži -  často nemají nejmenší potuchy.

Je skutečně k neuvěření, že v době mobilů a internetu velká část vysoce vzdělaných lidí netuší, co se děje o ulici vedle, a to v nějakých soukromých kobkách, ale v úřadech se státním znakem. 

Byť z jiného úhlu a z jiného důvodu, ale přesto úplně stejně - narazili - Aleš a lidi z jeho sdružení - na problém, který denně popisujeme na našich stránkách : Nefunkčnost policie a především OSZ při vyšetřování trestné činnosti určitých osob, zejména pak osob spřízněných a mocných, ať už jde o soudce a státní zástupce (jako v našem případě), anebo o lokální, ale i celostátní politiky, jako v případě Aleše a jeho sdružení. 

Aleš žádal ve svém příspěvku návrat SZ alespoň do stavu před r. 2008, kdy i oni si všimli, že ač tehdy sice také trestní šetření VIP osob obvykle skončilo ve ztracenu, přeci jen existovala jistá pravidla - a ta byla dodržována - jako např. že oznamovatel se vyrozumíval, co se s jeho oznámením stalo a jak bylo vyřízeno, a to věcně, a ne jen konstatováním, že "orgáni nic neshledali" - resp. "neshladaly důvody pro zahájení trestního stíhání..."   

Cituji volně z Alešova příspěvku :    

  • OČTŘ zásadně neoznamují, jaká šetření provedla a s jakým výsledkem
  • PČR nevyslýchá ani oznamovatele, ani podezřelého - a nevysvětluje, proč
  • PČR se zásadně nezabývá předloženými důkazy a nevysvětlí, proč považuje tyto důkazy za špatné, nezákonné nebo zbytečné
  • PČR nikdy nevysvětlí, proč - když trestní oznámení bylo podle ní zjevně bezdůvodné - proč nepodala na oznamovatele trestní oznámení pro pomluvu nebo nezahájila jeho trestní stíhání

Prostě - de facto se nikdy nic nestane. Vy za policii posbíráte fůru důkazů, učiníte mnohaměsíční práci za ni, zadarmo, samozřejmě, často ještě s nasazením zdraví nebo i života - a jim to ani nestojí za to, aby vám řekli, proč nic nedělají. 

No - protože to dost dobře vysvětlit ani nelze. 

Alešovi jsem slíbil, že mu k tomu dodáme naše podněty a návrhy, již mnohokrát uplatněné - samozřejmě zcela bezvýsledně - u MSp, a v tomto případě, tedy u OSZ - by to byl - kromě volby státních zástupců na určité období, nebo, řekněme, do té doby, než bude zavedena - především institut občanské obžaloby, kdy by i občan, nejen OSZ, mohl podat trestní obžalobu k soudu (ne tedy jen civilní žalobu) v případě, že má za to, že je trestná činnost podezřelých osob spolehlivě prokázána - a státní zástupce přesto odmítá podat obžalobu, protože to jsou jeho přítelíčkové, nebo známí, nebo prostě mocní lidé, ze kterých má OSZ strach. 

V případě, že by taková občanská trestní obžaloba k soudu uspěla, znamenalo by to automaticky kárné řízení pro státního zástupce, který ji odmítl podat. 

Takový systém by ovšem předpokládal už zavedený a rozvinutý porotní systém, protože jedině ten může zaručit, že bude vina obžalovaného posuzována objektivně podle provedených důkazů - a ne jen podle strachu a společenských ambicí soudce, které jsou obvykle totožné se státním zástupcem, a lze proto důvodně očekávat, že až na výjimečné případy by institut občanské obžaloby sám o sobě nebyl k ničemu, pokud by skončil u klasického strukturního soudce, vázaného na systém, jenž by rozhodnul sám a stejným způsobem i podle stejných kritérií jako státní zástupce při odmítnutí sepsat a podat obžalobu. 

Domluvili jsme se i na další spolupráci - a věřím, že stejně jako za časů Karla Berky, bude úspěšná a oboustranně výhodná. 

A jsem opravdu moc rád, že jsem na Aleše - zase po letech - narazil. 

