Sloup. Neměl mu kdo bránit.

Ukázal jasně rozložení sil mezi evangelíky a katolíky. U nás. A ještě něco : Ukázal současný stav obou vyznání, ne jen jejich historické dědictví. 

Na počtvrté prošel dnes hlasováním zastupitelstva hlavního města Prahy návrh na vztyčení znovuobnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. 

Byl jsem - částečně - při tom, a tak o tom chci něco napsat. Vlastně to byl jediný a hlavní důvod, proč jsem dnes vážil cestu do Prahy. 

Ač i evangeličtí a husitští odpůrci Sloupu rozesílali pozvánku, odkud jsem se vůbec - jako z jediného zdroje - dozvěděl, co se má dnes (také) projednávat na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, tedy v hlavním sále Magistrátu. 

Nutno připomenout, že se o stejném tématu hlasovalo již 3x, poprvé - tuším - v roce 2014 nebo 2015, podruhé - to vím moc dobře, protože jsem se těch akcí nemohl účastnit, kvůli politickému uvěznění - v září 2017 - a potřetí, v červnu 2019. 

Pokaždé se na poslední chvíli podařilo obnově tohoto Sloupu zabránit - a tak to jeho (katoličtí) příznivci vskutku vytrvale zkoušeli pořád dokola. 

Naposledy, pominu-li dnešek, si vybrali obzvláště krásné datum - 21. června, tedy den popravy českých protestantských pánů, jejichž pomník stojí - na bývalém popravišti - zhruba tam, kde má nyní stát Sloup. Tedy jen kříž v zemi a tabulka se jmény popravených na zdi.  Ten Sloup se mimochodem k této popravě přímo váže a na ni navazuje. Jako v podstatě výsměch popraveným. Jako oslavu zdařilé rekatolizace předtím protestantské země. 

Zruší i tu památku na ty popravené ??  Postaví na její místo Sloup, aby po nich nic nezbylo ? 

Jako tam stál předtím skoro 300 let ? Za doby, kterou obrozenci nazvali dobou temna ?? 

Za těch zhruba 8 let, co se vzpomínky na popravené každoročně účastním, už vcelku znám - alespoň od vidění - lidi, kteří se proti Sloupu aktivně staví - dnes jsem je, byť i jen očima, hledal marně. Ani autorku mailu jsem nikde neviděl, ač předtím úspěšně založila občanský spolek "Za zachování současné podoby Staroměstského náměstí ".

Zato kolárky katolických kněží byly vzadu, v publiku, dobře vidět, a nebylo jich málo. Ti si to pohlídat přišli. 

 

Ale - jednoho známého jsme tam přece uviděl, a to hned po vstupu - byť přišel za zcela jiným účelem : Aleše Moravce. Navážu na to dalším článkem, protože ten za to rozhodně stojí. 

Neviděli jsme se už dost let, minimálně od smrti Karla Berky, na kterého jsme společně zavzpomínali. Chybí nám totiž oběma stejně. Mně ještě víc než Alešovi, protože ten si v Praze vždycky někoho najde, na venkově je to mnohem horší. A Karlovy organizační schopnosti, jeho vytrvalost a energie - jsou prostě dodnes nenahraditelné. 

Ale - k Sloupu. 

Byl na programu, jako bod č. 4, vypadalo to - i podle toho mailu - že by mohl být do poledne na pořadu. 

Mluvilo se - jako obvykle - hlavně o penězích, projektech, Pirátům bylo velice vyčítáno, že prý neinformovali o jakémsi projektu za 22 miliard, který v tichosti schválili, já o tom ale nic nevěděl, a tak útoky ODS či ANO na ně mě vcelku nezajímaly - krom toho, vedle sedící Aleš do mě neustále cosi hustil - takže jsem to ani moc sledovat nemohl. Ale kvůli tomu jsem tam stejně nebyl. 

Asi po dvou hodinách si vzal slovo primátor Hřib a navrhnul bod ohledně Sloupu vyřadit z programu. 

A to s tím, že v březnu uspořádá k tématu seminář, kde se řádně prodiskutuje s oběma stranami pro i proti - a hlavně : Kde se bude řešit celá nová koncepce Staroměstského náměstí, neboť letos uplyne také 75 let od vypálení levého křídla radnice na konci války za Pražského povstání, které se od té doby marně již několik pražských vlád snažilo obnovit a dostavět - a letos že by to tedy mělo vyjít, ale musí se to probrat na tom semináři. 

