Pokoutníci zastupují magistrát...

Nevěřili byste, kdo může zastupovat nejbohatší město v zemi, tedy Prahu, před soudem... 

 Měli jsme možnost se o tom v jednom sporu, kde magistrát - jako žalobce - vystupuje, přesvědčit. 

ČAK ve svém urputném boji za čistotu poskytovaných právních služeb si nějak často zapomíná zamést před vlastním prahem. 

Zatímco advokáti, pokud je potkáme u soudu, jsou obvykle nafoukaní až hrůza a mají naše zmocněnce za pokoutný odpad, kterým není třeba se vzrušovat, svůj názor obvykle rychle mění brzy po začátku jednání. A povětšinově se dostávají do pro ně jistě nemilé defenzívy. 

A pokud ho nezmění, mohou se sami snadno dostat do situace, kdy budou muset vysvětlovat, v čem vlastně jejich údajné vzdělání spočívá a proč právě oni údajně nejsou pokoutníky, když tak povětšinově vypadají a hlavně vystupují. 

Právnička, vystupující jménem magistrátu (pražského) nevěděla, že jednání soudu si lze veřejně nahrát (stejně, jako se ho lze veřejně zúčastnit) a netušila, co a jak upravuje vystupování odborového sdružení před soudem v civilním soudním řízení. 

Přišlo mi to divné, ba zarážející, tak jsem na ni podal stížnost - jak na ČAK, tak soudu - a současně se otázal magistrátu, kdo a jak vybral právní kancelář, která se neumí chovat u soudu a nezná základní pravidla soudního jednání. 

A odpověď ... byla vskutku magistrátní. "Přece byste nechtěli, aby právníci znali předpisy !!! Nemohou přece umět všechno."

Co s právníky, kteří ale neumí nic - a kdo je pověřil jednáním za magistrát, jsme se ovšem z dopisu nedozvěděli. 

 

 _______________

Začalo to zaslaným protokolem z jednání. Když jsem si ho přečetl (v dotyčném sporu jsem osobně nevystupoval), nestačil jsem se divit... Co všechno právnička magistrátu neví... 

 

 

 

 

 

 

_________

Přece byste po právnících nechtěli, aby znali předpisy a věděli, co platí před soudem... Dí magistrát. 

 

 

 

___________

Odpověď magistrátu

 

 S P R A V E D L N O S T

odborové sdružení

____________________________

        Košík 91, 289 35 Košík

 

Magistrát Hl.m. Prahy - Mgr. Martin Plíšek,

   JUDr. Milada Huspeková

 

                                                                                                          K č.j. MHMP 1367919/2021

Váš dopis z dnešního dne :

            Vážená paní doktorko,

                        Ohledně Vašeho dopisu z dnešního dne Vás musím upozornit, abyste nesoudila ostatní podle sebe, což z toho dopisu zcela jasně plyne, protože nemusí být všichni jako Vy.

            Nevím, proč by mi mělo jít o diskreditaci nějaké neznámé právničky, kterou jsem v životě neviděl, nikde mi nepřekáží, nic mi od ní nehrozí a k ničemu ji nepotřebuji. Možná myslíte jinak než já, tak byste mi mohla prozradit, k čemu by mi taková diskreditace měla být dobrá.

            Konečně, není třeba diskreditovat někoho, kdo se snadno a veřejně diskredituje sám.

Ovšem, není mi jedno, jaké lidi magistrát zaměstnává (nebo si jejich služby kupuje) a za jaké peníze, když pak vidím, co za to - veřejná instituce - dostává.

            Je sice pravda, že ani právník nemusí nutně znát všechny předpisy, ale ty základní, včetně chování u soudu, zcela jistě ano.

            Jako by měl asi vědět, kde má u soudu sedět, resp. kde sedí žalobce a kde žalovaný, kdy může mluvit a kdy ne, kdy může klást otázky a kdy ne a jaké mohou být - tak by taky měl vědět a znát základní procesní předpisy pro průběh jednání, tedy zejména to, že jednání je veřejné, z čehož už dál jasně plyne i to, že si ho může - po oznámení - nahrát kdo chce, natož pak účastníci řízení.

            Nevím, jestli OS P - 1 všechna civilní jednání nahrává, pokud ano, lze mu jedině pogratulovat, další řada soudů to ale dodnes nečiní  - a pak je vlastní nahrávka jediným kontrolním, a současně i obranným mechanismem pro to, aby se dalo dokázat, co kdo u soudu skutečně řekl a jak se to případně liší od zápisu, nebo zda to v něm není vůbec. Což se běžně děje.