Z čeho rád vůbec nejsem - ale aspoň jsem to mohl vidět na vlastní oči - že se totiž k jeho podnětnému příspěvku stran OSZ a jeho programové zbabělosti nikdo nepřidal. 

A protože Aleš není zastupitelem, nutně takového potřebuje k tomu, aby se takový bod projednával. Jinak je to jen plácnutí do vody, které sice zazní - ale nic se nestane. 

A - typicky - nikdo nic. Ani z pirátů ne. O těch ostatních raději ani nemluvím. 

Z toho je vidět, jak se dokonale podařila ona - zázračná informační izolace naprosté většiny společnosti od problémů justice, ač tento stát důležitější problémy prostě nemá. 

To raději budou všichni pindat o transparentnosti na Instagramu - a výsledkem je, že korupce bují z rozlezlé na všeobecnou... 

Jak psal nedávno - na těchto stránkách -  Staník, drsnej maník ( http://www.k213.cz/JOOMLA/3205-uz-jsme-konecne-doslavili ) - a jak můžete číst na těchto stránkách denně - tahle země nemá důležitější problém nežli skutečnou a zásadní reformu justice. A to jak strukturální, tak personální. Obojí stejně důležité. A neodkladné. 

Od toho se všechno odvíjí, především nálada (investiční, rodinná i všeobecná) v této zemi - a od toho vše také počíná, především pak funkční demokracie a hrdá občanská společnost. 

Ruku v ruce s ní pak politická stabilita a ekonomická prosperita. 

Přesto - zdá se - to nikoho z politiků nezajímá. Jinak by přece nebylo možné, aby se k tak zásadnímu a akutnímu požadavku nepřidal ani jeden z radních. Od čeho by tam potom byli ??? 

A abych nezapomněl - ještě jeden - veledůležitý - bod, o kterém jsem - možná ostudně - neměl potuchy : Praha má legislativní právo !! Primátor může legislativní návrhy, odsouhlasené radou města, postoupit přímo Parlamentu k zapracování do zákonů !!! 

Kdo to nevěděl, jako já - ale je z Prahy (resp. tam má trvalé bydliště) - nechť toho neprodleně využije - a po svých radních to důrazně požaduje !! Anebo - je příště nevolí... 

 

________________________

________________________

 

 

 

 

 

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-23 21:01
Polsko - breakig new: Pokus soudcovské kasty o státní převrat?

Předsedkyně Nejvyššího Soudu (*1952, soudkyní se stala jako aktivní komunistka ještě za PLR) dnes zorganizovala zasedání všech tří komor Nejvyššího Soudu - tj. Občansko-právní, trestní a pracovně-právní - a vyhlásila rozhodnutí, kterým fakticky neuznává soudce, navržené Zemskou justiční radou a jmenované. Současně NS ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu ve věci suspendování zasedání těchto třech komor. Zasedání se konalo od 10 do 17. Hodin.¨¨
Dle tohoto rozhodnutí tehdy, když v soudním senátě je účastna jedna osoba, navržená Zemskou justiční radou v jejím současném složené, je obsazení soudu nenáležité.
Krom výsledku dnešního zasedání, ještě Gersdorfová začátkem týdne vyloučila z účasti na všech jednáních NS soudce, kteří byli do něho rovněž navrženi Zemskou justiční rado a následně schváleni a povoláni prezidentem.

Ministerstvo spravedlnosti nyní vydalo k rozhodnutí NS Gersdorfové toto prohlášení:

wpolityce.pl/.../...

Schválení je neplatné, nemá právní moc. Bylo vydáno s flagrantním porušením zákona. Porušuje č. 179, par. 180, ust. 1. A čl. 1O Polské Ústavy.

Nejvyšší Soud v rozporu se zákonnými předpisy schválil usnesení o postupu ve věci zpochybňování statutu soudců povolaných za účasti současné Zemské justiční rady. Tento proces podléhá suspenzi na základě právní moci z 22. ledna chvílí zahájení kompetenčního sporu mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem a Prezidentem Polska.