Znělo to logicky a rozumně - a já měl za to, že když už to navrhuje primátor, že to taky projde. 

Leč - až večer jsem se dozvěděl, že se tak nestalo, katolická církev si to zjevně pojistila mnohem lépe než jen souhlasem primátora. 

Mimochodem, na toho samého primátora docela sprostě útočila zastupitelka ODS - ta, co ji teď ani v ODS nikam nezvolili, a obviňovala ho z toho, že je nečestný a nedrží slovo - já mám pocit, že právě tímto návrhem naopak Hřib prokázal, že slovo drží a že není snadné jej zviklat, asi ani penězi, ani hrozbami nebo sliby. Protože proti Sloupu se stavěl už dříve - a nic na tom nezměnil. 

Asi na rozdíl od mnohých jiných, protože mi to přišlo, že Duka buďto mnohé nějak koupil či si zavázal, a ty, co nebylo možné přesvědčit ničím, alespoň dokázal, aby tam nebyli. 

Já jsem - právě po návrhu primátora na stažení bodu z programu - odešel, beztak jsem si nemohl dovolit tam sedět celý den, ale hlavně jsem skutečně věřil, že primátorský návrh projde - a bod bude skutečně stažen. 

Nestalo se tak. Což je bezesporu výrazem síly současné katolické církve a schopnosti jejího současného vedení - a o té evangelické to platí přesně obráceně. 

Ač okatě slaví tzv. "svobodu" a její údajné 30. výročí (asi přehlédla, že ji slaví hlavně s bývalými komunisty), nedokázala těch 30 let využít k ničemu jinému - než ke zbabělé servilitě a přisluhování současnému režimu, který v neskutečné naivitě ještě oslavuje jako demokratický - což opravdu do jejích řad přítáhlo jen málokoho. Já tu výjimku sice tvořím, to ovšem ale hlavně s odkazem na historii a tradici země, které mne k tomu přesvědčily - a rozhodně ne současné projevy nebo vedení této církve. 

Ostatně, dobře to vidělo rovněž před rokem, kdy se vzpomínalo 50. výročí Palachova sebeobětování, a ač byl Palach protestant a evangelík, důstojně připomenout jeho oběť ve prospěch národa dokázala hlavně církev katolická, jakoby k ní patřil odjakživa. 

 Ano, přesně před rokem : 

 

 

 

To jsou skutky a projevy organizačních schopností, které přitáhnou a zaujmou veřejnost !!  Proto je pak katolická církev na vzestupu jako vskutku nově obrozená větev křesťanstva, zatímco kdysi tradiční evangelíci - buďto vymřeli, nebo se nemají čím chlubit. 

Jestli je něco cestou do pekel - a zvláště v duchovním životě a jako duchovní příklad - tak je to patolízalství a zbabělost. 

V katolické církvi je jí dneska zjevně mnohem méně než v té evangelické, proto přitahuje a sílí... 

Večer jsem se pak z rádia dozvěděl, že Sloup přece bude - protože si to všichni ostatní prosadili. 

Proti hlasovali vlastně jen Hřibovi Piráti. 

Jaký to paradox dějin !! 

Historickou čest protestantského národa nakonec zachraňují mladíci, kteří s křesťanstvím většinou nemají nic společného, o historii se příliš nezajímají, nebo vůbec ne - spíše IT (tedy aj tý), marjánka, free style - a podobně - a přesto, podvědomě cítili, kam patří a co by bylo i jejich ostudou. 

Tam, kde začnou zvonit peníze a výhody, podpořené ještě výraznými osobnostmi - tak tam jde tradice stranou, nebo ji už nikdo nezná. 

Možná, laické veřejnosti, by bylo dobré připomenout, v čem celý, tento už dnes 400 let starý, konflikt spočívá : Tedy - ve výkladu toho sousoší. 

Katolíci a obnovitelé Sloupu tvrdí, že byl vztyčen na oslavu a jako poděkování za úspěšnou obrany pravobřežní Prahy před švédskými vojsky na závěr 30-ti leté války. Poděkování Panně Marii. 

Proti tomu by sotva kdo mohl co namítnout - kdyby to ovšem byla pravda. 

