Píši Vám, pane presidente,

abych se zeptal, JAK TO TEDA JE  ??? Učíte VY soudce, anebo soudci Vás ?? 

 

Pan

Miloš Zeman, president ČR

 

Vážený pane presidente,

               Na soudu v České Lípě jsem se dozvěděl – a to od samotné místopředsedkyně soudu Mgr. Ing. Ivany Šmakalové – že prý jste zodpovědný za vzdělání tamních soudců. (Viz záznam hovoru ze dne 1308, veřejně přístupný : https://youtu.be/CW2bTPJ80w4). A že mám-li k němu připomínky, mám se obrátit výhradně na presidentskou kancelář.

               Byla to pro mne natolik nová a natolik šokující informace, kterou jsem opravdu nečekal, že bych se i Vás rád na její potvrzení zeptal :

               Proč si tamní soudci myslí, že zodpovídáte za jejich vzdělání ? Učil jste je snad ? A pokud ano, pak kterým předmětům ?

Protože, pokud je mi známo – v právu jste úplný laik, vzdělání jste měl – stejně jako já – ekonomické -  což jste sám několikrát připustil a potvrdil, s tím, že se v těchto (justičních a právních) záležitostech radíte buďto s Rycheckým, nebo se Soudcovskou unií, o jejíž erudici prý nikdo nepochybuje.

A – vidíte, oni se naopak odvolávají na Vás, že jste je učil Vy !!

Tak jak to tedy je ? A kdo koho učil právu ? Vy soudce, nebo soudci Vás ?

A jestliže jste zodpovědný za vzdělání soudců, pak bych se rád zeptal : Kterých soudců ?

Jenom těch z České Lípy ? Nebo i nějakých dalších ?

Anebo jenom paní Šmakalové, která se na Vás zoufale odvolává ??

A současně si dovoluji se otázat : Který právní předpis – předpokládám, že asi zcela nový – Vám uložil pečovat o vzdělání soudců a nést za ně osobní odpovědnost – to vše ještě k Vašim státnickým povinnostem ?

Mohl byste ho, prosím, označit, případně mi ho v odpovědi poslat ?

Protože o úrovni vzdělání soudců v České Lípě jsem měl možnost se – jako zástupce účastníka řízení – osobně a několikanásobně přesvědčit sám, vím, že je děsivá.

Skoro jako by je učil opravdu laik a žádnou právnickou fakultou nikdy neprošli.

Neumí doručovat, neví, kdo může zastupovat účastníka řízení a kdo ne, neví, jak vypadá úřední výzva, neznají náležitosti plné moci, neznají paragrafy, natož postup podle nich, neví dokonce ani, kdy jsou místně příslušným soudem – no, prostě, kdybyste sebral partu lidí z nejbližší hospody a posadil ji na jejich místa, sotva by to bylo horší, ba naopak – byla by zde jistá naděje, že by – vzhledem k nenarušeným citům práva přirozeného  - soudili odborně lépe a kvalifikovaněji.

Pokud jste tyto lidi skutečně vzdělával a pokud nesete za jejich vzdělání skutečně odpovědnost, pak byste s ní měl něco rychle dělat – protože tihle lidé Vám dělají neskutečnou ostudu.

Nejlépe možná, kdybyste se jel sám, na místo, přesvědčit.

A ještě než tak učiníte, prosím, abyste se seznámil s detaily tam natočené reportáže (jak při pokusu o natočení vysvětlení nezákonného postupu soudu prakticky celý soud zmizel, vesměs neznámo, kam) a pokud budete potřebovat nějaké informace či podklady doplnit, jsem Vám plně a kdykoliv k dispozici.

               http://www.k213.cz/JOOMLA/3323-soud-ceska-lipa-odzbrojujici-sdeleni

Budu se velice těšit na Vaši jistě věcnou a vyčerpávající odpověď, vysvětlení a poučení. Případně nějaký typický bonmot.

S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                         zástupce účastníka řízení, předseda o.s. K 213

_______________

_______________

 

 

 

 

 

____________________

____________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 06:56
Proč
byl dělný lid zemědělský
skoro vyhuben ruďasy ? ( ... vše dovezeme - Klaus st.)
Už dítě vědělo prostým pozorováním, že pampeliška, koukol či jiný neřád
vždy přeroste užitečnou plodinu, když se nechá na pokoji.
Proto bylo součástí pěstování pilně hubit plevel , nejlépe od kořene.
Nic tak netížilo duši hospodáře , jako zanedbaný úhor.