Do doby posouzení Ústavním soudem se nesmí podnikat v této věci žádná činnost. Usnesení Nejvyššího soudu je právní mocí neplatné.

Ve shodě s právem o organizaci a jednacím řádem před Ústavním soudem zahájení kompetenčního sporu způsobuje právní mocí suspendování procesů před Nejvyšším soudem. Všechny činnosti Nejvyššího soudu v období suspenze jsou neplatné. Do doby posouzení Ústavního soudu nelze v této věci vykonávat žádné činnosti. Strana sporu nemůže sama hodnotit, zde ke sporu došlo. Ústava toto právo přiznává jedině Ústavnímu soudu.

Podstata sporu spočívá v tom, že žádný soud nemůže zkoumat, a tím spíše zpochybňovat, nominace soudců, ani zákony upravující status soudců a způsob výběru kandidátů. Nejvyšší soud nemůže proto vstupovat do kompetencí Zemské justiční rady, prezidenta Polska, ani Sejmu, a dále, ani Ústavního soudu, jenž se věcí již zabýval a uznal aktuální znění zákona za shodné s Ústavou.

Jednání před Nejvyšším soudem mělo být suspendováno také proto, že Ústavním soudem je rozpoznávána věc týkající se jednacího řádu občansko-právního, kterého se toto usnesení týká (tj. art. 379 pkt 4 kpc).

Usnesení složení tří komor Nejvyššího soudu jako v rozporu s právem nevyvolává právní účinek. Nejvyšší soud není oprávněn šetřit a hodnotit, zda účast v senátě soudce soudu obecného, vojenského nebo Nejvyššího, povolaného do funkce soudce prezidentem Polska na návrh Zemské justiční rady po r. 2018, působí neplatnost jednání. Žádný orgán, tedy ani soudní, totiž nemůže zpochybňovat povolání a investituru soudce.

Krom toho po nabytí platnosti zákona z 20. prosince 2019 zákony zaručující ústavní řád ve výkonu spravedlnosti a zlepšení práce soudů, se usnesení NS tím spíše stane bezpředmětným. Nový zákon odstraňuje totiž od nedávna se objevující pochyby, týkající se možnosti zpochybnit statut soudců, povolaných prezidentem Polska. Potvrzuje nepřípustnosti takových činností, shodně s rozhodováním Vrchního Administrativního Soudu a také Ústavního Soudu.

tkwl/Ministerstvo spravedlnosti

Co bude dál? Reforma bude i přesto pokračovat. Senát těsnou většinou sice neschválil nový zákon o soudech, jenže tím se vrací do Sejmu, ten už jej schválil a postupuje prezidentovi.

Jak jsem již ve svých předchozích zprávách z Polska poznamenával, prezident nemá zřejmě nyní jiného východiska, než jej podepsat.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 10:04
Zatím se ozval zástupce Mluvčího Disciplinárního Soudu soudců obecných soudů Przemysław Radzik: Dnešní stanovisko některých soudců třech komor Nejvyššího Soudu není nic jiného, než protiprávní pokus o změnu zřízení Řečpospolity Polské - Dle jeho názoru "nemá závaznou moc, a soudci zpochybňující legálnost jiných soudců budou disciplinárně stíháni.
niezalezna.pl/.../

Tolik ještě těsně před půlnocí. Ano, je to pokus o puč zneužitím soudů, do jisté míry je to neumělý pokus, k němuž mohla dopomoci inspirace v ČR úspěšného svržení Nečasovy vlády. Nicméně ...polský vládní establishment sestává z osobností nesrovnatelně vyšších lidských i odborných kvalit, než český, o Nečasově nemluvě. Svým způsobem ovšem tato "kasta" hraje va banc. Navíc v týdnu vyloučila Gersdorfová několik soudce Nejvyššího Soudu, jsou vyloučeni z rozhodování. Jenže to je protiprávní...Mezi těmito soudci je soudce Zaradkiewicz Občansko-právní komory NS, jenž zasedal v jednání této komory 18. Prosince, a vyslal Tribunálu Spravedlnosti EU PREJUDICIÁLNÍ dotaz ve věci soudců, kteří své kariéry počali v komunistické PLR, a jejichž nominace byla provedena Státní Radou PLR, čili orgánem celkově zbaveným nezávislosti, jenž byl symbolem komunistického totalitarizmu. Zaradkiewicz též v tomto dokumentu dotazoval i věc soudců, které Zemská justiční rada posuzovala v letech 2000-2019. Neboť toto období vzalo v potaz Ústavní soud....