Už vzhledem ke složení toho sloupu, jeho stavbě i tvorbě jednotlivých figur je mnohem pravděpodobnější a historicky věrohodnější verze evangelických znalců historie i teologie - totiž že jde výhradně o pomník vítězství Habsburků a katolické víry v hlavním městě protestantské země, navíc na místě, posvěcené krví hlavních představitelů stavovské protihabsburské opozice. 

Draci a baziliškové, dotírající na Pannu Marii - to mají být právě ti čeští stavovští páni a měšťané, popravení 21.6. 1621 - a proto také dává smysl, že ten pomník stál - a asi i má stát - na místě právě někdejšího popraviště. 

Pokud je tohle pravda, a všechny souvislosti nasvědčují tomu, že ano - pak je to nejen oslava vítězství cizího královského rodu a cizí šlechty nad domácími silami, ale i ortodoxního habsburského katolického náboženství nad českými protestantskými stavy, potažmo husitskou tradicí země, těžce vybojovanou a draze zaplacenou po předchozích 200 let. 

Mnozí tvrdí - dnes už to těžko ověřit - že jeden z těch dotírajících bazilišků má dokonce obličej Václava Budovce z Budova, českého renesančního šlechtice, který šířil slávu českých zemí daleko po cizině a byl stavovskému povstání neocenitelnou oporou. 

A tedy i úhlavním nepřítelem Habsburků, kteří ho prostě chtěli vyhladit z paměti národa a zesměšnit jednou provždy. 

Tedy - žádná oslava vítězství nad Švédy, mimochodem protestantskými - ale v podstatě drzá provokace na místě zbroceném krví těch nejdražších. 

Nato se nezapomíná ani po 400 letech, alespoň pro ty, co o tom ví. 

Je vizitkou našeho národa, že o vlastní historii dohromady nic neví - alespoň ve své většině. Je to ostuda, jakou bychom po Evropě těžko hledali příměrem. 

Je to možné jen u vykořeněného národa, kterému vládne slovenský estébák, jenž ani neví, jestli je v Čechách nebo už na Moravě - a který si za koblihu koupil ten nejhorší národní póvl - a jeho prostřednictvím nyní vládne. Resp. drží se u moci . Protože to se smysluplnou vládou nazvat nedá. 

ZÁVĚREM  snad jen dodám, že dnešní hlasování pražského magistrátu je současně jak národní ostudou, tak i názornou ukázkou, jaké síly v dnešní politice převládly a čeho se drží : Žvance, čím většího, tím lepšího - ať ho dá, kdo chce. 

S takovými lidmi budeme jednou stavět pomníky Heydrichovi (vždyť přece za něj měli všichni práci a dělníci ještě jezdili do Luhačovic na dovolenou - a vůbec se nezajímali o to, že bomby a granáty, které ve Škodovce a v ČKD vyrábí, dopadají na ruská a anglická města) a Hitlerovi (vždyť tady postavil kusy dálnic - ještě teď na ně budou Babišovci navazovat)… 

Jednu poznámku si rozhodně neodpustím : Kdepak dnes byli slavní evangeličtí bohoslovci, ryšavec z Vodňan, nebo odkud to je - a jeho kolega s typicky českým jménem Benjamin Roll ?? 

Neslavili někde totalitní komunistickou justici ?? Jako ryze demokratickou a nezávislou ?? 

Protože dnes na magistrátu rozhodně být měli - a snad - konečně - i jedinkrát v životě mohli být co platní. 

A pokud jde o dnešní hlasování a rozhodnutí zastupitelstva pražského magistrátu : Je to taková ostuda a taková prohra - že vyzývám současné vedení především ČCE, aby za ni převzalo odpovědnost - protože ji rozhodně do značné míry zavinilo - a odstoupilo. 

Nic jiného než zbabělost a servilitu totiž zatím ukázat nedokázalo.

A těmi se ani nehýbe dějinami, ani nepřitahují příznivce, natož zájem veřejnosti. 

 

_________________

_________________

Prvním, kdo se po dnešním hlasování Magistrátu obrací v hrobě, je bezesporu zakladatel státu.

Ač sám vzešlý z katolictví - stejně jako Hus - představa, že se - navíc bez cizího nátlaku -  obnoví výsměch poraženým na Bílé hoře, by mu asi utrhla srdce. 

 

 

 

 Patrně příspěvek katolické církve k právě probíhajícímu Týdnu jednoty křesťanů... 