            Pokud to tahle právnička neví, nebo jí to nevadí, opět jenom dává vizitku sama sobě a své profesní erudici.

 Neznat veřejnost jednání, to snad ať opravdu radši vrátí diplom, který dostala zjevně omylem - a jde se věnovat tomu, na co bude stačit, třeba vaření.

            Nemusí každý právník znát všechny předpisy, ale aby neznal ani ty základní, to je prostě jednak neuvěřitelná ostuda, jednak důvod pro vyloučení takové osoby pro zjevnou nezpůsobilost v jednání pokračovat. Už proto, že by pak následně trpělo prvky zmatečnosti.

            Hlavně, že ona sama hlasitě a opakovaně namítá nezpůsobilost zmocněnce, který v případu vystupuje a trvá na jeho vyloučení.

            Slyšela jste někdy o tom, že kdo chce kritizovat ostatní, musí si vždycky nejprve zamést před vlastním prahem ?

            ČAK, ba ani právnická fakulta, se už ani nesnaží oponovat tvrzení, denně osvědčenému u soudů, že právníci v naprosté většině nemají základní vzdělání pro opatrovnictví a opatrovnické soudy, tedy pro předmět řízení, jemuž se naše sdružení věnuje především - přesto mají tu neskutečnou drzost napadat naše zmocněnce a namítat jejich údajnou nezpůsobilost.

            Nemluvě o tom, jaké horentní částky si za svoje služby účtují, ač za ně - opět v naprosté většině - nic neodvádí.

            Měl jsem za to, tedy až dosud, že alespoň znají, jak se chovat u soudů, včetně základních procesních předpisů. Jak ale vidět na případu pí Kořínkové, neví ani to.

            Drastické neznalosti pí Kořínkové ohledně činnosti odborových sdružení u soudů a toho, co to vůbec odborové sdružení je a čím se zabývá, mimo jiné znamená, že tahle paní nemá ani tušení o judikátech NS týkajících se této problematiky, a především a konkrétně, našeho sdružení, jež tuto cestu prorazilo jako první.

            Přesto, takovíto advokáti (a advokátky), na rozdíl od nás, nemusí na soudech chodit přes vstupní kontroly (neznámo, z jakého důvodu, už vzhledem k jejich pověstné většinové zkorumpovanosti) a kupodivu je soudci pro zjevnou nezpůsobilost nevylučují, v čemž jim asi brání diplomy ze stejné fakulty, jaké mají oni sami.

            Že ty diplomy jsou v mnoha případech zjevně bezcenné a nic negarantují, to právě takoví, jako Vámi pověřená právní kancelář, denně potvrzuje.

            A já jsem se ptal, proč za ně - tedy za takovéto lidi a takovéto služby -  vyhazujete veřejné peníze, kdo to schválil, kdo je do služeb magistrátu pozval a kdo je tam udržuje a na základě čeho, případně co za to kdo z magistrátu dostal, nebo ještě dnes dostává.

            To jsem se z Vašeho dopisu stejně nedozvěděl.

Proto mám i nadále za to, že jste na tento podnět - a zjevnou stížnost na evidentní nekvalifikovanost Vámi pověřených lidí - nijak neodpověděla a nebyl k dnešnímu dni nijak vyřízen.

            S pozdravem

 

 

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

                                                                                                člen Výboru zmocněnců

                                                                                                 o.s. SPRAVEDLNOST

 

_____________

A návrh soudu na vyloučení právničky pro nezpůsobilost

 

 

 Konečně, závěrem dovolte, abych vyslovil i svůj nejhlubší údiv nad skutečností, že dané jednání neproběhlo, a bylo odročováno, když mnoha soudcům na mnoha jiných soudech stačil za stejné situace náhled do obchodního rejstříku a rejstříku společností k tomu, aby si ověřili, že dané odborové sdružení samozřejmě existuje, a to již drahnou řadu let a týká se ho navíc i nejeden judikát Nejvyššího soudu. Jak vidět, ty Vám zůstávají zcela utajeny.

 

Ostatně, o úrovni soudkyň na Praze 1  a jejich všeobecných, ale i právních znalostech, jsem se mohl sám přesvědčit, a to ve věci nedávno skončeného Mariánského sloupu (č.j. 2 T 68/2020), byť by se jednalo o trestní úsek téhož soudu. Jestliže tam může působit zcela legitimně soudce Blázna, může tam působit už naprosto kdokoliv.

Těžko pak očekávat, že civilní úsek na tom bude výrazně jinak.

