Sjezd postižených prominentů,

zorganizovaný Zemanovci a rusofily, "odhalil", že u nás není spravedlnosti. Bohužel až tehdy, až došlo i na ně... Jinými slovy : Systém účelové spravedlnosti na objednávku jim začal vadit, až začal požírat je samotné. 

 

Když zloděj křičí, "chyťte zloděje", nemůžete čekat, že nastolí vládu práva a spravedlnosti. 

Zastavme se hned zkraje, u toho, že Sjezd tzv. postižených justicí pozdravil (a zjevně i spoluorganisoval) president Zeman. Tedy člověk, který dosadil osobně Benešovou, matku a organizátorku justiční mafie,  do funkce a drží nad ní ochrannou ruku i dnes a který, jak sám říká, se radí s Rychetským (předsedou Ústavního soudu) a Soudcovskou unií. 

Člověk, který tady dělal léta předsedu vlády, pak presidenta a který nese za stav justice dlouhodobě osobní odpovědnost, ať si to připouští, nebo ne. 

Člověk, který dobře ví, že trestní stíhání si lze v této zemi snadno objednat, vždyť to sám po léta zaváděl, zařizoval, nastoloval - a hlavně : Využíval. 

Jako nejlepší a neoddiskutovatelný příklad lze bezesporu uvést ten můj, kdy mě chtěl Zeman nechat zavřít, sotva jsem se vrátil z vězení, a to hlavně na dobu své předvolební presidentské kampaně : 

http://www.k213.cz/JOOMLA/2827-pan-president-me

Rychetský má přitom na svědomí absolutní nefunkčnost Ústavního soudu (který začne fungovat v zájmu práva až obvykle poté, co obdrží positivní nález ESLP v téže věci, jinak není schopen ničeho) a Soudcovskou unii mnozí znalci justice považují právem za zločineckou organizaci, vytvořenou zejména ke krytí trestné činnosti soudců, k prosazování jejich "nezávislosti" pohádkovými platy doslova za nic a k vytváření PR justice v médiích, jehož se zjevně účastníci sjezdu stali - prakticky bez výjimky - názornými oběťmi, protože ze snů o funkční, nezávislé a spravedlivé justici procitli až tehdy, až sami stáli před soudem a s úžasem zjistili, že se ničeho nedovolají. 

Zeman se ve své "zdravici" navíc ani netají tím, že ho justiční zvůle začala zajímat až tehdy, až začalo jít o papaláše, navíc jím samým dosazené - a Alena Vitásková je bezesporu nejnázornějším příkladem. 

Mimochodem, za co byl sjezd vlastně zorganizován, když Vitásková tvrdí, jak po dobu trestního stíhání "nežila", a všechny prostředky utratila za obhajobu, dnes tedy - logicky - žádné nemá, nebo by neměla mít, a přesto má na to, aby zakládala "Instituty" a organizovala parlamentní semináře ? 

Takhle rozhodně nevypadá postižený justicí, protože ten obvykle nemá opravdu ani na základní živobytí. Natož na instituty a semináře. 

Je bezesporu zajímavé a k pobavení sledovat, jak jsou křehcí Zemanovi známí - a doslova NIC NEVYDRŽÍ : 

Viz konstatování Vitáskové ohledně její právničky Michaely Shneiderové, že jí pouhých 8 měsíců, prý v nejtěžším žaláři (k smíchu) zničilo zdraví... Jiní musí vydržet celá léta a zdraví jim to asi zničit nemá, když se jim pak ministerstvo, vedené Zemanovou nohsledkyní Benešovou, pak směje do očí, že se jim vlastně nic nestalo a všechno je v nejlepším pořádku, ještě nemuseli doma topit a vařit... 

