Soud ČL uspořádal lov na děti

Nová prázdninová hra : POZNEJ SVOU VLAST SKRZE ZVŮLI TUPÉ JUSTICE. 

Soud nařídil LOV NA DĚTI, klidně trávící prázdniny u svého otce, a to bez rozsudku samého, v místě jiného okresu, v trvalém bydlišti dětí, kde jsou řádně hlášeny, aniž bylo nejen rozhodnuto o svěření do péče, ale dokonce aniž bylo ve věci nařízeno jediné jednání. UPOZORNĚNÍ PŘEDSEDOVI SOUDU, že z pohledu práva se stávají NEBEZPEČNOU ORGANIZOVANOU OZBROJENOU TLUPOU, pokud okamžitě nezanechají svého protiprávního jednání. 

 

Aneb : Jak rychle lze ve věci nařídit výkon rozhodnutí - aniž proběhlo jediné jednání, aniž proběhlo dokazování, aniž bylo cokoliv rozhodnuto, natož pravomocně a vykonatelně. 

Soud v ČL a soudkyně Lehmannová nám tak otevřeně říkají, že tuhle "hru na právní stát" lze kdykoliv odhodit jako zbytečnou přítěž, protože je stejně k ničemu - soud zajímá jediné : Aby byly děti u matky. lhostejno u jaké, lhostejno, zda k ní chtějí, lhostejno, zda jí byly svěřeny a lhostejno, že u soudu se dosud vůbec nic neprojednávalo. 

 

VÝZVA PŘEDSEDOVI SOUDU  Koťátkovi - a současně i výzva našim čtenářům, aby této zločinecké bandě českolipského soudu NIJAK A V NIČEM NEPOMÁHALI, a naopak, mohou-li, aby nabídli svou pomoc otci a jeho dětem, které se před zločinností státních orgánů musí momentálně skrývat... 

_______________________

 

OS ČL – Mgr. Roman Koťátko,

předseda soudu                                                            Na vědomí : PČR Varnsdorf a Nový Bor

 

VÝZVA K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ MÍSTNĚ NEPŘÍSLUŠNÉHO SOUDU PRONÁSLEDOVÁNÍM NEZLETILÝCH DĚTÍ

 

Pane předsedo soudu,

 

               Dle sdělení otce, p. Jaroslava Berana, byl údajně obtěžován soudním vykonavatelem Vašeho soudu, a to ve věci svých tří nezletilých dětí, údajně na pokyn soudkyně VAŠEHO SOUDU Lehmannové.

                         VYZÝVÁM VÁS :

-         K OKAMŽITÉMU UKONČENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ VAŠEHO SOUDNÍHO VYKONAVATELE V MÍSTĚ NEPŘÍSLUŠNÉM VAŠEMU SOUDU VE VĚCI NEPŘÍSLUŠEJÍCÍ VAŠEMU SOUDU !!!!!!!

-        Tedy : Abyste OSOBNĚ a NEPRODLENĚ  zavolal soudnímu vykonavateli, kterého údajně poslal Váš soud do Varnsdorfu, s tím, že Varnsdorf není na soudním okrese Česká Lípa a že tam tudíž nemá co dělat, ať ho tam poslal, kdo chtěl.

Jakýkoliv výkon soudního rozhodnutí mimo Váš soudní okres je možný pouze na základě dožádání právní pomoci místně příslušného soudu, to je Vám, doufám, jasné.

DÁLE  : Abyste neprodleně pozastavil výkon funkce soudkyně Lehmannové, protože se zjevně jedná o velmi nebezpečnou psychopatku postrádající zcela základní vzdělání v oboru, který má vykonávat – za což Vy osobně nesete plnou odpovědnost, neboť jste povinen zajistit výkon soudní moci osobami k tomu způsobilými.