S pozdravem

                                                                                                       Ing. Jiří Fiala

                                                                       pověřený zmocněnec odborů SPRAVEDLNOST, 

                  člen výboru zmocněnců 

____________________

____________________

 

 

 

 

 

 

_____________________

_____________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 06:39
Je to advokát, a ne zloděj - míní Křeček. Někdy se to ovšem těžko rozlišuje...

blog.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 06:40
Ztráta justičního soucitu při placení soudních poplatků

nechapavyadvokat.cz/.../
_______________
Ztratit lze pouze něco, co dotyčný někdy měl.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 12:40
Jak ho můžete volit ? - Ptáme se i my :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 12:42
Babiš mladší narušil ...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 15:32
Když se pídila proč, setkala se jen s úřední arogancí a sprosťáctvím :

Čiň státu dobře, peklem se ti odmění, poskytuj státu informace, stát tě okrade nebo ještě hůř, zničí. Stát není pečovatel, stát není kamarád, stát je násilí a k násilí mají sklony psychopatičtí sprosťáci, kteří si tím kompenzují své mindráky a kteří se ve státních službách přirozeně koncentrují. Proto jich je tolik u policie, v justici a dalších silových složkách státu. Něco jako slušnost neznají, ač ji po tobě striktně vyžadují.

dfens-cz.com/.../
______________

Článek obsahuje i odpověď, proč se šéfové soudů bojí něco dělat s podřízenými - lemply (pokud s nimi tedy vzácně "něco" dělat chtějí) a jak vypadá pomsta justiční mafie i vůči nepohodlné soudkyni, často i ve vedoucím postavení...

Vysvětleno na příkladu KS v Plzni.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 21:46
My toho Milouše do Brna dopravíme, ať to stojí co stojí. J.K.

Zemanova cesta do Brna byla nejspíš desetkrát dražší, než se uvádělo – Forum24
_______________

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 21:48
Vládne tu nebezpečná sekta se svým úchylným šéfem ?

Fotodokumentace z předvolební kampaně sekty ANO. J.K.

Foto: Táto, proč jsi mi ublížil? ANO na zahájení kampaně překvapil Babiš junior - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-02 21:48
V hnutí ANO je normální k zamaskování trestné činnosti dělat z dětí blázny.
Dvojministr Havlíček a poslanec Kasal o tom hodně ví. A co Scillerová a další? Kdy přidají své zkušenosti za svých rodin?
O psychiatrizaci nepohodlných lidí bych mohl vyprávět. J.K.

Diskuze - Psychicky nemocný člověk. Babišovi kolegové mají s diagnózou juniora jasno - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-03 16:20
ANO krade ve velkém :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-03 16:28
Milouš opět nefunguje. J.K.

14 Čechů zemřelo v Afghánistánu: Pieta za padlé na Vítkově a bez velitele Zemana | Blesk.cz

blesk.cz/.../...

Nový adept na vyznamenání: Zeman plánuje metál pro Remka, zjistil Blesk.

Nový adept na vyznamenání: Zeman plánuje metál pro Remka, zjistil Blesk | Blesk.cz

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-03 19:05
Pomaleji už by to nešlo ?

krajskelisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-03 19:06
A kdo zatím asi stál,
ten kdo zkorumpované policii štědře nasypal.
A s doporučením bubu bubu,
policii zacpal hubu.
A tak sekta ANO,
bude krýt své zločiny
a vše, co za její vlády se promrdalo.
A co k tomu říci více,
něco tu hnije, páchne
a k tomu všemu mlčí tzv. opozice.
J.K.

Kauza Čapí hnízdo: Policie dostala víc času i na reklamní větev vyšetřování - Novinky.cz

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-03 19:08
Je autor tohoto článku psychicky zdráv? J.K.

Babišův syn prokázal, že není stále psychicky v pořádku. Nemocná jsou i média, která na nemocného člověka neberou ohled. V jiných případech se veřejnost nedozví ani jméno nemocné osoby…?! - Jan Šinágl (sinagl.cz)
____________

Aneb : Zaplacený agent a hlásná trouba babišismu odvádí poctivě své nepoctivé, bezcenné služby...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-04 14:17
Předseda soudu obvinil novináře TVP. Zaplatí z vlastní kapsy?

tvp.info/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-04 14:24
Zeman míní, že syn je nemocný...

novinky.cz/.../...

____________
A neměl by se o svoje projevy starat především Zeman sám ? Jak ví, že je zdravý ? A odkdy zvrácená povaha přechází do psychické nemoci ?
Což platí pro oba dva, jak pro Zemana, tak pro Babiše...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-04 16:54
Život v ČR 30 let po "revoluci" :

cz24.news/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-09-04 17:25
Kdo je režisér Klusák :

seznam.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.