____________________

____________________

Tady se podívejte, kdo jak hlasoval - a kdo se zcela odrodil národu a jeho historii : 

 

 

____________________

____________________

Vážení přátelé, odpůrci M.sloupu,

každý z nás jsme se v posledních dnech po svém snažili zabránit souhlasu ZhmP se stavbou, bohužel naše úsilí vyšlo naprázdno. Zvítězily jak rozpory uvnitř radniční koalice, tak snaha opozice koalici na tomto tématu rozložit (jinak zcela legitimní) a v neposlední řadě i silný ideologický tlak katolické lobby. Zejména pokud jde o to poslední, je Mariánský sloup jen dalším plátkem v “salámové” metodě postupného okrajování našich dějin a pokusu o jakousi rehabilitaci vývoje v našich zemích po r.1620. Považuji to za nebezpečné zahrávání si s českou státní ideou i národní identitou. 
Proto je důležité nesložit ruce do klína a pokračovat i nadále ve snaze zabránit výstavbě Mariánského sloupu. Nyní však musí jít o právní střet, když politické rozhodnutí již bylo ztraceno. Vše by se tedy mělo přesunout na Prahu 1, která bude autorem obnoveného stavebního povolení. Je třeba najít právní experty, kteří budou schopni a ochotni, na základě důkladné právní analýzy, vydání stavebního povolení věcnými důvody zpochybnit. Mělo by jít o právníky, znalé jak stavebního řízení, tak správních procedur a samozřejmě nakloněné naší cause. Já budu hledat a vám doporučuji učinit totéž. Průběžná výměna informací by byla užitečná.
Zdraví J.Zahradil

______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-23 19:17
Taky jsem si všiml (z vysílání ČT 24) ... Nelíbí se mně to z pohledu historie, ani architekta.
Jan Florian
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-23 19:25
Ahoj Jiří, zdravím, dlouho jsem se neviděli, ale mám Tě stále v srdci.
Příští týden v pátek budu mít 15 minut rozhovor v rádiu Impuls a budu mluvit také o Tobě o jako neuvěřitelně statečném muži, který má můj obdiv.
Jirka Máška
0 # Saxána 2020-01-23 19:43
Referendum pro Prahu může zajistit petice dle zákona.
/Obecní či krajské referendum skoro nevyužíváme./
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 09:28
Milion chvilek provedl změnu ve stanovách : Zavedl netransparentní účet, Minář s Rollem si vyplácejí plat, jehož výši odmítají zveřejnit - a hlavně, hodlají prý lidi "vzdělávat".

Od někoho, kdo nemá základní představu o životě a fungování státních orgánů v ČR, to zní opravdu skvěle :

Milion chvilek potichu provedl změnu

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 09:36
Za všechno může TOP 09 p.Pospíšil a spol.

No a někde jsem viděla hlasování - odsouhlasili to o 1 hlas!!!!!!!
Hrůza a děs.
To je opravdu velký dárek ke kulatému výročí bitvy po 400 letech.

Může za to i naše slavné vedení ČCE, které nic neudělalo...… Ha
____________
To za to může hlavně. Ovšem TOP 09 se vypreferovala jako nejúplatnější, zpátečnická strana, podobně jako ODS. Zajímá je jenom mamon a chamtivost. Čestná pravicová strana s odkazem na zakládající myšlenky státu tady neexistuje. Proto se dere k moci takový póvl a taková pakáž jakou je ANO s Babišem.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 09:43
Dárek ke 400. výročí bitvy na Bílé hoře : Návrat Sloupu na Staroměstské nám. :

www.ceskatelevize.cz/.../220411000120123
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 09:45
Sdílela jsem Váš článek a zveřejnila ho i v diskusi jiných.

Zde první reakce: "Husitskou tradicí vraždění a vypalování klášterů? Habsburkové chtěli vyhladit paměť národa a proto sem zavolali Bohuslava Balbína? Směšné"

_______

Oni ho sem zavolali ? On se tady nenarodil ?? Opravdu - směšné...
Zdravím

J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 09:49
Další reakce:
"Ještě se dozvíme, že nás Švédi vlastně přišli osvobodit, jen omylem komplet vše vyrabovali, vypálili a co mohli, odvezli. A poznámka technická: prostředky na ten památník prý věnovali místní občané, řemeslníci, obchodníci. Určitě by byli moc rádi, že tu "ostudu" konečně někdo v roce 1918 zdevastoval, jako to dělali islamisté na dobytých územích."
___________
No, ještě že píše, že "prý" věnovali...