Celou akci nutno hodnotit především jako marketinkový projekt spolku Šalamoun ke zvýraznění jejich pozice, a především ke krytí, že to právě oni si mastí kapsu na zvěrstvech justice a - žijíce s ní v naprosté shodě a symbioze - a že právě tato právní džungle jim umožňuje, aby si vytypovávali případy, buďto movitých odsouzených, anebo takové které jim ponesou lacinou popularitu a které jim justice sama předhodí. 

Tentýž Peričevič, co přednášel na Sjezdu postižených,  když jsem se ho zeptal, proč mlčeli, když justice věznila a pronásledovala mě, tak prý "měli moc práce". 

Pokud jste skutečnými kritiky justice a pokud jste současné justici skutečně nebezpeční, spolehněte se na to, že Šalamoun bude mít "moc práce" vždycky, když vás budou chtít zlikvidovat. A že těch pokusů můžete čekat na desítky ! 

O tom, jak diletantské, případně rovnou odvádějící, jsou návrhy, které SPD v tomto směru "vymyslela" - třeba ten na "Generální inspekci justice", nebo na "osobní odpovědnost soudců a státních zástupců" za jejich křivá obvinění a křivé rozsudky - vám snadno odpoví každý, kdo se kdy obracel na GIBS, tedy generální inspekci bezpečnostních sborů, především policie. 

Tyto složky jsou naprosto k ničemu, pokud v nich pracují výhradně tzv. "zahlazovači", jejichž cílem není věci vyšetřovat, ale zahlazovat, a pokud to nejde, tak rovnou likvidovat stěžovatele. 

Totéž platí pro tzv. "zavedení osobní odpovědnosti" - protože ta samozřejmě dávno je, jenomže akorát na papíře, a nikdo ji v praxi nevymáhá a neuplatňuje. Resp. nikdo z těch, kdo to mají v popisu práce. 

Problémem justice proto není zavádění nových a dalších, naprosto přebytečných a duplicitních struktur (ty povedou leda k nabubření už tak neuvěřitelně přebujelého státního aparátu), ale zajištění fungování těch stávajících - což, konečně, platí i pro soudy samotné, stejně jako pro státní zastupitelství. 

A to nelze docílit jinak nežli zásadní personální výměnou (samozřejmě hlavně bez Benešové, bez Zemana a Babiše, kteří jsou - a vždy byli - v tomto ohledu jedině škodlivou přítěží) a důkladným proškolením lidí nových, a především - dbaním na jejich mravní kvality, neúplatnost a poctivost, protože bez nich nezreformuje nikdy nikdo nic. 

Důrazně nutno odmítnout i další tezi, na konferenci zaznělou, že tato zvůle se státním zastupitelstvím nastala až za NSZ Zemana. To je prostě lež jako věž, ta zvůle státních zástupců byla stejná od revoluce, protože se nikdy nezměnila, ani k tomu neměla důvod, naopak - po revoluci státní zástupci přestali být zodpovědní KSČ, a nebyli už zodpovědní nikomu, což je totéž jako vypustit bandu divochů z pracovního tábora a myslet si, že teď si sami vystaví demokracii a zajistí spravedlnost. 

Jestli někdo změnil chod justice k výrazně ještě horšímu, tak to byla především současná ministryně Benešová, a to hlavně v době, kdy sama dělala nejvyšší státní zástupkyni -a zavedla a uvedla do praxe zločineckou směrnici o tom, že trestní oznámení na soudce není trestním oznámením, ale stížností, a proto se zásadně nešetří. 

Za kruté pokrytectví je nutno označit i povzdechy : Kdyby se toho Havel dožil, ten by se nestačil divit - protože Havel byl a je spolutvůrce tohoto svinstva, který nad ním držel po léta ochrannou ruku, kdy po revoluci osobně zabránil potrestání komunistických zločinců, jež mu za to slíbili presidentský post a hlasovat pro něj - takže pod heslem "Nejsme jako oni" znemožnil od základu jakoukoliv snahu o očistu státního aparátu a těmto letitým zločincům naopak zaručil doživotní beztrestnost, čehož se samozřejmě rády chytli i jejich děti, ty, které nás dnes terorizují především. 