Teď se to musíme znovu učit.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 12:47
Liz - to je tady ta, ze stránek - viz vpravo hleď - máme dneska v TV :

www.ceskatelevize.cz/.../22038148553
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 15:53
Nemocný muž se sklony k provokacím.‘ Prezident Zeman podle německé ARD rozděluje společnost


irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 16:19
Nějak špatně, a draho, radí, že ???

Spravedlnost vyplatila deseti poradcům celkem půl milionu korun

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 16:20
Ministerstvo spravedlnosti bude udělovat vyznamenání za zásluhy o rozvoj justice a práva

ceska-justice.cz/.../...
___________
To jsem zvědav na ty laureáty...
Pokud je bude vybírat Benešová, tak to vyznamenání nemá cenu ani toho plíšku, na kterém bude.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 17:47
Paní Šmakalová to máslo, co má na své hlavě, poslala dál. Vodnesl to president. O.

www.e-kniha.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 18:04
Již druhé zneuctění Mariánského sloupu jediným člověkem :

jakubholman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=755748

Aneb : Servilita především.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 18:08
POHROMA - aneb - ZÁZRAK na Visle :

bejvavalo.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-15 18:47
100 let vítězství Poláků v polsko-bolševické válce :


Dnes, 15. srpna, si všichni svobodomyslní lidé, vědomí svou příslušností k evropské křesťanské kultuře, připomínají výročí 100 let od vítězství polského vojska ve východních předměstích dnešní Varšavy nad bolševickou invazí.

Polské vítězství bylo vpravdě záchranou Evropy před maršem směřujícímu k cíli „světové" (dělnické, komunistické) revoluce.

Vzít v úvahu třeba, že v době polsko-bolševické války se bolševické revoluce odehrávaly v Německu – a také v Maďarsku a na Slovensku.

Vojenská porážka Polska měla vést ke spojení s těmito revolucemi. Porážka bolševiků u Varšavy tedy učinila na dlouho takovému bolševickému chtíči „škrt přes rozpočet.“

Dnes, kdy zesiluje komunistická propaganda, zažraná v mysli mnoha lidí nejen českých (neboť stejně vyzněla německá propaganda dvacátých let a ještě silněji nacistická), že útočníkem bylo Polsko, že válka byla projevem prý polského expanzionismu, jemuž se zachtělo prý ukrajinských území, vlastněných Polskem před jeho posledním dělením v r. 1795 třeba připomenout dějinné souvislosti málo širší veřejnosti známé:

Polsko mělo nezvratný důvod cítit se ohroženo nadcházejícím útokem bolševiků, a proto opravdu zaútočilo 25. dubna 1920 s cílem předejít bolševickému úderu.
V létě 1919 polští kryptologové rozluštili sovětskou šifru, díky čemuž měli Poláci na sovětské plány koncentrace vojsk na území dnešního východního Běloruska dokonalý přehled.

Informace získané polskou rozvědkou jednoznačně ukazovaly, že Sověti plánovali útok na polské pozice. Moskva s přípravami na to započala v lednu 1920. Z tohoto úseku fronty měl být proveden útok na polské síly. Bolševici převyšovali Poláky početností vojsk a i zbraní. Proto se Piłsudski rozhodl převzít iniciativu a udeřit dříve, než se Sověti plně připraví k masivnímu útoku.

Sovětské Rusko mělo již v rukou tzv. Ukrajinskou lidovou Republiku, organizující komunistickou vládu.

Polákům se tedy jednalo o opětovné utvoření ukrajinského státu, jenž by byl spojencem Polska. „Delnicko-rolnickou vládu“ měli připraveni bolševici i ve Varšavě, pod vedením Dzeržinského a Marchlewského (nicméně praktiky revolučních „dělnicko-rolnických“ vlád, žádajících pomoc Rudé armády v následujících desetiletích Sověti používali v různých částech světa).
Leninovi záleželo na získání hranice s Německem. Říkal otevřeně, že Polsko je „nárazníkovým státem, který má odradit Německo od střetnutí se sovětským komunismem”.