Takže: Mimo jiné: Pokud by platil samozřejmě neplatný dnešní výnos NS Gersdorfové, bylo byly by vyloučeny desítky soudců soudů všech stupňů, kteří již vyrostli v Polsku po roce 1989, a nemají s totalitou nic společného....
Pokud PREJUDICIÁLNI dotaz na TSEU, pro TSEU musí být horkým bramborem. Domnívám se, že na otázku dotazu, formulovaného soudcem Zaradkiewiczem odpoví nějakou vyhýbavou formou. Neboť předtím se kompromitoval ve Španělsku tím, že jeho rozsudek znamenal jednoznačně ochranu ve Španělsku odsouzených poslanců, kteří byli znáni vinnými z činnosti směřující proti celistvosti Španělska za spolupráce s cizí mocností - jednalo se o Katalánsko s levicovým pozadím, přičemž byli dopadeni ruští vlivoví agenti z pozadí KGB. Po tomto precedentu tedy, pokud by uznal TSEU soudce dosazené v Polsku komunistickým režimem za záruku nestrannosti....nyní můžeme dojít k pointě: TSEU by se tímto kompromitoval jako stranný, a navíc podporující v Polsku negaci ústavního pořádku. A kompromitovala by se Evropská Komise, v níž taktovku přejaly Jourová a Van de Leyenová, které "mají hodně másla na hlavě" ve svých vlastních zemích ...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-23 22:06
Takový trochu jiný e-shop

dfens-cz.com/takovy-trochu-jiny-e-shop/
0 # Tomáš Jadlovský 2020-01-24 08:55
Vzácně realistický pohled na českou injustici.
reflex.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 09:19
H-System :

neovlivni.cz/.../

Když je zastupuje Marvanová, tak ať se ani nediví.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 11:30
Babiš dal pokyn Benešové, aby si kupovala soudce jako on bezdomovce za koblihy.
K polovičnímu nadbytku soudců přibydou tak ještě další...

Benešová navrhuje jmenovat 35 nových soudců, Šiškeová zamíří na NSS

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 11:31
Pracující vězni dostávají od nového roku více peněz

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

Můžou si vydělat až celou polovinu minimální mzdy!
Porovnejte:

Věznice Ruzyně shání lékaře za osmdesát tisíc měsíčně, Rath stále pracovat nesmí

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 12:41
Česko se v indexu korupce propadlo. Ondráčka: Politici o dohánění špičky jen blouzní

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Saxána 2020-01-24 16:29
Nejen Praha.
Čl. 41

(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.

(2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 17:28
S idiotem se nesuďte! J.K.

www.forum24.cz/.../
novinky.cz/.../...
____________
Jen bych to doplnil : S idiotem - a u idiotů - se nesuďte...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-25 11:07
Tragedie jménem Angela :

pravyprostor.cz/.../
Merkelová, podezíraná jako tajná spolupracovnice Stasi "Erika", měla být už za časů Honeckerova režimu ve Východním Německu připravovaná na roli, spadající do sovětské/dnes ruské dalekosáhlé dlouhodobé strategie na "druhou říjnovou revoluci", tentokrát však namísto násilí cestou dlouhodobých manipulací, dezinformací a předstíráním zániku komunismu. K tomuto účelu byly v tolika zemích najednou inscenován převraty ve Východní Evropě 1989. Západ je dodnes přijímá jako opravdové protikomunistické revoluce, zkrátka naletěl...
Celé období konání Merkelové s výsledky, popisovanými ve výše uvedeném článku, lze tedy charakterizovat jako cílevědomé.
Na ČR i na Polsko samozřejmě dnes má její politika vliv, neboť v jejím vleku je dnes celá EU.

Freeeurope

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.