Řemeslníci a měšťané museli po 30-ti leté válce nesmírně zbohatnout - ve vyrabované a vylidněné zemi - když měli dost na dary na stavbu nejen pomníků, ale i katolických katedrál, klášterů a kostelů po celé zemi. Což bylo také v podstatě to jediné, co se tehdy stavělo.
Možná bychom se tedy měli podívat do archívů, co je vlastně pravda : Zbyl tady po 30-ti leté válce milion obyvatel v celých Čechách, rozutečený po lesích - anebo nastala zlatá éra prosperity a bohatství ??
Asi jako nyní, za Babiše ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 09:53
Od: Ivana Kultová
Komu: FialaP@psp.cz, Udženija Alexandra , NemcovaM@psp.cz, Petr.Fifka@praha.eu, Karel.Hanzlik@praha.eu, Jaroslava.Janderova@praha.eu
Datum: 24. 1. 2020 8:16:38
Předmět: Sloup

Vážený pane předsedo a všichni v ODS,. zvláště všichni pražští zastupitelé,

prosím, proč Vaše strana v Praze hlasovala pro mariánský sloup? Vždycky jsem Vás volila, protože jsem věřila, že ODS hájí pravdu. Ale Pán Ježíš Kristus v Janově evangeliu 14,6 jasně říká: „„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." On je ta pravda, nikoli mariánská modla, která navíc symbolizuje pokoření českého národa.

Věřím, že to není konec. Nepřítel satan vyhrál bitvu, ale nevyhrál válku. Konečné vítězství náleží Kristu - a těm, kteří následují jen jeho. Prosím, vzpamatujte se a poznejte pravdu, která Vás osvobodí (Janovo evangelium 8,32), abyste jednou obstáli před Božím soudem. Modlím se za Vás. Pán Ježíš Vás stále miluje - vždyť zemřel i za každého z Vás.

V úctě Vaše

PhDr. Ivana Kultová,
překladatelka a členka Bratrské jednoty baptistů
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 11:27
Vážení přátelé, odpůrci M.sloupu,
každý z nás jsme se v posledních dnech po svém snažili zabránit souhlasu ZhmP se stavbou, bohužel naše úsilí vyšlo naprázdno. Zvítězily jak rozpory uvnitř radniční koalice, tak snaha opozice koalici na tomto tématu rozložit (jinak zcela legitimní) a v neposlední řadě i silný ideologický tlak katolické lobby. Zejména pokud jde o to poslední, je Mariánský sloup jen dalším plátkem v “salámové” metodě postupného okrajování našich dějin a pokusu o jakousi rehabilitaci vývoje v našich zemích po r.1620. Považuji to za nebezpečné zahrávání si s českou státní ideou i národní identitou.
Proto je důležité nesložit ruce do klína a pokračovat i nadále ve snaze zabránit výstavbě Mariánského sloupu. Nyní však musí jít o právní střet, když politické rozhodnutí již bylo ztraceno. Vše by se tedy mělo přesunout na Prahu 1, která bude autorem obnoveného stavebního povolení. Je třeba najít právní experty, kteří budou schopni a ochotni, na základě důkladné právní analýzy, vydání stavebního povolení věcnými důvody zpochybnit. Mělo by jít o právníky, znalé jak stavebního řízení, tak správních procedur a samozřejmě nakloněné naší cause. Já budu hledat a vám doporučuji učinit totéž. Průběžná výměna informací by byla užitečná.
Zdraví J.Zahradil
_______________
Pan europoslanec má pravdu v tom, že boj nekončí, ale mýlí se, že politický boj byl ztracen. Ten naopak teprve začíná.
Neznám právníka, nebo úředníka magistrátu, který by chtěl být podepsán pod rozhodnutím o stavbě čehokoliv, které budou denně bránit občané svou fyzickou přítomností a denně je bude muset policie odtahovat. To je jen otázkou času, několika týdnů, jak dlouho takový radní vydrží ve funkci.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 22:06
A nemá kompozice panny Marie s draky, hady atp. jiný původ?
_________

Jiný původ nemá. Panna Marie symbolizuje čistotu víry - typicky katolickou, protože protestanté ji sice uznávají, ale hlavní svatou a hlavní modlou se stala typicky pro katolíky - a ti dotírající draci a baziliškové - to jsou ti představitelé českých stavů, kteří čistotu katolické víry podle Habsburků ohrožovali.
Ten pomník má dvojí smysl - jednak oslavit vítězství rekatolizace, podle Habsburků, návrat země k víře jediné a pravé - a jednak, výslovně oslavit porážku českých stavů a představitelů protestantství osobně, personálně.