Celý tento Sjezd postižených tak ponejvíce připomíná sraz malých naivních dětí, které se diví, že je svinstvo, z něhož dosud dobře žili, může postihnout rovněž, a co to pak znamená. 

Připomíná mi naivitu lidí, kteří mají za to, že historie lidstva začala až jejich zrozením, a předtím nic nebylo - ergo že zvůle justice začala až tehdy, až začali křivě stíhat je samotné, zatímco dokud se to dělo jiným, tak tomu přinejmenším mlčky přihlíželi, v horším případě ještě i nadšeně tleskali. 

To ovšem šlo o jejich politické oponenty, a ne o kamarády a známé. 

Zapomněli přitom na důležitou věc : Že totiž pokud jednou někdo otevře láhev a vypustí z ní Džina ven, tak už nikdo nemůže vědět, proti komu se pak tento Džin obrátí. 

Jediným positivem tohoto srazu tak bylo bezesporu to, že se šíří do společnosti povědomí o tom, že v žádném právním státě nežijeme, že se spravedlností je to ještě mnohem horší než za bolševika, a to mimo jiné hlavně proto, že ji - až na nepatrné výjimky - nikdo jiný než bolševici či jejich potomci nevykonávají a nikdy vykonávat nepřestali. 

To, že se zvůle může obrátit i proti těm, kteří stáli u jejiho zrodu, nebo jí pomáhali na nohy, případně ji celá léta obdivně udržovali v chodu, je pro ty, kteří od počátku požadovali zásadní prodemokratické justiční reformy, jen potěšujícím, byť logickým, zadostiučiněním. 

 Co ze semináře, či Sjezdu postižených plyne ? 

Justice je v dezolátním stavu, tzv. "nezávislost" znamená hlavně nezávislost na zákonech, a o to větší závislost na úplatcích, prebendách a provizích - současně ale také to, že ti, kteří se na tomto stavu a jeho vytvoření či udržování osobně podíleli, nebo k němu léta cíleně mlčeli, a přímo z přednášejících je to celá řada,  nenesou sebemenší záruku toho, že by našli jakékoliv přijatelné a uskutečnitelné východisko.

Natož aby dokázali vybudovat justici objektivní a spravedlivou. 

___________________

___________________

 

 

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Totalita-a-znicene-zivoty-Zeman-podporil-mluvili-Vitaskova-a-Okamura-Jak-v-CR-funguje-pravo-636322?fbclid=IwAR3FKAxPx1Q5uoG3yoUFk4FEttVKu28sZMRWk0cXD6-SKKLY9TWfzLU99lU

 

_________________

_________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 07:34
Zdravím Tě Jiří,
počkej na zřízení Generální inspekce justice. Ta to vyřeší stejně jako IMV zřízená mašinfírou Standou Grossem.
Uspokojí Tě stejně jako ten poslední mudrc z NS, několikrát se přejmenuje a přestěhuje jako ta výše jmenovaná.
Ředitelem této inspekce, bandy dalších darmožroutů bude nejspíše JUDr. Jiří Lněnička.
Nebylo by jednodušší současnou komunisticko estébáckou bandu rozpustit a vybudovat novou?
J.K.
____________
Bylo.