Soudkyně Lehmannová zjevně není způsobilá vykonávat funkci soudkyně v opatrovnickém oddělení soudu (a nejspíš ani kdekoliv jinde), jestliže :

§  Nařídí výkon rozhodnutí bez rozhodnutí samého, tedy bez toho, že by bylo ve věci samé vůbec co rozhodnuto. 

§  Nařízení rozhodnutí – neznámo o co se opírající – nedoručí právnímu zástupci údajně povinného.

§  Nařizuje tak zásadní rozhodnutí ve věci, která jí místně nepřísluší, neboť všechny tři děti mají trvalé bydliště na jiném okrese.

§  NAŘÍZUJE VÝKON ROZHODNUTÍ PŘEDÁNÍM DĚTÍ MATCE, aniž jí vůbec byly tyto svěřeny do péče !!!

§  Ve věci neproběhlo jediné jednání, natož řádné dokazování a nebyl vydán žádný, natož vykonatelný rozsudek ve věci samé.

§  Matka protiprávně a zcela bez právního podkladu přemístila na začátku sporu všechny tři děti mimo jejich trvalé bydliště, ke svým rodičům do Nového Boru, na okres ČL, čímž se de facto dopustila sama ÚNOSU VŠECH TŘÍ DĚTÍ  a jestliže by měly být státní orgány někomu nápomocny, tak především otci k tomu, aby napomohly předání dětí do místa jim obvyklého, a tedy do bydliště otce.

Podotýkám a zdůrazňuji, že pokud této výzvy nebude neprodleně uposlechnuto, bude nadále na Vás, na soudkyni Lehmannovou a na všechny, účastnící se protiprávního honu na otce a jeho děti, nahlíženo z právního hlediska jako na NEBEZPEČNOU ORGANIZOVANOU OZBROJENOU TLUPU, nemající s výkonem práva nic společného, která se zcela vymkla kontrole i poslání, pro které byla zřízena a která se zneužitím svých státem svěřených pravomocí organizuje teror proti pokojným občanům, a především proti nezletilým dětem.

Což lze bezesporu označit za ODSOUZENÍHODNÉ A ZAVRŽENÍHODNÉ.

Závěrem konstatuji, že jsem Vás na neudržitelnost chování, vzdělání a erudice soudkyně Lehmannové upozornil již od samého počátku nástupu do Vaší funkce.

Jako předseda soudu  JSTE NEUDĚLAL NIC  a  NEJSTE TUDÍŽ SCHOPEN VÝKON FUNKCE PŘEDSEDY SOUDU ZAJIŠŤOVAT.

Měl byste to sám oznámit nadřízenému soudu a soudkyni Ceplové s tím, že jste nezvládnul úkoly, kterými jste byl pověřen a že jí proto odevzdáváte funkci předsedy soudu k dalšímu rozhodnutí.

TATO VÝZVA A UPOZORNĚNÍ JE SOUČASNĚ POSTOUPENA MÉDIÍM A POLICII, ABY SE PODLE NÍ MOHLA ZAŘÍDIT.

                                                                                                       Za o.s. SPRAVEDLNOST

                                                                                                       Ing. Jiří Fiala,      právní zástupce otce

________________________

________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-22 15:53
Přece byste nechtěl se domáhat výkonu rozhodnutí násilím !!! Vůči vlastním dětem !!

To, pořád dokola, omílají soudy, když chce nařídit výkon rozhodnutí otec.

Jak vidět, pokud totéž chce matka, jde to okamžitě, nikdo jí to nerozmlouvá - a dokonce k tomu ani nepotřebují vykonatelný rozsudek.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-23 19:46
Proti pedofilům nemůže údajně nikdo nic dělat.. Honit slušné otce - to mohou, kupodivu, vždy :

úřad pro potopení Prahy nemůže nic dělat :


televizeseznam.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-07-23 20:35
Vstanou novi Buresove:

Stat ted potrebuje penize a tak obcan bude za kazdou malickost dostavat tucnou pokutu.
Novi udavaci - Buresove budou sledovat obcany a hlasit jejich provineni. Z.

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.