Tak, tady to máte, zvítězili jsme, protože s námi byla Panna Marie - a vy jste ten odporný hmyz, který jsme zlikvidovali, a popravili.

Tak to bylo chápáno, když se ten Sloup objednal a vztyčil.

A vy, Češi, si pamatujte, jak skončíte, kdybyste to chtěli někdy zopakovat...

Mimochodem, k tomu, že to mělo být nejen oslavou vítězství, ale také důraznou výstrahou do budoucna, bych ještě dodal - jak dlouho třeba odmítali Habsburkové pohřbít těla, a hlavně hlavy českých pánů.

Ty visely na Mostecké věži až do r. 1631, kdy Prahu obsadili Sasové, a s nimi přišli i mnozí čeští exulanti - a ti ty hlavy teprve pohřbili, dodnes se neví, kam a kde nakonec skončily.

Tato morbidní podívaná tedy krášlila Prahu ještě celých 11 let od popravy, což i na tehdejší dobu - a už to nebyl krutý středověk, ale novověk - byla zcela výjimečná záležitost.

Stejně, jako udílené tresty na popravišti - vyřezávání jazyků, očí, utínání rukou, apod.

Aspoň vidíte, proč tam toho 21. června chodím.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-25 09:13
No - to je taky důležitá souvislost. Měli by Vás pozvat do televize. Nebo byste mohl alespoň napsat na stránky - to co jste mi napsal teď i minule, dám to na FB. Takový poučný článek již předem pro ty, kteří by hlasovali v referendu.

Jsem pro referendum v Praze.

Mě napadla i souvislost - viz

"R. 1880 Masaryk oficiálně vystupuje z Katolické církve a stává se věřícím protestantské reformované církve v evangelickém kostele v Heršpicích na Moravě."

immaculata.minorite.cz/.../...

biblio.hiu.cas.cz/.../

Také je podivné, že zastupitelstvo se rozhodlo nehlasovat a nakonec hlasovalo. Snad čekali - až odpůrci odejdou? Mělo by to být prohlášeno za neplatné!

M.
____________
K tomu jednu poznámku : Sloup na Staroměstském náměstí v Praze - alespoň podle mého - není vůbec jenom záležitostí Pražanů. Vždyť je to hlavní náměstí v hlavním městě, proto tam taky ten sloup stál - a proto taky právě tam ho chce katolická církev obnovit - a nechce se za žádnou cenu spokojit s jiným místem, kde by vcelku nikdo nic nenamítal, zvlášť pokud by to byl jejich pozemek.
A pokud přijmeme výklad, že Sloup byl oslavou rekatolizace a výstrahou pro Čechy obecně, měl by o něm hlasovat minimálně celý národ. A právo k němu v diskusi vystoupit by měli mít všichni ti, kdo prokáží - jak se v právu říká - naléhavý právní zájem - tedy členové nekatolických církví především. Všichni, bez rozdílu. Bez rozdílu církve, i bydliště.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-24 22:42
Husité od Lipan leží v Žehuni :

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-25 09:06
A ještě jeden argument ke smyslu a symbolice Sloupu nabídnu, byť nepřímý, přesto velmi logický :
Kdyby byl ten Sloup skutečně výrazem vděčnosti Pražanů za vítězství nad Švédy, na který se dokonce údajně sami skládali, jak se to dnes snaží podávat katolická církev - tak proč by vůbec došlo k jeho stržení ??
Proč by nějaký Franta Sauer - za všeobecného souhlasu nadšené veřejnosti - zaútočil na ten Sloup pouhý týden po zániku Rakouska jako na symbol Habsburků a poraženého císařství ?? Proč by ho najednou takto vnímal ?
Nechci říct, že by lidé před sto lety rozuměli symbolice Sloupu lépe než my proto, že byli dotyčným událostem z Bílé hory o 100 let blíž - ale proto, že si dobře pamatovali Rakousko, které právě skončilo - a tak museli také dobře vědět, jak ten Sloup presentovaly samy rakouské úřady v Praze ještě před pár lety.
A proč by jim - najednou - měl tolik vadit ? Historická památka, slavící jejich vlastní vítězství ???
Není daleko pravděpodobnější, že na ten Sloup zaútočili proto, že - konečně mohli - a že byl postaven - a rakouskými úřady také presentován - jako symbol habsburského vítězství nad Čechy a výstraha pro ty, kteří by se jim kdykoliv chtěli postavit znovu ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-27 18:48
Vážení přátelé,