Jenže to by už bylo právě bez Zemana a jeho "diskutování rozsudků s Rychetským" a hlavně bez Domovnice a jejích přisluhovačů - a - nebojím se říct, bez většiny současného obsazení soudů, státních zastupitelství a hlavně MSp.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 07:42
Věřme, že měli start-up pack :

novinky.cz/.../...
_____________

Realita dneška : Nefunkční, zločinecká justice, Dráhy, které vás připraví o život, nebo o zdraví - a nejhorší šíření infekce coronaviru ze všech okolních států. K tomu astronomický dluh, neznámo za co - v praxi není nikde výsledky vidět. Zato ho budete splácet. Vy a vaše děti.
Poděkujme Babišovi a babišovcům, stejně jako presidentu Zemanovi, za tyto "skvělé výsledky"...
0 # Tomáš Jadlovský 2020-09-09 09:00
K Šalamounovi. Roky jsem nepoužíval sociální sítě, až nedávno jsem si zřídil Twitter a Facebook. Přihlásil jsem se i do Šalamouna. Párkrát jsem tam hodil odkaz na článek z K 213, a nejsem jediný. Čte se to tam docela hodně, protože to dodává pocit boje proti prohnilé justici. Nedávno mne šokovalo, jak se tam opěvovala mediální exhibice poslance Zdechovského, jak on pomáhá všude kolem a řečnil na téma Kramný. Upozornil jsem, že Zdechovský ve druhém volebním období ještě nikomu konkrétnímu nepomohl, pouze si vybírá mediálně vděčné případy, ale ani v nich nic neudělá, kromě vlastních prezentací (Michaláková, Sagan, Všelichová a Farkas a další). Plno lidí včetně jeho samotného se na mne sesypali, že on přece dělá, co může a já neudělal pro Kramného nic. Co asi já, občan, mohu pro Kramného udělat? Jedině žádat politiky, aby provedli zásadní změnu justice a zákonů. A ticho. Kdo se kamarádí se Zdechovským, ještě nechápe, že ten nikdy systémovou změnu nenavrhne, protože by přišel o živnost.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 12:50
K Šalamounovi jsem se vyjadřoval už několikrát, a platí pořád to samé : S justicí žijí v symbióze, kdyby byla v pořádku, neměli by co dělat. A že na tom vydělávají velký prachy, je taky mimo diskusi.
Potvrdit to mj. chtěl i Robert Templ, to je ten, co naposledy tak zdrcujícím způsobem vyhrál ve Štrasburku - proto taky furt sedí a nechtěj ho za žádnou cenu pustit, aby nemohl mluvit.
Zadarmo nehnou prstem, soudcům nebezpeční nejsou - a kdo je, jako třeba K 213, tak o těch prohlašují, že jsou "příliš militantní".
Jsou to vlastně takové - paběrkujicí hyeny na justičním mrchovišti. A proto je také pořád dávají do médií, aby postižení šli za nima, a ne třeba k nám nebo se nezačali sami organizovat, což by systému bylo hodně nebezpečné.
To, kdo prosazuje zásadní změny, poznáte bezpečně podle toho, že o těch se zásadně v médiích mlčí.
Protože ti skutečně nebezpeční jsou.
Celý tenhle tyátr, parlamentní seminář, byl jeden velký pokus svést nespokojené a poškozené justicí, jichž rapidně přibylo, na slepou kolej a odblokovat jejich negativní energii, aby ji náhodou někdo - třeba i oni sami - nezaměřil na zásadní změnu justice, tak, jak ji požadujeme my.
O panu Zdechovském je to taky pravda. Rád se zviditelňuje na rádoby vděčných kauzách, pokud jde o skutečný problém s justicí, schová se, anebo napíše, že nemůže nic dělat, protože justice je "nezávislá".
Krom toho, že jeho kancelář viditelně protěžovala feministky a nechala toho, až jsem se jich na to zeptal a zveřejnil to.
0 # Vašek 2020-09-16 14:43
Pane Fialo, mám opravdu důvodné podezření, že jste již naprosto a zcela zbláznil.
Tvrdit, že žijeme v symbióze s justicí, no nevím opravdu co na to odpovědět.Spolek se případem Tempel vůbec nezabýval, takže nevím co by vám chtěl kdo potvrzovat, proč si proboha tak strašně vymýšlíte.
Víte, že ty vaše výroky jsou žalovatelné, můžete uvést jedno jediné jméno osoby, po které chtěl Spolek nějakou finanční částku, či jiné plnění?
Zadarmo nehnou prstem - máte pro tento svůj závěr jediný důkaz?