To byl z jeho perspektivy arzenál – země s mohutným průmyslem a největší dělnickou třídou v Evropě měla v plánech Moskvy revoluci dodat vojáky, zbrojní fabrika Evropy, bez níž by bolševici světovou revoluci považovali za nereálnou. Lenin předpokládal, že spojenectví s Německem – nezávisle na tom, zda by tam revoluce zvítězila nebo ne – by otevřelo ohromné hospodářské perspektivy, které měly sloužit vybudování Ruska sovětského. Němci však rovněž počítali s vytvořením německo-ruské hranice, což bylo dle jejich mínění podmínkou opětovného dobytí statutu mocnosti. A obě země samozřejmě spolu začaly dost rychle těsně hospodářsky i vojensky spolupracovat (viz dohoda v italském Rapallo z r. 1922).

Tolik mezinárodně politické okolnosti tehdejší doby (pokud jde o rusko-německé vztahy, vrací se pomalu do těchto kolejí i za vlád Putina a Merkelové).

Polákům už v červenci 1920 docházela munice. 12. srpna naštěstí do Skiernievic (cca 50 km před Varšavou) dojel vlak s municí z továrny Manfreda Weisse v Budapešti a Poláci bleskově přeložili 22 milionů střel a dovezli na frontu. Krom toho Maďaři anebo přes Maďarsko i další podporovatelé dodali Polsku 100 milionů nábojů do pušek. S dalšími sousedy Polsko počítat nemohlo: Nejen vláda Německa, ale také Rakouska a především Československa dělaly vše, aby překazily vojenské úsilí Polska. Hanbou byl československý vojenský vpád až do Bělsko-Bílé, v podstatě Polsku, bránícímu se bolševické invazi, do zad.
Tranzit přes Československo byl proto vyloučen. Maďarská dodávka doputovala do Skierniewic proto přes Rumunsko, s nímž mělo Polsko tehdy společnou hranici, byť krátkou. Briti i Italové ve svých přístavech odmítali nakládat lodě s vojenskou pomocí Polsku, v Gdaňsku, tehdy německém, odmítali vykládat...Francie sice odmítla Polsku pomoci, ale dovolila vyslání zbraní…Dá se říci, že v řadě zemí ještě neměli ponětí o bolševickém teroru, jelikož Sověti se vydávali za vládu lidovou, opačně tomu bylo v Maďarsku, majícím za sebou zkušenosti z období teroru tzv. “Maďarské republiky rad“ (v období březen - srpen 1919). Na jejich základě si uvědomili, že vojenská porážka Polska bolševiky by znamenala také pád Maďarska.

Bohužel vláda československá si neuvědomila, že národy její země se nachází v nárazníkové zóně….

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-16 07:13
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-16 16:23
Nove slovo v cestine:

Chucpe (Chutzpah) pochází z jazyka Jidiš a v překladu znamená nehoráznou drzost nepředstavitelného rozměru. Obvykle se vysvětluje příkladem, kdy syn zabije oba své rodiče a potom žádá soudce o shovívavost, protože se stal sirotkem. Macaté chucpe je personifikovaný obrat, není to zvíře, ale personifikace. Jako např. Nohavicova skladba Pravda a Lež, která je o personifikaci pravdy a lži jako dvou bytostech v šatech. Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-16 18:32
Chucpe


Bylo, když má ex připouštěla že má zájem na co nejširším styku dcery s otcem, a současně měla návrh na zákaz styku dcery s otcem. Kretétenky, toho času soudkyně P-8, tahle logiga nechávala naprostosto chladnýma. O.
___________
Jo, to jsem viděl v mnoha případech A stále dokola. Tak rády by rozšiřovaly (nebo navazovaly) styk - ale holt se to furt ne a ne podařit...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-16 19:54
Další Kramný na obzoru? Policejní fantazie nezná mezí a justiční mafie ji ztvrdí. Má na to lidi. J.K.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-08-17 05:45
Pane prezidente, ústavní činiteli, píši Vám dopis ...
A ještě chtěl bych říci,
informujte o tom tu Vaši Domovnici. J.K.
______________________

Co delat, az zemre ropucha?

novinky.cz/.../...
___________________
Typnul bych si, že tu nikdo z vosku vyrábět nebude a všichni budou rádi, že je pryč.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.