jak jsme Vás většinou již dříve informovali, vzniknul oficiálně
Spolek pro zachování současné historické podoby
Staroměstského náměstí v Praze, jehož cílem je, aby byla
zachována současná architektonická podoba Staroměstského
náměstí v Praze, tak aby si nikdo nemohl dovolit do této mimořádně
významné kulturní památky jakkoli zasahovat a svévolně prosazovat
jakoukoli stavbu, sochu, sloup či jinou skulpturu.
Vznik našeho uskupení si vyžádala naléhavá situace, kterou vyvolal
spor o postavení tzv. mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Zastupitelstvo Magistrátu hlavního města Prahy dne 23.1.2020
odhlasovalo, navzdory všem věcným argumentům, historickým faktům,
nesouhlasu občanů, vyjádřeném v několika peticích, že souhlasí, aby
byla napodobenina tzv. mariánského sloupu umístěna na Staroměstské
náměstí. Nitky zákulisního dění v celé věci se sbíhají ke kardinálu Dukovi.
Aktivním přisluhovačem v celé této nespravedlivé kauze je radní Wolf.
Přívrženci stavby sloupu nazývají nás, kdo chceme Staroměstské náměstí
chránit před dalšími svévolnými stavbami l ů z o u.

Aroganci politiků a dalších aktérů nechceme nečinně přihlížet.
Nechceme být těmi, kdo mlčí, kdo si jen potichu a vskrytu postesknou,
jak se ten svět mění a jak se rozmáhá nespravedlnost.
Vždyť ten, kdo zlu neklade aktivní odpor, se na zlu sám podílí vlastní
pasivitou a lhostejností. Zlo si pak může nerušeně růst a rozmáhat se.

My se však hlásíme k odkazu Mistra Jana Husa a k jeho slovům:
PRAVDA VÍTĚZÍ !!! Proto Vás oslovujeme a prosíme o spolupráci.

Pomník na počest Mistra Jana Husa, který v roce 1915 vytvořil sochař
Ladislav Šaloun si zaslouží svoje výsadní a čestné místo v samém centru
Prahy, na Staroměstském náměstí, kde 21.6. 1621, tedy necelý rok po bitvě
na Bílé Hoře bylo popraveno 27 šlechticů a měšťanů protestantské víry,
představitelů odboje proti habsburské totalitní moci.

Vláda Habsburků znamenala porobu, mučení, věznění, odebírání dětí
z protestantských rodin na převýchovu do jezuitských klášterů, zabíjení
těch, kdo se nechtěli podvolit a vzdát se svojí víry v Bibli, v Ježíše Krista.
Český národ se musel hrbit a nasazovat si masku loajality k habsburskému
církevně-politickému totalitnímu režimu.

Jsme vděční za svobodu, kterou máme a za možnost vyjádřit svoje občanské
postoje.

Tímto prosíme každého, kdo se ztotožňuje s názorem, že prostor mimořádně
významné kulturní a historické památky, jakou je Staroměstské náměstí
v Praze, si zaslouží mimořádnou pozornost celé naší společnosti a nepatří
žádné náboženské, politické ani jakékoli jiné zájmové skupině, abyste se
připojili k petici, kterou již brzy pošleme v e-mailu.

Věříme, že společně docílíme toho, aby bylo Staroměstské náměstí v Praze
zachováno v současné historické podobě, která je natolik cenná, abychom ji
neporušenou ochránili pro další generace našeho statečného českého národa.

S úctou a srdečně, děkujeme,
za organizátory petice,

Lenka Veselá
739 555 459
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-01-28 17:37
Loď se sloupem vyplula ... Prý do Dobřichovic, ke konečné instalaci...

Čas 16:20 - Reportáž Sloup

ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-11-14 09:53
Brňané v Praze při svěcení tzv. Mariánského sloupu p. Dukou

www.youtube.com/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.