Je nutno objektivně uvést, že pokud kdokoliv sdílel nějaký článek z k213 nemám problém jej zveřejnit, pokud to má hlavu a patu. Postupujete stejně?

To vaše stále omílané, že se Vás Spolek nezastal, již jsem vám to tolikrát vysvětloval, ale stále si melete iracionálně svoje.
Jsme dnes ve fázi, že nám chodí cca 2-3-4 kauzy denně a nejsme schopni těch lidem ani odpovídat.

Fakt je mi vás líto, a jste velkým varováním, ale každopádně se opatrujte.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:00
„Plaťte a neptejte se proč.“ Drsné metody úředníků připravily stát o peníze

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:02
Boj o exekuce: V parlamentu je mix 30 návrhů, věřitelům zbydou oči pro pláč, říká šéf asociace Staněk

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:04
Nejlepší jsou zvířata. Jsou bezprostřední a nebojí se úřední osoby :

www.msn.com/.../ar-BB18PC6o?ocid=msedgdhp
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:05
NKÚ: Roste podíl pracujících pro stát, zatěžuje to rozpočet
www.ceskenoviny.cz/.../1929793

Podíl lidí pracujících pro stát roste. Jejich platy zatěžují státní kasu, varuje NKÚ

zpravy.aktualne.cz/.../...

NKÚ má obavy: Rozpočet je připraven špatně, roste podíl lidí pracujících pro stát

eurozpravy.cz/.../...
___________
Příbuzní příbuzných také potřebují teplé fleky... Zajímavé, že ač tolik lidí zaměstnává, neprodukuje ten aparát - vyjma zmetků - nic.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:06
Česko se čísly nákazy rychle přiblížilo zemím, před kterými samo varuje

novinky.cz/.../...

__________
To bude tou zázračnou vládou. Ještě že si to nadělila právě před volbami !!
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:17
U Kdyně se srazily dva vlaky, zraněných je přes dvacet. Snímky ukazují zarostlé koleje

zdopravy.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:18
České dráhy o sobě daly opět vědět. J.K.

blesk.cz/.../...
________
No jo, už celých 14 dnů se nic nedělo - tak z toho byli cestující asi nervní, co zase bude... A tak bylo...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:22
„Napříště písemnému vyhotovení věnujte větší pozornost,“ vzkázal stížnostní soud

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-09 14:23
Hlava 22 :

Senior nemůže nakládat se svým domem, podle úřadu dluží 1600 Kčs. Je to Hlava XXII, konstatoval soud

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-10 14:14
Sjezd tzv. postižených justicí nebyl svolán jen tak pro nic, za nic. J.K.

seznamzpravy.cz/.../...
_____________
Tak někdo musí přece zaplatit provoz toho jejího Institutu + Šalamouna.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-11 13:51
Za lháře se musí omlouvat někdo jiný, než samotný lhář! Morální dno...

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-11 17:10
Když máme tu rovnost občanů před zákonem ...
_________

Bartík se musí Zemanovi omluvit za výroky o rakovině. Soud prezidentovi přiřkl 250 tisíc korun

irozhlas.cz/.../...

Česká republika se za dehonestující výrok prezidenta omlouvá, napsalo ministerstvo Šarapatkovi

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-12 16:28
Navalnyj měl zemřít už v letadle :

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-12 16:47
ČR není schopna zajistit disidentovi bezpečnost :

respekt.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-12 16:49
Kolegium pro sociální záležitosti (soudců) - co to je ??

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-12 16:50
Kramného za mříže nedostala vražda manželky a dcery, ale prohnilá státní správa


reflex.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-09-12 18:09
A do tohoto bordelu tátové kteří chtěli ke svým dětem. O.

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.